ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันอุบัติเหตุ PA Family First

เกิดเหตุร้าย ครอบครัวไม่ลำบาก

คุ้มครองยามเจออุบัติเหตุทุกกรณี
แคร์ให้ครบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิต

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันอุบัติเหตุ “PA Family First” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง ?


แคร์ความคุ้ม

ประกันอุบัติเหตุราคาคุ้มค่า พร้อมให้ความคุ้มครองสูง 1.5 ล้านบาท ดูแลครอบคลุม ให้คุณอุ่นใจ

แคร์กันยาว ๆ

สมัครครั้งแรก ปีตอนไปการันตีค่าเบี้ยคงที่ พร้อมคุ้มครองกันยาว ๆ สามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี

แคร์ครอบคลุม

คุ้มครองทั้งอุบัติเหตุทั่วไป อุบัติเหตุจากการขับขี่ การโดยสารรถจักรยานยนต์ และทุพพลภาพถาวร*

เพิ่มความแคร์ให้ตัวเองและครอบครัว ตั้งแต่วันนี้! ด้วยประกันอุบัติเหตุ PA FAMILY FIRST


แคร์อุบัติเหตุ

คุ้มครองสูงสุด 1.5 ล้านบาท* สําหรับอุบัติเหตุทั่วไป

แคร์การขับขี่

คุ้มครองสูงสุด 7.5 แสนบาท* จากการขับขี่ หรือโดยสารรถจยย.

แคร์เรื่องไม่คาดฝัน

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับเงินค่าปลงศพ 1 หมื่นบาท

แคร์ครอบคลุม

คุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง และทุพพลภาพถาวร

แคร์เป็นพิเศษ

รับบริการพยาบาลพิเศษที่บ้าน
(Nursing at home)

แคร์ทุกคน

สมัครได้ตั้งแต่ อายุ 0 - 60 ปี ต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึง อายุ 65 ปี

แคร์ค่าเบี้ย

เริ่มต้นเพียงแค่วันละ 9 บาท
(หรือปีละ 3,400 บาท)

แคร์คงที่

จ่ายเบี้ยประกันภัย คงที่ตลอดสัญญา

ตารางผลประโยชน์


ความคุ้มครองแผน 1
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง ทุพพลภาพถาวร (อบ.2) เนื่องจาก
- อุบัติเหตุทั่วไป (รวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย)

1,500,000

- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

750,000

บริการพยาบาลพิเศษที่บ้าน Nursing at Home

7 ครั้ง

เบี้ยประกันภัยแผน 1
ขั้นอาชีพ 1
- อายุ 0 - 60 ปี3,400
- อายุ 60 - 65 ปี*3,700
ขั้นอาชีพ 2
- อายุ 0 - 60 ปี4,400
- อายุ 60 - 65 ปี*4,700

 

* ช่วงอายุตั้งแต่ 61 - 65 ปี เป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับลูกค้าที่ต่ออายุกรมธรรม์เท่านั้น 

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย