ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ประกันออมทรัพย์ 11/5 “ไทยประกันชีวิต” สมัครแล้วดีอย่างไร ?


ฉลาดวางแผน

สมัครแผนเดียวได้คืนคุ้มๆ ทุกปี
การันตี เงินคืน 3-6% ทุกปี และลดหย่อนภาษี

ออมสั้นไม่ผูกมัด

ให้คุณออมระยะสั้น 5 ปี ไม่ต้องผูกมัดนาน
ครบสัญญา 11 ปี รับเงินก้อนไปทำตามฝันได้เลย

รับเงินก้อนเมื่อครบสัญญา

หมดกังวลกับเรื่องไม่คาดฝัน
รับเงินก้อนหลักล้าน ทันที หากเสียชีวิต

วางแผนออมดี เรื่องเงินก็แฮปปี้ได้ยาว ๆ


ผลตอบแทนคุ้มค่า

ครบสัญญารับผลตอบ
แทนรวม สูงสุด 560% [1]

รับเงินคืนทุกปี

ระหว่างสัญญารับเงินคืน
สูงสุด 6% [1][2]

จ่ายเบี้ยฯสั้น 5 ปี

พร้อมรับความคุ้มครอง
ไปยาวๆ นาน 11 ปี

สิทธิลดหย่อนภาษี

นำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้
สูงสุด 100,000 บาท/ปี [3]

สมัครได้ทุกวัย

ตอบโจทย์ทุกช่วงอายุ
ตั้งแต่ 1 เดือน - 65 ปี

เลือกชำระเบี้ยฯได้

สามารถเลือกจ่ายค่าเบี้ย
ทั้งแบบ รายปี และรายเดือน

หมายเหตุ
[1] ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
[2] ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-5 รับเงินคืน 3% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6-10 รับเงินคืน 6% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
[3] เบี้ยประกันชีวิตสามารถนําไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจํานวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับ 172)