ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ไทยประกันชีวิต
จาก“ทรัพย์บำนาญ 60 (90/5)”

รับความแคร์หลังเกษียณ
การันตีเงินบำนาญ 10% ตลอด 15 ปี

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

Top-Banner-mobile_Thailife-Sap-Bamnan-60.jpg

ประกันบำนาญ “ไทยประกันชีวิต” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?

แคร์วัยทำงาน

เริ่มวางแผนระยะยาว หลังเกษียณก็พักผ่อนสบายใจ รับเงินบำนาญใช้ทุกเดือน โดยไม่ลำบากใคร

แคร์ให้คุ้ม

วางแผนอนาคตหลังเกษียณ ให้คุณจ่ายเบี้ยสั้น แต่รับความคุ้มครองกันยาว ๆ พร้อมผลตอบแทนสูง

แคร์ทุกปี

สมัครแผนประกันกับเรา ทุกปีก็สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อยภาษีบุคคลได้สูงสุดถึง 100,000 บาท ทุกปี

เลือกวางแผนเกษียณไว้ไว ก็อุ่นใจเรื่องเงินได้ยาว ๆ
เลือกประกันบำนาญ ทรัพย์บำนาญ 60 (90/5) จาก ไทยประกันชีวิต

แคร์ทุกปี

รับเงินบำนาญทุกปี **ปีละ 10% ** ตั้งแต่อายุ 60 - 90 ปี

แคร์ให้แน่

รับรองการจ่ายเงิน บำนาญให้ 15 ปี

แคร์ภาษี

ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 100,000 บาท*

แคร์ค่าเบี้ย

ชำระเบี้ยสั้น แค่ 5 ปี แต่รับเงินบำนาญระยะยาว

แคร์ทุกคน

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 20 - 55 ปี

แคร์เลือกได้

เลือกจ่ายเบี้ยได้ทั้งแบบรายปี, 6 เดือน, 3 เดือน หรือรายเดือน

ตารางผลประโยชน์

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ทำไมคุณจึงควรเลือกประกันทรัพย์บำนาญ 60?

เพราะประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติพบว่า ในปี 2560 ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่ประชากรเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ

 

และจากข้อมูลประชากรของประเทศไทยคาดว่าในปีปี 2573 จะมีจำนวนผู้สูงอายุ 17.6 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 26.3 และในปี 2583 จะมีจำนวนถึง 20.5 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 32.1 ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันดำเนินงานเพื่อคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่อง

 

จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การลดลงของการเจริญพันธุ์นั้นลดลงอย่างรวดเร็ว เป็นผลมา และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร ทำให้จำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

ดังนั้น เพื่อให้คนไทยสามารถเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ด้วยการวางแผนทางการเงินตั้งแต่วัยทำงาน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงได้พัฒนาแบบประกัน “ประกันชีวิตทรัพย์บำนาญ” ที่ตอบโจทย์แบบออมเงิน ความคุ้มครองชีวิตรวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านภาษีที่สามารถนำมาลดหย่อน พร้อมสมัครได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ

 

ประกันชีวิตทรัพย์บำนาญ เป็นประกันชีวิตประเภทหนึ่ง ที่เน้นผลตอบแทนมากกว่าความคุ้มครอง ซึ่งความคล้ายคลึงกับประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แต่จะแตกต่างกันตรงที่ประกันชีวิตทรัพย์บำนาญ จะไม่มีเงินคืนให้ระหว่างทาง แต่จะจ่ายคืนให้เป็นเงินบำนาญ ตั้งแต่เริ่มเกษียณแทน เช่นครั้งเดียวแบบ Single Premium หรือแบบหลายปี เช่น 5-10 ปี และจะเริ่มได้รับเงินคืนก็ต่อเมื่อเราอายุครบ 55 ปีแล้ว โดยการจ่ายเงินคืนจะมีได้ทั้งแบบจ่ายเงินคืนระหว่างกรมธรรม์ หรือรวมจ่ายทีเดียวเมื่อครบกรมธรรม์ ขณะที่ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์จะมีเงินคืน หรือผลตอบแทนให้ระหว่างช่วงเวลาที่อยู่ในสัญญาความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ประกันทรัพย์บำนาญ 60 (90/5) ตัวช่วยวางแผนหลังเกษียณ?

 • ออมเงินสั้นเพียง 5 ปี ครบอายุ 60 ปี รับเงินบำนาญ
 • รับเงินการันตี เงินบำนาญ 10% ตลอด 15 ปี ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี ไปจนถึงอายุครบ 90 ปี
 • รองรับการจ่ายเงินบำนาญ กรณีเสียชีวิตโดยที่ยังรับเงินบำนาญไม่ครบ 15 ปี โดยจ่ายเป็นมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังไม่จ่าย จนครบ 15 ปี
 • ก่อนรับเงินบำนาญ คุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่มากกว่า
 • เริ่มรับเงินบำนาญตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 60 ปี ไปจนถึงอายุ 90 ปี
 • เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญนำสิทธิไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท และต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับกองทุนอื่นๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กบข, RMF ต้องไม่เกิน 500,000 บาท/ปี
 • ซื้อประกันทรัพย์บำนาญ 60 (90/5) ขั้นต่ำเพียงเริ่มต้น 50,000 บาท
 • เงินบำนาญได้แน่นอนทุกปี เสมือนยังคงมีรายได้ต่อเนื่อง
 • เลือกแผนชำระเบี้ยแบบ 5 ปี, 10 ปี หรือ 15 ปี ได้
 • อายุรับประกัน20 - 60 ปี (อายุรับประกันขึ้นอยู่กับแบบประกันที่เลือก)

ทำไมจึงควรเลือกไทยประกันชีวิต?

 • เพราะ ประกันชีวิตฮอตไลน์ ให้บริการที่มากกว่าการประกันชีวิต ทั้งบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลกทุกกรมธรรม์
 • เพราะมี ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124
 • เพราะมี ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ บริการสำรองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นให้กับผู้เอาประกันภัย
 • เพราะมี ไทยประกันชีวิต อีซี่เพย์ หลากหลายวิธีชำระเบี้่ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่าง ๆ กว่า 10 ช่องทาง
 • เพราะไทยประกันชีวิต iService บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูล และสถานะกรมธรรม์รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com
 • เพราะมี คลับไทยประกันชีวิต เติมเต็มเรื่องดี ๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้ลูกค้าคนสำคัญ
ติดตามข่าวสารจากแรบบิท แคร์
ข้อมูลของคุณปลอดภัยแน่นอน ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข
Rabbit Mascot Icon

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา