ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ไทยประกันชีวิต “Easy Refund”

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับสูงสุด 1,000,000 บาท
ไม่เคลมตลอด 3 ปี คืนค่าเบี้ยปีสุดท้าย

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

Top-Banner-mobile_Thailife-PA-Easy-Refund.jpg

ไทยประกันชีวิต “Easy Refund” ทุกความเสี่ยง คุณเซฟเรื่องเงินได้

คุ้มครองค่ารักษา + ชดเชยรายได้

คุ้มครองค่ารักษาจากอุบัติเหตุ 60,000 บาท/ต่อครั้ง รับเงินชดเชยรายได้เมื่อนอนรพ. สูงสุด 500 บาท

คุ้มครองชีวิตหลักล้าน

กรณีเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติหตุ รับเงินสูงสุด 1,000,000 บาท

ไม่เคลมมีคืน

หากไม่มีการเคลมประกันตลอด 3 ปี รับเงินคืนค่าเบี้ยปีสุดท้าย