ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

สินเชื่อบุคคล CardX SPEEDY LOAN

 • เงินก้อนทันใจ อนุมัติไว
 • ผ่อนสบายหมื่นละ 540 บาท/เดือน **
  หรือเพียง 18 บาท/วัน **
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • คิดอัตราดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก
CardX_Topbanner_Mobile.png

สินเชื่อบุคคล CardX SPEEDY LOAN ดีกว่าอย่างไร

รับเงินไวใน 1 วันทำการ

อนุมัติปุ๊บ รับเงินเข้าบัญชีปั๊บ

ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน*

ผ่อนสบายหมื่นละ 540 บาท/เดือน **
หรือเพียง 18 บาท/วัน **
**วงเงินอนุมัติ 10,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี

สมัครง่าย ไม่ต้องค้ำประกัน

ง่าย ไว ไม่ต้องไปสาขา ลงทะเบียนที่นี่ได้เลย

คุณสมบัติครบ ขอสินเชื่อได้เลย

มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

ไม่ติด Blacklist กับสถาบันการเงินอื่น

ผ่านการทดลองงาน และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

มีเอกสารสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองจากบริษัทปัจจุบัน

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

 อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบุคคล CardX SPEEDY LOAN

 

วงเงินที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

พนักงานประจำ

เจ้าของกิจการ

 

เดือนที่ 1-12

เดือนที่ 13 เป็นต้นไป

เดือนที่ 1-12

เดือนที่ 13 เป็นต้นไป

≥1,000,000

15.99%

21.50%

17.99%

23.50%

500,000 - 999,999

17.99%

23.50%

19.99%

25.00%

150,000 - 499,999

19.99%23.50%21.99%25.00%

50,000 - 149,999

24.00%25.00%25.00%25.00%

10,000 - 49,999 

25.00%25.00%25.00%25.00%

 

*วิธีการคิดอัตราผ่อนชำระ คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 25% ต่อปี
อัตราผ่อน 2,700 บาทต่อเดือน : กรณีวงเงินกู้ 100,000 บาท อัตราผ่อน 2,700 บาทต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ 72 เดือน
อัตราผ่อน 540 บาทต่อเดือน (เพียง 18 บาทต่อวัน) : กรณีวงเงินกู้ 10,000 บาท อัตราผ่อน 540 บาทต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ 24 เดือน
 

เงื่อนไขสินเชื่อบุคคล CardX SPEEDY LOAN

 

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล CardX SPEEDY LOAN ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัคร และได้รับการอนุมัติวงเงิน ระหว่าง 1 มกราคม 2566 – 31 มกราคม 2566 เท่านั้น
• ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน
• หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด
• สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร. 1468
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด
 

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

สินเชื่อส่วนบุคคล CardX SPEEDY LOAN คืออะไร?

สินเชื่อส่วนบุคคล CardX SPEEDY LOAN คือสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ออกโดยบริษัท คาร์ด เอกซ์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SCBX บริษัท CardX ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มด้านการเงินดิจิทัลสำหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการเงินด้วยเทคโนโลยี AI

 

บริษัท CardX อยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินเดียวกันกับธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ SCBX ซึ่งเป็นบริษัท Holding Company ของบริษัทในเครือ บริษัท CardX  ได้รับโอนธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลบางส่วนจากธนาคารไทยพาณิชย์ในวันที่ 10 ธันวาคม 2565

 

สินเชื่อส่วนบุคคล CardX SPEEDY LOAN หรือเดิมคือสินเชื่อส่วนบุคคล SCB SPEEDY LOAN  มีวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาทหรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน* และมีระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน* ในกรณีที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะได้วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่า

 

หลังจากได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้ว ผู้สมัครสินเชื่อจะได้รับเงินก้อนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเพียงครั้งเดียว แล้วจึงชำระคืนเป็นงวดผ่านช่องทางการชำระเงินต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทั้งการหักบัญชีธนาคาร ทางตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ บริการ SCB Easy Net แอปพลิเคชัน SCB EASY รวมถึงจุดบริการชำระเงิน เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทรูมันนี่ เอ็มเปย์ สเตชั่น เทเลวิซ (อาจมีค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน)

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล CardX SPEEDY LOAN มีอะไรบ้าง?

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล CardX SPEEDY LOAN มีดังนี้

 

 • อายุผู้สมัครขั้นต่ำ 20 ปี และผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี
 • สำหรับพนักงานประจำ มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท ต่อเดือน
 • สำหรับเจ้าของกิจการ มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท ต่อเดือนและต้องจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนกับกระทรวงพาณิชย์
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล CardX SPEEDY LOAN ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล CardX SPEEDY LOAN มีดังนี้

 

สำหรับพนักงานประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีเลขประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร ในกรณีที่ใช้สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจจำเป็นต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบ
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากสำหรับการรับโอนเงินกู้
 • สลิปเงินเดือนปัจจุบันหรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝาก (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน ในกรณีที่ผู้สมัครสินเชื่อเป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีรับเงินเดือนเปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ไม่ต้องยื่นเอกสารรายได้

 

 

สำหรับเจ้าของกิจการ  

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากสำหรับการรับโอนเงินกู้   
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝาก (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน

สินเชื่อส่วนบุคคล CardX SPEEDY LOAN ให้วงเงินอนุมัติเท่าไหร่?

วงเงินอนุมัติของสินเชื่อส่วนบุคคล CardX SPEEDY LOAN จะเริ่มต้นที่ 20,000 บาท และมีวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายได้ต่อเดือน ในกรณีที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะได้วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่า

 

ส่วนระยะเวลาในการผ่อนชำระจะขึ้นอยู่กับวงเงินของสินเชื่อ โดยวงเงินอนุมัติ 20,000 ถึง 30,000 บาท จะมีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน ส่วนวงเงินอนุมัติ 30,001 ถึง 99,999 บาท จะมีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือน และ วงเงินอนุมัติ 100,000 ถึง 5,000,000 บาท จะมีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 72 เดือน

สินเชื่อส่วนบุคคล CardX SPEEDY LOAN มีข้อดีอย่างไร?

1. สมัครออนไลน์ได้ สะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาไปที่สาขา

ผู้ที่สนใจสินเชื่อส่วนบุคคล CardX SPEEDY LOAN สามารถสมัครออนไลน์ได้ง่าย ๆ ผ่านแรบบิท แคร์ เพียงแค่กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ สะดวกสบายและประหยัดเวลาเดินทางไปที่ธนาคาร

 

2. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

การสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล CardX SPEEDY LOAN ไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เพียงแค่มีเอกสารตามที่กำหนดก็สามารถยื่นสมัครได้ ซึ่งต่างจากสินเชื่อประเภทอื่น ๆ เช่น สินเชื่อรถแลกเงิน

 

3. ได้เงินก้อนพร้อมใช้งานอย่างรวดเร็ว

หลังจากได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้ว ผู้สมัครจะได้เงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากที่ผู้สมัครระบุ และจะสามารถถอนเงินออกมาใช้ได้ตามความต้องการหรือความจำเป็นได้ทันที

 

4. ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกจะคำนวณดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือที่แท้จริงในแต่ละงวด ดังนั้น ยิ่งจ่ายคืนเงินต้นมากเท่าไหร่ ดอกเบี้ยก็จะน้อยลงมากเท่านั้น

 

5. มียอดเงินที่ต้องชำระคงที่

ผู้สมัครสินเชื่อสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระเงินคืนได้ และจะทราบว่าตนเองต้องชำระเงินคืนเท่าไหร่ในแต่ละเดือน ทำให้สามารถจัดการวางแผนทางการเงินได้ดี

สินเชื่อส่วนบุคคล CardX SPEEDY LOAN เหมาะกับใคร?

สินเชื่อส่วนบุคคล CardX SPEEDY LOAN เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้เงินก้อนใหญ่ได้ตามความต้องการ หรือในกรณีเร่งด่วน เช่น ชำระค่ารักษาพยาบาล จ่ายค่าเทอม ซ่อมแซมรถยนต์ ซ่อมแซมบ้าน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญและมักต้องใช้เงินจำนวนมาก เพราะ CardX ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยให้กระบวนการอนุมัติสินเชื่อไวขึ้น เช่น การส่งเอกสารออนไลน์ ทำให้ผู้สมัครสินเชื่อจะได้รับอนุมัติวงเงินอย่างรวดเร็วและสามารถถอนเงินออกจากบัญชีไปใช้จ่ายได้ทันที

 

นอกจากนี้ สินเชื่อส่วนบุคคล CardX SPEEDY LOAN ยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการผ่อนชำระเงินคืนเป็นงวด ๆ ในจำนวนเงินที่เท่ากัน เพื่อช่วยให้วางแผนผ่อนชำระได้ง่ายขึ้น หรือในกรณีที่มีเงินก้อนและต้องการชำระเงินก่อนกำหนด ก็สามารถนำเงินมาโปะได้ ซึ่งจะช่วยลดดอกเบี้ยลงและทำให้ผ่อนชำระหนี้หมดได้เร็วขึ้น

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท แคร์
ข้อมูลของคุณปลอดภัยแน่นอน ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข
Rabbit Mascot Icon

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา