Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

บัญชีของฉัน

ประกันชีวิต “ไทยประกันชีวิต” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?

แคร์ความคุ้มครอง

รับเงินคืนคุ้ม ๆ 8% ตามปีกรมธรรม์ ครบสัญญาคืน 174%* และยังดูแลค่ารักษาพยาบาลให้หลักแสน

แคร์การสมัคร

ใครก็สมัครได้ ทำง่ายตั้งแต่อายุยังน้อย ค่าเบี้ยฯจ่ายแค่หลักสิบต่อวัน หรือเลือกชำระแบบรายเดือนก็ได้

แคร์กันยาว ๆ

วางหลักประกันให้ชีวิต รับความคุ้มครองระยะยาว 20 ปี และทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ชีวิตคุณเราพร้อมแคร์ และยังดูแลค่ารักษาให้ด้วย เลือกประกันชีวิต ทวี พลัส 20/20 จาก ไทยประกันชีวิต

แคร์เรื่องร้าย

รับความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ เพิ่มสูงสุด 100,000 บาท

แคร์คืนให้

รับเงินชดเชยกรณีรักษาตัว ในโรงพยาบาล 500 บาท/วัน

แคร์เมื่อครบ

รับเงินคืนตลอด สัญญารวม 174%*

แคร์ค่าเบี้ย

เบี้ยเริ่มต้นวันละ 16 บาท
(เดือนละ 500 บาท)

แคร์ทุกคน

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 55 ปี

แคร์ภาษี

สามารถลดหย่อนภาษี ได้สูงสุด 100,000 บาท*

Loading...