Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

เปรียบเทียบสินเชื่อ ง่าย ๆ ภายใน 30 วินาที กับ

Rabbit Care

สินเชื่อไม่เช็คบูโร

สินเชื่อไม่เช็คบูโร คืออะไร?

สินเชื่อไม่เช็คบูโร หรือสินเชื่อ Non - bank ไม่เช็คบูโร คือ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบหนึ่งที่ให้บริการกู้ยืมเงิน ที่กลุ่มบุคคลที่ติดบูโรหรือติดแบล็คลิสต์ สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ มีความน่าเชื่อถือแม้จะเป็นธุรกิจที่สามารถให้บุคคลเครดิตไม่ดีกู้ยืมได้ เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการเงินหลายแห่งได้เริ่มนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อไม่เช็คบูโร ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ถูกกฎหมายมาบริการเป็นจำนวนมาก

สินเชื่อไม่เช็คบูโรถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นเสมือนอีกทางเลือกหนึ่งในการกู้ยืมเงินสำหรับบุคคลที่เครดิตการเงินไม่ปกติ และเนื่องจากเครดิตทางการเงินที่ไม่ปกติ ติดบูโรหรือติดแบล็คลิสต์ ดังนั้นในการจะไปดำเนินการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอย่างธนาคารเพื่อให้อนุมัติวงเงินกู้ยืมจึงเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ค่อนข้างยากที่ธนาคารจะอนุมัติ แม้ว่าสถาบันการเงินบางที่อาจจะมีบริการสินเชื่อไม่เช็คบูโรอยู่บ้าง แต่ก็มีไม่มากนัก สินเชื่อไม่เช็คบูโรจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคนติดบูโรที่ต้องการโอกาสและความสะดวกสบายในการขอสินเชื่อและมีความปลอดภัยใช้บริการได้ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องเป็นบริการที่อยู่ในระบมีการคุ้มครองโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

เครดิตบูโรและสินเชื่อไม่เช็คบูโร เกี่ยวข้องกันอย่างไร?

เครดิตบูโร คือ ข้อมูลรวบรวมประวัติการชำระหนี้ของบุคคลกับสถาบันปล่อยสินเชื่อ ซึ่งจะถูกจัดเก็บรวบรวมโดยบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ซึ่งจะเป็นข้อมูลประวัติที่เกี่ยวกับระบบการปล่อยสินเชื่อทั้งหมด ทั้งการผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน รถ รวมถึงการผ่อนชำระค่าบัตรเครดิต ข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งไปให้เครดิตบูโรทุก ๆ เดือนเป็นประจำ โดยสามารถแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. ข้อมูลที่เกี่ยวกับการยืนยันตัวตนของบุคคล เช่น ข้อมูลที่อยู่, สถานภาพสมรส, วันเดือนปีเกิด, อาชีพ, ข้อมูลเลขที่บัตรประชาชน เป็นต้น
2. ข้อมูลด้านสินเชื่อต่าง ๆ ของบุคคลที่ทางสถาบันการเงินอนุมัติให้ เช่น วงเงินการกู้ยืม, บัตรเครดิต, บัตรกดเงินสด เป็นต้น รวมถึงประวัติการชำระหนี้ของบุคคลด้วย

เครดิตบูโรจึงมีความสำคัญในเชิงข้อมูล เพราะเป็นการเก็บประวัติการชำระหนี้สินทั้งหมด เพื่อรวบรวมข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจปล่อยสินเชื่อและเป็นการลดโอกาสลดความเสี่ยงในการเกิดหนี้เสียในระบบ นั่นแปลว่าข้อมูลในการชำระหนี้สินต่าง ๆ ในระบบสถาบันการเงินที่จะปล่อยสินเชื่อและเจ้าของหนี้อย่างเรา จะเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการชำระหนี้ได้ ดังนั้นหากการชำระหนี้ของบุคคลมีปัญหาไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนด ข้อมูลการชำระหนี้ที่ถูกเก็บรวบรวม ก็จะมีการแสดงสถานะบัญชีที่ระบุถึงความผิดปกติในการชำระหนี้ โดยมีความหมาย ดังนี้

  • สถานะบัญชีรหัส 10 แสดงถึงสถานะบัญชีการชำระสินเชื่อตามปกติ มีการชำระหนี้สินตรงตามเงื่อนไข ไม่มีการค้างยอดชำระหรือค้างยอดชำระไม่เกิน 30 วัน
  • สถานะบัญชีรหัส 11 แสดงถึงสถานะบัญชีมีการชำระหนี้ครบแล้ว ไม่มีหนี้ค้าง มีการปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว
  • สถานะบัญชีรหัส 12 แสดงถึงสถานะบัญชีมีการพักชำระหนี้ตามนโยบายรัฐบาล ไม่มีการค้างชำระหนี้ชั่วคราว
  • สถานะบัญชีรหัส 20 แสดงถึงสถานะบัญชีมีหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน เป็นสถานะที่มีผลทางลบกับบุคคลเจ้าของบัญชี

ซึ่งสถานะบัญชีที่มีความผิดปกติจนถึงขั้นติดบูโรหรือติดแบล็คลิสต์ ก็จะมีผลต่อการยื่นขอสินเชื่ออื่น ๆ กับสถาบันการเงิน เนื่องจากสถาบันการเงินสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลการชำระหนี้ได้ แน่นอนว่าโอกาสที่สถาบันการเงินจะอนุมัติปล่อยสินเชื่อจึงเป็นเรื่องยาก แม้จะเปลี่ยนธนาคารหรือยื่นกู้ที่อื่นแทน ผู้ปล่อยกู้ก็ยังจะสามารถตรวจสอบประวัติการค้างชำระได้เช่นเดิม สินเชื่อไม่เช็คบูโรจากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการเงินจึงเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้บุคคลที่สถานะบัญชีการชำระหนี้มีความผิดปกติ สามารถมีโอกาสในการกู้ยืมเงินได้

ดังนั้นเครดิตบูโรและสินเชื่อไม่เช็คบูโรจึงมีความเกี่ยวข้องกันในเชิงของข้อมูลการชำระหนี้ ที่หากคุณเคยมีปัญหาด้านการชำระหนี้มาก่อน เครดิตบูโรไม่ดี การยื่นขอสินเชื่อเพื่อการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอาจจะมีปัญหาไม่ผ่านการอนุมัติ หากคุณตรวจเครดิตบูโรของตนเองแล้วมีสถาะบัญชีไม่ปกติและต้องการโอกาสในการยื่นขอสินเชื่อเพื่อการกู้ยืมเงิน สินเชื่อไม่เช็คบูโร จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ

สินเชื่อเพื่อคนติดบูโร เชื่อถือได้หรือไม่?

ปัจจุบันนอกจากสถาบันการเงินที่บุคคลสามารถไปยื่นขอสินเชื่อได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ก็ยังมีบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในการให้บริการด้านการขอสินเชื่อเพื่อการกู้ยืมเงินด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นการให้โอกาสบุคคลที่มีสถานะการชำระหนี้แบบผิดปกติหรือติดเครดิตบูโร ติดแบล็คลิสต์ สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ มีโอกาสผ่านการอนุมัติ สินเชื่อเพื่อคนติดบูโรจึงมีความน่าเชื่อถือเพราะมีการให้บริการอย่างถูกกฎหมายคุ้มครองโดยธนาคารแห่งประเทศไทย มีการให้บริการทั้งในรูปแบบ Application และรูปแบบบริษัทมีสถานที่ตั้งชัดเจน ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบนี้จะมีการให้บุคคลผู้ยื่นขอสินเชื่อยืนยันตัวตนเข้าระบบก่อนพิจารณาอนุมัติ

ข้อดีของสินเชื่อไม่เช็คบูโร?

ข้อดีที่เด่นชัดของสินเชื่อไม่เช็คบูโร สินเชื่อเพื่อคนติดบูโร คือ การมีโอกาสได้รับการอนุมัติการยื่นขอสินเชื่อเพื่อกู้ยืมเงินแม้กำลังอยู่ในระหว่างการติดบูโร ติดแบล็คลิสต์ ไม่ว่าจะมีประวัติเครดิตบูโรมาแล้วกี่ปี ก็ยังสามารถมีโอกาสได้รับการอนุมัติการกู้ยืมระยะสั้นได้ มีเงื่อนไขและใช้เอกสารน้อยไม่ต้องเตรียมให้วุ่นวาย อย่างเช่น สินเชื่อรถแลกเงิน ที่สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลที่อยู่ไปยื่นขอกู้เงิน เพื่อนำเงินก้อนมาใช้จ่ายได้แม้ยังผ่อนไม่หมด

นอกจากนี้หากเลือกสมัครสินเชื่อไม่เช็คบูโร ไม่มีความเสี่ยงเรื่องการถูกขโมยข้อมูลหรือไม่ได้รับเงินจริงตามที่ตกลงไว้ด้วย เนื่องจากสินเชื่อไม่เช็คบูโรถูกกฎหมายอยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่มีความเสี่ยงเหมือนเงินนอกระบบผิดกฎหมาย อัตราดอกเบี้ยจากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการเงินที่ให้บริการสินเชื่อไม่เช็คบูโรจะมีที่แน่นอนและเชื่อถือได้ ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องรับภาระดอกเบี้ยแพงเกินเหตุ ในส่วนของช่องทางการเข้าถึงเพื่อสมัครรับบริการก็ทำได้ง่ายทั้งผ่านระบบ Online หรือติดต่อบริษัทผู้ให้บริการสินเชื่อไม่เช็คบูโรตามสาขาที่สะดวก

วิธีการสมัครสินเชื่อไม่เช็คบูโร ทำอย่างไรและที่ไหนได้บ้าง?

หากคุณต้องการสมัครสินเชื่อไม่เช็คบูโร คุณสามารถเลือกสมัครรับบริการได้ง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์แรบบิท แคร์ เรามีบริการเปรียบเทียบสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการคุณไว้คอยอำนวยความสะดวกคุณ ทั้งสินเชื่อรถ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล ทำง่ายเพียงกรอกข้อมูลจำเป็นเพื่อใช้ในการพิจารณา เพื่อให้คุณได้รับคำแนะนำข้อมูลสินเชื่อที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด

สมัครสินเชื่อไม่เช็คบูโรกับแรบบิท แคร์ เชื่อถือและมั่นใจได้ ด้วยจำนวนผู้ใช้บริการจากเว็บไซต์แรบบิท แคร์ ที่เกี่ยวกับการเงินมากมายและมีระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ไม่สามารถมีใครเข้ามาค้นข้อมูลของคุณได้ จึงไม่ต้องกังวัลเมื่อต้องมีการกรอกข้อมูลส่วนตัว หรือต้องทำการโอนเงินผ่านระบบออนไลน์

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา