ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ไทยประกันชีวิต ทรัพย์ปันผล 85/10
ออมระยะสั้นแคร์กันไปยาว ๆ

รับเงินปันผลทุกปี ปีละ 1%
ครบสัญญารับเงินก้อนคืน 110%

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันออมทรัพย์ “ไทยประกันชีวิต” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง ?


แคร์คนอยากออม

ประกันที่ให้คุณเลือกออมตั้งแต่อายุยังน้อย จนถึงวัยเกษียณ เพื่อเตรียมพร้อมสู่อนาคตที่มั่นคง

แคร์ความมั่นคง

สำหรับใครที่ต้องการวางแผนการเงิน เพียงออมกับเราก็อุ่นใจทุกปีมีเงินคืน ครบสัญญาคืนเงินก้อนเพิ่ม

แคร์สุดคุ้ม

สมัครแผนเดียว จ่ายเบี้ยระยะสั้น แต่คุมครองยาวนาน มีเงินปันผลคืนให้ทุกปี และยังใช้ลดหย่อนภาษีได้

แคร์ความคุ้มเรื่องเงิน พร้อมคืนปันผลให้ทุกปี
ด้วยประกันออมทรัพย์ทรัพย์ปันผล 85/10 จาก ไทยประกันชีวิต


แคร์กันยาว ๆ

ชำระเบี้ยแค่ 10 ปี
คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี

แคร์ทุกปี

รับเงินปันผลคืนทุกปี ปีละ 1%

แคร์จนครบ

ครบกำหนดสัญญา
รับเงินก้อนคืน 110%*

แคร์ทุกคน

สมัครได้ตั้งแต่
อายุ 1 เดือน - 60 ปี

แคร์เลือกได้

ชําระเบี้ยประกันภัย ทั้งแบบรายปี, 6 เดือน, 3 เดือน หรือรายเดือน

แคร์ภาษี

ลดหย่อนภาษีได้
สูงสุด 100,000 บาท

ตารางผลประโยชน์


ชื่อแบบประกันภัย

แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1แผนที่ 2แผนที่ 3แผนที่ 4แผนที่ 5
ทรัพย์ปันผล 85/10

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

กรณีมีชีวิตอยู่
- ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ รับ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- ครบกำหนดสัญญา รับ 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
กรณีเสียชีวิต
- รับจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินเวนคืนกรมธรรม์ในจำนวนที่มากกว่า

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย