ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันอุบัติเหตุ P.A. Love Family

จาก ไทยประกันชีวิต

เลี่ยงความเสี่ยงไม่ได้
แต่มีความแคร์ไว้คุ้มครองได้

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันอุบัติเหตุ “ไทยประกันชีวิต” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง ?


แคร์เหตุไม่คาดฝัน

เพราะทุกวันคือความเสี่ยง เราดูแลให้ครบทั้งอุบัติเหตุ ค่าห้องพัก และกรณีเสียชีวิต

แคร์การเดินทาง

สำหรับคนที่ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หากเกิดอุบัติเหตุ เรามีความคุ้มครองให้สูง

แคร์สุดคุ้ม

ให้คุณจ่ายค่าเบี้ยถูก แต่รับความคุ้มครองสูง หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน ก็มีเงินให้คนข้างหลังไม่ลำบาก

แคร์ให้คุ้ม ดูแลอุบัติเหตุให้ครบ จบทุกความเสี่ยง เลือกประกันอุบัติเหตุ P.A. Love Family จาก ไทยประกันชีวิต


แคร์ให้สูง

คุ้มครองสูงสุด 4 ล้านบาท กรณีเสียชีวิตช่วงวันหยุดประจำปี

แคร์คนข้างหลัง

รับเงินชดเชยสูงสุด 240,000 บาท ให้ครอบครัว

แคร์การขับขี่

คุ้มครองกรณีขับขี่ หรือโดยสาร รถจยย. สูงสุด 5 แสนบาท

แคร์ทุกคน

สมัครได้ตั้งแต่ อายุ 20 - 60 ปี
ต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึง อายุ 65 ปี

แคร์อุบัติเหตุ

คุ้มครองค่ารักษาอุบัติเหตุ สูงสุด 6 หมื่นบาท

แคร์จ่ายให้

ชดเชยค่าห้องเมื่อนอนรพ. สูงสุด 3,000 บาท

แคร์ค่าเบี้ย

จ่ายเบี้ยฯเบา ๆ เริ่มต้นแค่ 9 บาท/วัน

แคร์เลือกได้

ให้คุณเลือกชําระเบี้ยได้ ทั้งแบบรายปี หรือรายเดือน

ตารางเบี้ยประกันและความคุ้มครอง


ตารางเปรียบเทียบผลประโยชน์ 
แบบประกันอุบัติเหตุ
แผน 1 
เบี้ยประกันต่อปี
3,350 บาท 
279 บาท / เดือน
แผน 2 
เบี้ยประกันต่อปี
5,400 บาท 
450 บาท / เดือน
แผน 3 
เบี้ยประกันต่อปี
7,000 บาท 
583 บาท / เดือน
แผน 4 
เบี้ยประกันต่อปี
8,500 บาท 
708 บาท / เดือน
1. การเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ, สูญเสียสายตา หรือ ทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิงเนื่องจาก
1.1 อุบัติเหตุทั่วไป    
ปีที่ 1 
(*กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวันหยุดประจำปี)
300,000
600,000
500,000
1,000,000
800,000
1,600,000
1,000,000
2,000,000
ปีที่ 2 
(*กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวันหยุดประจำปี)
450,000
900,000
750,000
1,500,000
1,200,000
2,400,000
1,500,000
3,000,000
ปีที่ 3 
(*กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวันหยุดประจำปี)
600,000
1,200,000
1,000,000
2,000,000
1,600,000
3,200,000
2,000,000
4,000,000
1.2 การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย150,000250,000400,000500,000
1.3 การขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์150,000250,000400,000500,000
2. ค่าชดเชยรายได้ครอบครัวต่อเดือน เป็นเวลา 1 ปี เมื่อเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั้วไป หรืออุบัติเหตุในช่วงวันหยุดประจำปี 
(สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน)
10,00015,00015,00020,000
3. ชดเชยรายได้เมื่อนอนโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุต่อวัน1,2002,0002,5003,000
4. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง20,00040,00050,00060,000

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบ