ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ประกันอุบัติเหตุออนไลน์

เกิดเหตุร้าย พร้อมแคร์ให้ 24 ชม.

มอบความคุ้มครองชีวิตและค่ารักษาให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ โดย กรุงเทพประกันภัย


รวมหลากหลายประกันอุบัติเหตุ
จาก กรุงเทพประกันภัย


- คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

- ยกเลิกกรมธรรม์ได้โดยไม่ถามเหตุผล ฟรี! ภายใน 60 วัน เมื่อซื้อผ่าน แรบบิท ไฟแนนซ์* 
 

ความคุ้มครอง

ประกันอุบัติเหตุ เจ็บมาเราพร้อมดูแลประกันอุบัติเหตุครอบจักรวาล กลุ่ม A แผน 1ประกันอุบัติเหตุครอบจักรวาล กลุ่ม A แผน 2ประกันอุบัติเหตุครอบจักรวาล กลุ่ม B แผน 1ประกันอุบัติเหตุครอบจักรวาล กลุ่ม B แผน 2
ทุนประกันภัย
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

 

 

 

 

 

- เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียหรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2) เนื่องจาก

-

300,000

700,000

300,000

700,000

- อุบติเหตุทั่วไป  
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  
- การถูกฆาตกรรมหรือทําร้ายร่างกาย

100,000

10,000

10,000

200,000

100,000

500,000

250,000

200,000

100,000

500,000

250,000

2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ  
(ต่ออุบัติเหตุละครั้ง)

 

 

 

 

 

- อุบัติเหตุทั่วไป  
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
- การถูกฆาตกรรมหรือทําร้ายร่างกาย

5,000

5,000

5,000

20,000

20,000

5,000

30,000

30,000

10,000

20,000

20,000

10,000

30,000

30,000

10,000

3. ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ  
(ชดเชยรายวัน สูงสุดเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

-

500

500

500

500

ความคุ้มครองเพิ่มเติมทุนประกันภัย
1. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ 200,000500,000200,000500,000
2. ชดเชยรายได้ในขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนักและอยู่ในภาวะหมดสติ (Coma) เนื่องจากอุบัติเหตุ  
(ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
 100,000100,000100,000100,000
ราคา

360.- บาท 
ซื้อเลย

1,560.- บาท 
ซื้อเลย

2,560.- บาท 
ซื้อเลย

1 ,960.- บาท 
ซื้อเลย

3,060.- บาท 
ซื้อเลย


เงื่อนไขการรับประกัน

1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 18 - 60 ปี

2. ต่ออายุได้ถึง 65 ปี

3. ซื้อกรมธรรม์ 1 คน/ 1 ฉบับ

4. ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง

*ยกเลิกกรมธรรม์ได้โดยไม่ถามเหตุผล ฟรีภายใน 60 วัน พร้อมคืนเงินเต็มจํานวน หากยังไม่เคลม

*ยกเลิกได้หากเคลมไปแล้วภายใน 60 วัน และรับเงินคืนบางส่วนตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กําหนด

*หากยกเลิกหลังจาก 60 วัน จะได้รับเงินคืนบางส่วนตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กําหนด

4 ขั้นตอนสมัครรับความแคร์ง่าย ๆ


ขั้นตอนที่ 1

เลือกบริษัทประกันภัยที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ

ขั้นตอนที่ 3

กรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 4

ชำระเงิน และ รอรับกรมธรรม์ ผ่านทางอีเมลของท่านภายใน 7-14 วันทำการ

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย