ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คุณเจ็บกี่ครั้ง เราก็พร้อมแคร์ ด้วย ประกันอุบัติเหตุอุ่นใจ

คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 1 แสนบาท/ครั้ง
ชดเชยรายได้สูงสุด 1 พันบาท/วัน

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “วิริยะประกันภัย”
มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?


แคร์ให้ครบ

ดูแลครอบคลุมเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เช่น ร่างกายบาดเจ็บ, ค่าห้องขณะนอนรพ., ทุพพลภาพ และเสียชีวิต

แคร์เงินในกระเป๋า

ช่วยประหยัดรายจ่าย ไม่ต้องเสียเงินเอง เราพร้อมคุ้มครองให้ครบ และครอบคลุมทุกปัญหาอุบัติเหตุ

แคร์ทั่วไทย

เกิดอุบัติเหตุไม่ต้องกังวลเรื่องโรงพยาบาล เพราะสามารถเข้าไปใช้บริการได้สะดวกทั่วประเทศไทย

เกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่ เราพร้อมแคร์เคียงข้างคุณ ด้วยประกันอุบัติเหตุอุ่นใจ จาก วิริยะประกันภัย


แคร์ค่ารักษา

คุ้มครองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สูงสุด 100,000 บาท

แคร์รายได้

ชดเชยรายได้เมื่อนอนรพ. สูงสุดวันละ 1,000 บาท

แคร์เรื่องไม่คาดฝัน

กรณีเสียชีวิต และทุพพลภาพถาวร รับเงินสูงสุด 1 ล้านบาท*

แคร์ค่าเบี้ย

จ่ายเบา ๆ เริ่มต้น 5 บาทต่อวัน หรือจ่ายต่อปีเพียง 1,700 บาท

แคร์ทุกวัย

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี ต่ออายุถึง 70 ปี

แคร์ภาษี

นำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท

ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
อุ่นใจ 1อุ่นใจ 2อุ่นใจ 3
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง300,000500,0001,000,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์300,000500,0001,000,000
การถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย300,000500,0001,000,000
ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 
(กรณีเจ็บป่วยมีระยะรอคอย 180 วัน)*
30,00050,00050,000
ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง30,00050,000100,000
การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นคนไข้ในอันเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
(สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุ)**
300/วัน500/วัน1,000/วัน

 

เบี้ยประกันภัยต่อปี 

 

ช่วงอายุ (ปี)อุ่นใจ 1อุ่นใจ 2อุ่นใจ 3
15-651,7002,7004,250

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบ