ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

แจกฟรี! ประกันอุบัติเหตุ
พร้อมแคร์คุณ
ให้อุ่นใจตลอดต้นปี

คุ้มครองทันทีเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน รวม สูงสุด 106,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

4 ขั้นตอนรับสิทธิ์ง่าย ๆ


ขั้นตอนที่ 1

กดปุ่มเพื่อรับสิทธิ์
ฟรี! ประกันอุบัติเหตุ

ขั้นตอนที่ 2

กดแอดเฟรนด์ LINE OA
@rabbitcare

ขั้นตอนที่ 3

กรอกรายละเอียดส่วนตัว
ของคุณให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 4

รับความคุ้มครองทันที
หลังได้รับการยืนยันเลขกรมธรรม์ผ่าน SMS
ความคุ้มครองมีระยะเวลา 30 วัน

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

รับประกันอุบัติเหตุฟรี! คุ้มครองนาน 30 วัน


แคร์อุบัติเหตุทั่วไป

คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ
100,000 บาท

แคร์เมื่อถูกฆาตกรรม

คุ้มครองชีวิตจากการถูกฆาตกรรม
50,000 บาท

แคร์อุบัติเหตุสาธารณะ

คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ
100,000 บาท

แคร์ชดเชยรายได้

รับเงินชดเชยรายได้กรณีนอนรพ. วันละ 200 บาท

คุ้มครองชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ถูกฆาตกรรม หรือ อุบัติเหตุสาธารณะ

ตารางความคุ้มครอง


ข้อตกลงคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย 
(บาท)
ข้อ 1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทําร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์100,000
ข้อ 2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทําร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์50,000
ข้อ 3. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะ100,000
ข้อ 4. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)200 บาท ต่อวัน

 

เงื่อนไข
- อายุ 20 - 70 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ทําประกันภัย  
- สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 
- ให้ความคุ้มครอง 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยัน
- บริษัทฯ จะส่ง SMS เพื่อเป็นการยืนยันความคุ้มครอง
- ผู้รับประโยชน์ : ทายาทโดยธรรม

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน