ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์

Gen Life Plus 10

จาก Generali

ผลตอบแทนสูงสุด 310%
ลดหย่อนภาษี สูงสุด 100,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

Top-Banner-mobile_Generali-Life-plus-10_revise18012022.jpg

ทำไมต้องซื้อ ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ จาก “เจนเนอราลี่”

วางแผนเพื่ออนาคตที่ดี มีได้ทุกปี

จ่ายค่าเบี้ย 10 ปี คุ้มครองยาว 20 ปี ไม่ปรับเพิ่มค่าเบี้ยตามอายุ และ รับเงินคืน 3% ทุกปี ตลอดสัญญา

คุ้มทั้งลดหย่อนภาษี และออมเงิน

ได้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท
ครบสัญญารับ เงินก้อนใหญ่สูงสุด 310%

ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย

ให้ความคุ้มครองครอบคลุม ตอบโจทย์ทั้งเรื่อง เงินออม และความคุ้มครองชีวิต