ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ไทยประกันชีวิต P.A. Broken Bone Refund Advance

แคร์ครบเรื่องอุบัติเหตุ/กระดูกแตกหัก
ให้ผู้สูงอายุได้เบาใจ ไม่เป็นภาระ

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไทยประกันชีวิต ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง ?


แคร์ความเสี่ยง

รับเงินค่ารักษาเหตุไม่คาดฝัน เช่น อุบัติเหตุ, สูญเสียอวัยวะ, ค่ารักษาตัว, ค่าห้อง และชดเชยรายได้

แคร์ความคุ้มครอง

เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่เสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุมากกว่าคนปกติ เมื่อเจอค่ารักษาไม่ต้องสำรองจ่ายให้กังวล

แคร์ผู้สูงอายุ

ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพให้ยุ่งยาก ผู้สมัครสามารถเลือกแผนที่ชอบ และรับความคุ้มครองจากเราได้ทันที

เราพร้อมดูแล แคร์ผู้สูงอายุทุกคน ด้วย ไทยประกันชีวิต P.A. Broken Bone Refund Advance


แคร์อุบัติเหตุ

รับค่ารักษาต่ออุบัติเหตุ ต่อครั้ง

สูงสุด 100,000 บาท**

แคร์การขับขี่

คุ้มครองกรณีขับขี่ หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์ สูงสุด 500,000 บาท*

แคร์เพิ่มเติม

กรณีกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ และน้ำร้อนลวก สูงสุด 100,000 บาท*

แคร์เรื่องไม่คาดฝัน

คุ้มครองการเสียชีวิต และอื่น ๆ สูงสุด 1,000,000 บาท*

แคร์ตามจริง

เบิกค่ารักษาตามจริง สูงสุด 100,000 บาท* ต่ออุบัติเหตุ/ครั้ง

แคร์กันยาว ๆ

จ่ายเบี้ยคงที่ และคุ้มครองต่อเนื่องอัตโนมัติจนถึง อายุ 75 ปี

แคร์ค่าเบี้ย

เริ่มต้นเบา ๆ วันละ 15 บาท
(เดือนละ 470 บาท)

แคร์เลือกได้

ให้คุณเลือกชําระเบี้ยได้ ทั้งแบบรายปี หรือรายเดือน

ตารางผลประโยชน์


ผลประโยชน์แบบคุ้มครอง

แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)

แผนที่ 1

แผนที่ 2

แผนที่ 3

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

500,000

700,000

1,000,000

การเสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

250,000

350,000

500,000

การถูกฆาตกรรม การถูกทำร้ายร่างกาย

250,000

350,000

500,000

การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล

250,000

350,000

500,000

การก่อการร้าย

250,000

350,000

500,000

การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

50,000

70,000

100,000

การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล วันละ

500

500

500

การกระดูกแตกหัก การไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน

50,000

70,000

100,000

ค่าปลงศพ

10,000

10,000

10,000

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย