ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ไทยประกันชีวิต แฮปปี้มีเงินใช้
ช่วยเพิ่มพูนเงินเก็บเพื่ออนาคต

จ่ายเบี้ย 5 ปี แคร์นาน 15 ปี
มีเงินคืนตลอดสัญญา 521%

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันออมทรัพย์ “ไทยประกันชีวิต” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?


แคร์ความคุ้มค่า

ให้คุณเลือกจ่ายเบี้ยเพียง 5 ปี แต่เราพร้อมให้ความคุ้มครองนานถึง 15 ปี แบบคุ้ม ๆ กันไปเลย

แคร์คูณสอง

สมัครประกันแผนเดียว ได้ความคุ้มทั้งออมเงิน และคุ้มครองชีวิต พร้อมดูแลกัน ครบสัญญามีเงินคืน

แคร์อนาคต

เลือกออมเงินกับเรา ก็เหมือนเป็นการลงทุนเพื่ออนาคต เพราะมีเงินปันผลให้ พร้อมผลตอบแทนสูง

แคร์เรื่องเงินได้ง่าย ๆ พร้อมรับผลประโยชน์เน้น ๆ
ด้วยประกันออมทรัพย์ แฮปปี้มีเงินใช้ จาก ไทยประกันชีวิต


แคร์สุดคุ้ม

รับเงินคืนตลอดสัญญา รวม 521%(1)

แคร์กันยาว ๆ

ออมสั้น แต่คุ้มครองยาว ชําระเบี้ย 5 ปี คุ้มครอง 15 ปี

แคร์คืนให้

รับเงินคืนทุก 2 ปี ปีละ 3%(1)(2)

แคร์ทุกคน

สมัครได้ตั้งแต่ อายุ 1 เดือน - 65 ปี

แคร์เลือกได้

เลือกชำระเบี้ยได้ ทั้งแบบ รายเดือน, ราย 3 เดือน และรายปี

แคร์ภาษี

ลดหย่อนภาษี สูงสุดปีละ 1 แสนบาท

ตารางเบี้ยประกันและความคุ้มครอง


ชื่อแบบประกันภัย

แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1แผนที่ 2แผนที่ 3แผนที่ 4แผนที่ 5แผนที่ 6

แฮปปี้มีเงินใช้

20,00025,00030,00035,00040,00050,000
แผนที่ 7แผนที่ 8แผนที่ 9แผนที่ 10แผนที่ 11 
60,00070,00080,00090,000100,000
กรณีมีชีวิตอยู่
- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2, 4, 6, 8,10, 12 และ 14 จ่ายเงินคืนปีละ 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
กรณีเสีชีวิต
- ภายในปีกรมธรรม์ที่ 1 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- ภายในปีกรมธรรม์ที่ 2 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- ภายในปีกรมธรรม์ที่ 3 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- ภายในปีกรมธรรม์ที่ 4 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- ภายในปีกรมธรรม์ที่ 5-15 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- ทั้งนี้หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยมีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย