Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ไทยประกันชีวิต P.A. Broken Bone Refund Advance

คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงสุด 1,000,000 บาท
ช่วยจ่ายค่ารักษา สูงสุด 100,000 บาท/ครั้ง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

Top-Banner-mobile_Thailife-Broken-Bone-Refund-Advance.jpg

สูงวัยก็ไร้กังวล เกิดเหตุไม่คาดฝันก็มีความคุ้มครอง

หมดห่วง เมื่อเจออุบัติเหตุ

เจอเหตุไม่คาดฝันเมื่อไหร่ พร้อมคุ้มครองชีวิตให้ สูงสุด 1,000,000 บาท

เต็มที่ได้ ทุกกิจกรรม

คุ้มครองค่ารักษาเพิ่มเติม กรณีกระดูกแตก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก สูงสุด 100,000 บาท

เกิดอะไร ก็ไม่ลำบากลูกหลาน

เบี้ยไม่แพง เริ่มต้นวันละ 15 บาท คุ้มครองตั้งแต่อายุ 40 - 70 ปี

พร้อมคุ้มครองผู้สูงอายุทุกคน จากอุบัติเหตุร้าย

มอบค่ารักษาจากอุบัติเหตุ

รับค่ารักษาต่ออุบัติเหตุ ต่อครั้ง

สูงสุด 100,000 บาท

คุ้มครองเมื่อเกิดเหตุกรณีขับขี่

คุ้มครองกรณีขับขี่ หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์ สูงสุด 500,000 บาท

กระดูกหักรับค่ารักษาเพิ่ม

กรณีกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ และน้ำร้อนลวก สูงสุด 100,000 บาท

คุ้มครองกรณีเสียชีวิต

คุ้มครองการเสียชีวิต และอื่น ๆ สูงสุด 1,000,000 บาท

มอบเงินชดเชยรายได้

เข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในในรพ.
รับเงินชดเชยรายได้รายวันวันละ 500 บาท

รับเพิ่มค่าปลงศพ

กรณีเสียชีวิต มอบค่าปลงศพให้
สูงสุด 10,000 บาท

เบี้ยไม่ปรับตามช่วงอายุ

จ่ายเบี้ยคงที่ คุ้มครองต่อเนื่อง อัตโนมัติอัตโนมัติจนถึง อายุ 75 ปี

จ่ายเบี้ยราคาประหยัด

จ่ายเบี้ยเบา ๆ เริ่มต้นแค่ วันละ 15 บาท
(เดือนละ 470 บาท)

เลือกชำระเบี้ยได้

ให้คุณเลือกชำระเบี้ยได้
ทั้งแบบรายปี และรายเดือน

ตารางผลประโยชน์

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)

แผนที่ 1

แผนที่ 2

แผนที่ 3

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

500,000

700,000

1,000,000

การเสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

250,000

350,000

500,000

การถูกฆาตกรรม การถูกทำร้ายร่างกาย

250,000

350,000

500,000

การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล

250,000

350,000

500,000

การก่อการร้าย

250,000

350,000

500,000

การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

50,000

70,000

100,000

การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล วันละ

500

500

500

การกระดูกแตกหัก การไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน

50,000

70,000

100,000

ค่าปลงศพ

10,000

10,000

10,000

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

P.A. Broken Bone Refund Advance เหมาะกับใคร?

เหมาะกับผู้สูงอายุที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าวัยอื่น ๆ เนื่องมาจากภาวะความเสื่อมของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะความเสื่อมของตา ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการพลัดตกหกล้มได้บ่อยคร้ัง ดังนั้นการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุ

 

อุบัติเหตุที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

 • พลัดตกหกล้ม ได้ในผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 65-75 ปี ไม่ว่าจะเกิดจากการตกเตียง ตกบันได เก้าอี้ ต้นไม้ หรือตกหลุมตกท่อ ฯลฯ เป็นอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้เสมอกับผู้สูงอายุ  เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นในบ้านเป็นส่วนใหญ่
 • ลื่นหกล้ม เป็นอุบัติเหตุที่พบได้บ่อยมากที่สุดในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ ลื่นล้มในห้องน้ำ ทำให้กระดูกสะโพกหัก ต้องส่งรักษาตัวในโรงพยาบาลก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ยิ่งผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอย่างโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ยิ่งมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมา
 • ผู้สูงอายุระบบประสาทสัมผัสความรู้สึกเสื่อมลง ทำให้ปลายประสาทสัมผัสไม่รู้สึกถึงความร้อนได้ อาจจะส่งผลให้ผู้สูงอายุโดนน้ำร้อนลวก ได้ง่ายเป็นต้น
 • ผู้ป่วยที่มีขีดจำกัดในการเคลื่อนไหว หรือผู้ป่วยติดเตียงนั้น อาจจะเกิดอุบัติเหตุในการสำลักอาหาร สำลักน้ำ หรืออาหารติดค้างในหลอดลมได้เช่นกัน

P.A. Broken Bone Refund Advance มีกี่แผน?

ผลประโยชน์ความคุ้มครองแบ่งออกเป็น 3 แผน ดังนี้

 

 • แผนที่ 1
  • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 บาท
  • การเสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 250,000 บาท
  • การถูกฆาตกรรม การถูกลอบทำร้ายร่างกาย 250,000 บาท
  • การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล 250,000 บาท
  • การก่อการร้าย 250,000 บาท
  • การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 50,000 บาท
  • การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล วันละ 500 บาท
  • กระดูกแตกหัก การไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน 50,000 บาท
  • ค่าปลงศพ 10,000 บาท 
    
 • แผนที่ 2
  • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 700,000 บาท
  • การเสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 350,000 บาท
  • การถูกฆาตกรรม การถูกลอบทำร้ายร่างกาย 350,000 บาท
  • การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล 350,000 บาท
  • การก่อการร้าย 350,000 บาท
  • การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 70,000 บาท
  • การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล วันละ 500 บาท
  • กระดูกแตกหัก การไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน 70,000 บาท
  • ค่าปลงศพ 10,000 บาท 
    
 • แผนที่ 3
  • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท
  • การเสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 500,000 บาท
  • การถูกฆาตกรรม การถูกลอบทำร้ายร่างกาย 500,000 บาท
  • การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล 500,000 บาท
  • การก่อการร้าย 500,000 บาท
  • การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 100,000 บาท
  • การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล วันละ 500 บาท
  • กระดูกแตกหัก การไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน 100,000 บาท
  • ค่าปลงศพ 10,000 บาท

ทำไมถึงควรทำ P.A. Broken Bone Refund Advance?

 • ไม่ต้องสำรองจ่าย
 • วันที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ยังมีเงินชดเชยรายวัน
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • รับเงินชดเชย กรณีเกิดความสูญเสียทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ พิการ หรือเสียชีวิตก็ตาม

มีประกันชีวิต/ประกันสุขภาพแล้ว ควรทำประกันอุบัติเหตุเพิ่มไหม?

หากคุณไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงิน และต้องการความคุ้มครองมากกว่าเดิม ไม่ว่าคุณจะมีประกันชีวิต ประกันสุขภาพ อื่น ๆ อยู่แล้ว ก็สามารถเลือกซื้อประกัน P.A. Broken Bone Refund Advance (ประกัน พี.เอ.โบรกเกน โบน รีฟันด์ แอ๊ดวานซ์) ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ติดตัวไว้เพื่อเพิ่มเกราะป้องกันความคุ้มครองในชีวิตของตัวคุณเองและคนที่คุณรัก ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีในชีวิต

 

อย่าปล่อยให้ชีวิตของคุณและคนที่รัก ปะปนอยู่กับความเสี่ยงในชีวิตประจำวัน เมื่อมีช่องทางที่คุณสามารถปกป้องทั้งตัวเองและคนที่คุณรักได้

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท แคร์
ข้อมูลของคุณปลอดภัยแน่นอน ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข
Rabbit Mascot Icon

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา