ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง
สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล จากธนาคารเกียรตินาคิน
สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคาร Kiatnakin

สินเชื่อส่วนบุคคล KKP Personal Loan
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

  • รับเงินก้อน ผ่อนได้นาน ดอกเบี้ยต่ำ
  • รวมหนี้ โอนหนี้ แบ่งเบาภาระลดลง
  • อนุมัติไว วงเงินสูง สมัครง่ายไม่ต้องไปสาขา
สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล จากธนาคารเกียรตินาคิน

อนุมัติไว ผ่อนสบาย ไม่ต้องค้ำ


ทำไมจึงควรเลือก KKP Personal Loan


ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก หนี้หมดไวขึ้น

สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน วงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท

รับเงินทันที ภายใน 1 วัน หลังอนุมัติ

สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน ไม่ต้องค้ำประกัน ก็กู้ได้

และไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

เงื่อนไขและคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ


รายได้ต่อเดือน 30,000 บาท

มีรายได้ประจำต่อเดือน

ผ่านการทดลองงาน และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

มีเอกสารสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองจากบริษัทปัจจุบัน

มีเอกสารสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองจากบริษัทปัจจุบัน

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล


รายได้ต่อเดือน* (บาท)

พนักงานประจำ (ลูกค้าใหม่)

20,000 - 29,99924.50%
30,000 - 49,99923.50 - 24.50%
50,000 - 99,99917.50 - 19.50%
100,000 - 200,00013.50%

 

*เงื่อนไขการคำนวณรายได้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อัตราค่าธรรมเนียม, ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ, ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสืนเชื่อ, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ, ค่าธรรมเนียมการชำระคืนสินเชื่อก่อนกำหนด (Prepayment Fee) 2% ของยอดเงินที่จำยเกินกว่า 2 เท่าของค่งดในแต่ละเดือน (เฉพาะลูกค้าที่ผ่อนชำระ ไม่ถึง 2 ปี)

*เมื่อคำนวณรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 25 % ต่อปี

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย