Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

สินเชื่อส่วนบุคคล UOB I-Cash

เติมเต็มความสุข ให้คุณและครอบครัว

 • วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท ไม่ต้องมีคนค้ำ
 • วงเงินสูง อนุมัติไวใน 3 วัน
 • สมัครง่ายได้ที่นี่เลย ไม่ต้องไปสาขา
 สินเชื่อส่วนบุคคล UOB i-Cash

สินเชื่อ UOB I-Cash ช่วยให้ฝันคุณเป็นจริง

สินเชื่อ UOB I-Cash รายได้ 15,000 บาท ก็สมัครได้

รายได้ประจำต่อเดือน 15,000 บาทก็กู้ได้

 • สำหรับพนักงานประจำ อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป
 • ยังไม่รับพิจารณาอาชีพอิสระ และลูกจ้างชั่วคราว
วงเงินสูง ผ่อนได้นาน ภาระลดลง

วงเงินสูง ผ่อนได้นาน ภาระลดลง

 • วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท หรือ 5 เท่าของเงินเดือน
 • อัตราดอกเบี้ยลดต้น ลดดอก ปิดหนี้ได้ไว
 • เลือกระยะเวลาผ่อนได้ 12 - 60 เดือน
สินเชื่อ UOB I-Cash อนุมัติเร็ว ได้เงินก้อนไว ใช้จ่ายได้เลย

อนุมัติเร็ว ได้เงินก้อนไว ใช้จ่ายได้เลย

 • ธนาคารติดต่อกลับภายใน 48 ชม. หลังลงทะเบียนออนไลน์
 • ไม่เสียค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ
 • ไม่ต้องมีคน หรือทรัพย์สินค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ UOB I-Cash

พนักงานรายได้ประจำ

พนักงานรายได้ประจำ

รายได้ต่อเดือน 15,000 บาท
อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป

เจ้าของกิจการ

เจ้าของกิจการ

รายได้ต่อเดือน 20,000 บาท
จดทะเบียนบริษัท 3 ปีขึ้นไป

มีเอกสารยืนยันรายได้

มีเอกสารยืนยันรายได้

มีหนังสือรับรองรายได้
หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า

อัตราดอกเบี้ยทั่วไป 

 

ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ

 

 • อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
 •  พิเศษ ดอกเบี้ย 5.99% 2 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำ และเจ้าของกิจการ ผู้มีรายได้/เดือน ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ( ระยะเวลาการผ่อนชำระตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป )
 • พิเศษ ดอกเบี้ย 9.99% 2 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้มีรายได้/เดือน ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป (ระยะเวลาการผ่อนชำระ 1-2 ปี)
 • พิเศษ ดอกเบี้ย 9.99% 2 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำ ผู้มีรายได้/เดือน ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

 

ดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนที่ 3 เป็นไปตามตารางดอกเบี้ยด้านล่าง

 

ประเภทของลูกค้า
รายได้ต่อเดือน (บาท)
อัตราดอกเบี้ย*

พนักงานประจำ

15,000 - 49,999

24.99%

50,000 - 79,999

22.99%

80,000 - 99,999

20.99%

100,000 - 149,999

18.99%

150,000 - 299,999

17.99%

ตั้งแต่ 300,000 ขึ้นไป

16.99%

เจ้าของกิจการ

20,000 - 149,999

24.99%

ตั้งแต่ 150,000 ขึ้นไป

21.99%


 • ระยะเวลาในการผ่อนชำระ: 12-60 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับอาจเปลี่ยนแปลงตามเงินเดือนและอาชีพของผู้สมัคร
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ : อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญา บวกร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่เกิน 25% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 25% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (หากชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดก่อนกำหนด ในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ระบุในสัญญา) : ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยสูงสุด กับอัตราดอกเบี้ยที่ผู้กู้ได้รับอนุมัติ คูณยอดคงค้างชำระทั้งจำนวน คูณจำนวนวันตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จนถึงวันปิดบัญชีหาร 365 (ยกเว้นการเรียกเก็บจนถึง 31 ธันวาคม 2566)
 • ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ : ไม่มี
 • ค่าอากรแสตมป์ : 0.05% ของวงเงินอนุมัติ
 • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ (กรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมเกินหนึ่งพันบาท) : 50 บาทต่อรอบบัญชีสำหรับการค้างชำระหนึ่งงวด และ100 บาทต่อรอบบัญชีสำหรับการค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด
 • ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป โดยชุดที่ 1 ให้หมายถึงใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละงวด) : 100 บาท/ครั้ง ต่องวดการสรุปยอดบัญชี
 • ค่าขอตรวจสอบรายการ : 200 บาท/ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ถ้ามี)
 • ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน : ดูได้จากตารางอัตราค่าธรรมเนียมการชำระเงินของธนาคาร

 

หมายเหตุ: ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ซึ่งธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการพิจารณา

สินเชื่อ UOB I-Cash เตรียมเอกสารง่าย

พนักงานเงินเดือนประจำ

 • สำเนาหน้าบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 • สลิปเงินเดือนๆล่าสุด (ตัวจริง/สำเนา) หรือ หนังสือรับรองรายได้ (ตัวจริง)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 6 เดือน
  (กรณีใช้หนังสือรับรองรายได้)
 • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)

เจ้าของธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาหน้าบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ทะเบียนการค้า
  (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาบัญชีธนาคารบริษัท
  ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารบริษัท ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ทำไมถึงควรรวมหนี้ไว้ที่สินเชื่อส่วนบุุคคล UOB?

ในปัจจุบัน การสมัครสินเชื่อ UOB เพื่อนำเงินก้อนไปจ่ายหนี้สินอื่น ๆ นิยมทำเป็นอย่างมาก เพราะการรวมหนี้ต่าง ๆ เช่น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด ไว้ที่สินเชื่อ UOB ที่เดียวนั้น มีข้อดีหลัก ๆ ดังนี้

 

 • ได้อัตราดอกเบี้ยถูกลงกว่าเดิม เพราะสินเชื่อ UOB ให้อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ช่วยให้คุณปิดยอดหนี้สินต่าง ๆ ได้ไวมากขึ้น
 • สะดวกต่อการผ่อนชำระมากยิ่งขึ้น เพราะรวมหนี้สินไว้ที่เดียว
 • ในบางรายอาจสมัครสินเชื่อ UOB ได้วงเงินมากกว่ายอดของหนี้ที่ต้องจ่าย เพราะการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล UOB ยังให้วงเงินที่สูงมากกว่าบัตรกดเงินสด หรือบัตรเครดิต
 • ลดภาระหนี้ ทำให้รายจ่ายต่อเดือนลดลง เสริมสภาพคล่องทางการเงิน เพราะเลือกผ่อนได้นานหลายเดือน
 • ไม่เสียเครดิตกับธนาคารเจ้าของหนี้ ลดโอกาสติดเครดิตบูโรที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ในอนาคต

 

จะเห็นได้ว่า การขอสินเชื่อ UOB เพื่อใช้ชำระนั้น มีข้อดีมากมาย เหมาะกับคนที่เริ่มเป็นหนี้ หรือคนเริ่มมีหนี้หลายรายการ โดยเฉพาะคนที่มีหนี้บัตรเครดิต หรือหนี้บัตรกดเงินสด ที่สำคัญ ไม่ต้องใช้หลักค้ำประกัน อนุมัติ และติดต่อกลับไว แค่เอกสารครบ คุณสมบัติพื้นฐานถึงเกณฑ์ที่ทางสินเชื่อ UOB ต้องการ ก็สามารถกู้ได้!

 

ตัดปัญหาเรื่องหนี้สินตั้งแต่ต้น ด้วย สินเชื่อ UOB ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ อนุมัติเร็ว ดอกเบี้ยต่ำ และให้ทุกอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น เมื่อสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกับทาง Rabbit Care คุณจะได้รับบริการแนะนำต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมหลากหลายข้อเสนอสุดพิเศษ คลิกเลย!

สินเชื่อ UOB iCASH เหมาะกับใครบ้าง?

หลายคนอาจจะติดภาพว่า การสมัครสินเชื่อ UOB I-Cash เหมาะสำหรับคนที่มีหนี้สิน หรือมีความต้องการใช้เงินก้อนเท่านั้น เพราะสินเชื่อส่วนบุคคล UOB เปิดโอกาสให้คุณกู้ยิมเงินก้อนไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ไม่จำกัดแค่การชำระหนี้สินก่อนหน้าเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น

 

 • ปิดหนี้สินก้อนเก่า เพราะมีหนี้สินที่คงค้างชำระอยู่ จำเป็นต้องชำระให้ตรงตามเวลา ไม่เช่นนั้นจะต้องเสียค่าปรับจำนวนมากมาย UOB I-Cash ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้
   
 • ศัลยกรรมได้ด้วยงบจัดเต็ม แม้ว่าการศัลยกรรมสามารถใช้บัตรเครดิตผ่อนได้ แต่วงเงินในบัตรก็มีจำกัด ทำให้กลายเป็นปัญหาจำกัดวงเงินในการศัลยกรรมไปด้วย ดังนั้น การรอพึ่งพาแต่บัตรเครดิตอย่างเดียวอาจจะไม่ดีแน่ สินเชื่อ UOB จึงกลายเป็นอีกหนึ่งผู้ช่วย ที่ทำให้คุณสามารถศัลยกรรมได้อย่างที่ใจอยาก ไม่ต้องกลัวหมดงบ
   
 • เพราะการศึกษาเป็นเรื่องรอไม่ได้ จะเรียนต่อปริญญาโท เรียนต่อไกลถึงต่างประเทศ ลูกหลานต้องเรียนต่อ บางคนอาจจะเรียนพิเศษเพิ่มเติม ต้องซื้ออุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ หรือแม้แต่ตัวบุคคลทั่วไป ที่อยากสมัครคอร์สเรียนเสริมด้านภาษา เรียนทำขนม ไม่ว่าการศึกษาจะมาในรูปแบบไหน ก็เป็นเรื่องที่รอไม่ได้ สินเชื่อส่วนบุคคล UOB คืออีกหนึ่งตัวช่วยด้านการศึกษาชั้นดี ช่วยให้การเงินไม่มีสะดุด แถมไม่ต้องนำเงินเก็บทั้งหมดออกมาใช้ด้วย
   
 • สัตว์เลี้ยงก็เหมือนคนในครอบครับ สำหรับบางคน สัตว์เลี้ยงคือหนึ่งในสมาชิกครอบครัวที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าสัตว์เลี้ยงจะเป็น แมว, สุนัข แม้แต่สัตว์ประเภทอื่น ๆ เช่น งู, ปลาคาร์ฟ, กิ้งก่า ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์เลี้ยง นอกจากการเลี้ยงดูด้วยความรัก สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือความพร้อมในเรื่องค่ารักษาพยาบาล ซึ่งมักจะจ่ายแพงกว่าเรา ๆ เพราะจำเป็นต้องใช้สัตวแพทย์เฉพาะทาง และสินเชื่อ UOB ช่วยคุณได้!

เทคนิคขอสินเชื่อส่วนบุคคล UOB iCASH ทำอย่างไรให้ได้ชัวร์?

 • เตรียมเอกสารให้เรียบร้อย หลายคนมักจะหลงลืม ตระเตรียมเอกสารที่สำคัญอยู่บ่อยครั้งเมื่อต้องสมัครขอสินเชื่อส่วนบุคคล ทำให้ทางธนาคารต้องขอเอกสารเพิ่มเติม หรือต้องกลับไปเตรียมเอกสารใหม่เพิ่มเติมอีก ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลย ว่าคุณสมบัติตรง ครบทุกอย่าง ทำไมถึงไม่ผ่าน หรือถึงผ่านก็ล่าช้า ไม่ว่องไวเหมือนที่โฆษณาไว้
   
 • Statement งบการเงินของธุรกิจเล็กๆ โดยเฉลี่ยจะมีความผิดพลาด และส่วนมากจะไม่มีงบการเงินมาแสดงให้ธนาคารดู ธนาคารจึงต้องอ้างอิงจากกระแสเงินสดเข้า - ออกบัญชี หรือยอดหมุนเวียนบัญชีมาใช้ในการประเมินรายได้ เพราะฉะนั้น ผู้กู้ควรเดิน Statement ให้ดีๆ มีการเข้า-ออกของเงินในบัญชีอย่างสม่ำเสมอ เวลาถอนเงินไม่ควรถอนทีเดียวจนเกลี้ยงบัญชี และหมั่นนำสมุดบัญชีไปอัปเดตบ่อย ๆ
   
 • เครดิตดี ยิ่งของ่ายขึ้น Credit Score หรือคะแนนความน่าเชื่อถือ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทางธนาคารให้ความสำคัญ เพราะฉะนั้น คุณควรใส่ใจในประวัติการชำระเงินของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น หนี้บัตรเครดิต หรือการผ่อนสินค้า การมีระเบียบวินัยในการชำระเงินให้ตรงตามกำหนดจะช่วยให้ธนาคารพิจารณาว่าคุณมีความสามารถในการชำระหนี้ได้มากขึ้น
   
 • หลักประกัน คำว่าหลักประกัน หากเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเจ้าอื่นๆ ผู้ขอสินเชื่ออาจะต้องมี สถานประกอบการ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง หรือเครื่องจักร เพื่อให้สถาบันการเงินอนุมัติให้เร็วขึ้น แต่สำหรับ สินเชื่อส่วนบุคคล UOB - I Cash ไม่ใช่แบบนั้น เพียงผู้ขอสินเชื่อมีหลักฐานแสดงรายได้ ก็รับเงินก้อนจากสินเชื่อส่วนบุคคล UOB - I Cash ได้แล้ว
   
 • ให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของการขอสินเชื่อยูโอบี คือผู้ขอกู้ไม่ยอมให้ข้อมูลทางการเงินตามความเป็นจริงเพราะเกรงว่าจะไม่ผ่านการอนุมัติ จึงตกแต่งบัญชีขึ้นใหม่เพื่อให้ดูดี แต่สุดท้ายแล้วธนาคารก็สามารถตรวจสอบได้อยู่ดี ทางที่ดีควรบอกข้อมูลทางการเงินที่เป็นความจริง เพราะทางธนาคารจะเก็บข้อมูลเป็นความลับ และไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลไปสู่ผู้อื่นได้
   
 • เลือกสมัครขอสินเชื่อผ่านโบรกเกอร์ หากคุณกลัวว่าการสมัครสินเชื่อจะยุ่งยาก กลัวจะยื่นไม่ผ่าน ไม่มีเวลาว่างไปถึงธนาคาร ลองเปลี่ยนมาติดต่อโบรกเกอร์ อาจช่วยอำนวยความสะดวกได้มากกว่า

สินเชื่อส่วนบุคคล UOB iCASH ต่างกับบัตรกดเงินสดยังไง?

แล้วแบบนี้ สินเชื่อ UOB - I Cash แตกต่างยังไงกับบัตรกดเงินทั่วไป หรือบัตรเครดิตที่ใช้ทุกวันนี้ยังไงบ้าง ทำไมเราต้องเลือกใช้งานด้วย? ให้เหตุผลกันหลัก ๆ ง่าย ๆ ดังนี้

 

 • เพราะสินเชื่อส่วนบุคคล UOB - I Cash ให้วงเงินที่ได้สูงกว่าบัตรกดเงินสด หรือบัตรเครดิต
   
 • เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อ จะมีเงินก้อนโอนเข้าบัญชีทันทีตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล แบบดอกเบี้ยลดต้นลดดอก แถมอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าบัตรกดเงินสด หรือบัตรเครดิตอีกด้วย
   
 • การผ่อนชำระจะมีการกำหนดงวดอย่างชัดเจน ช่วยสร้างวินัยทางการเงินได้เป็นอย่างดี เช่น ชำระคืนภายใน 6 เดือน หรือ 12 เดือน หรือในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินสูง ๆ อาจจะเลือกผ่อนชำระได้นานถึง 60 เดือน ช่วยให้เราสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายได้

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ UOB iCASH วันนี้ มีโปรโมชั่นอะไรบ้าง?

รับฟรี! กระเป๋าเดินทาง Caggioni Blue Sky ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,550 บาท สำหรับลูกค้าใหม่ เมื่อสมัครผ่านช่องทางออนไลน์และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล UOB iCASH ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป และกรอกข้อมูลอีเมลในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2566 เท่านั้น

 

รับฟรี! CASH BACK มูลค่าสูงสุด 5,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่หรือ ลูกค้าที่เคยมีบัญชีสินเชื่อ UOB iCASH เมื่อสมัครผ่านช่องทางออนไลน์และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล UOB iCASH ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป และกรอกข้อมูลอีเมลในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2566 เท่านั้น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือที่เว็บไซต์ธนาคารยูโอบี www.uob.co.th

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท แคร์
ข้อมูลของคุณปลอดภัยแน่นอน ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข
Rabbit Mascot Icon

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา