Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์

Gen Life Plus 10

จาก Generali

ผลตอบแทนสูงสุด 310%
ลดหย่อนภาษี สูงสุด 100,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ Gen Life Plus 10 จาก Generali

ทำไมต้องซื้อ ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ จาก “เจนเนอราลี่”

วางแผนเพื่ออนาคตที่ดี มีได้ทุกปี

จ่ายค่าเบี้ย 10 ปี คุ้มครองยาว 20 ปี ไม่ปรับเพิ่มค่าเบี้ยตามอายุ และ รับเงินคืน 3% ทุกปี ตลอดสัญญา

คุ้มทั้งลดหย่อนภาษี และออมเงิน

ได้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท
ครบสัญญารับ เงินก้อนใหญ่สูงสุด 310%

ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย

ให้ความคุ้มครองครอบคลุม ตอบโจทย์ทั้งเรื่อง เงินออม และความคุ้มครองชีวิต

สมัครประกันชีวิตสะสมทรัพย์ รับความคุ้มครองดีๆ มากมาย

เงินคืนตลอดสัญญา

การันตีรับเงินคืน 3% ทุกปี

รับผลตอบแทนสูงสุด

กรณีเสียชีวิตรับเงิน สูงสุด 270%
กรณีมีชีวิตอยู่รับเงิน สูงสุด 310%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

คุ้มครองนาน

จ่ายค่าเบี้ย 10 ปี คุ้มครองนาน 20 ปี

ค่าเบี้ยคงที่

จ่ายค่า เบี้ยคงที่ ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ

ลดหย่อนภาษี

รับสิทธิลดหย่อนภาษี สูงสุด 100,000 บาท

ตอบโจทย์ทุกวัย

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 65 ปี

รายละเอียดแผนความคุ้มครอง

แผนความคุ้มครองที่ให้คุณ "เลือกได้" ตามความต้องการ

ตัวอย่างแผน100,000300,000500,000

ปีที่ 1-19 รับเงินคืนปีละ 3%

รวม 57,000 บาทรวม 171,000 บาทรวม 285,000 บาท
(ปีละ 3,000 บาท)(ปีละ 9,000 บาท)(ปีละ 15,000 บาท)
ปีที่ 20 รับเงินคืน 253%253,000 บาท759,000 บาท1,265,000 บาท
ผลประโยชน์รวมทั้งสิ้น ณ สิ้นปีที่ 20310,000 บาท930,000 บาท1,550,000 บาท
กรณีเสียชีวิต คุ้มครองสูงสุด270,000 บาท810,000 บาท1,350,000 บาท
ชำระค่าเบี้ย 10 ปีปีละ 25,000 บาทปีละ 75,000 บาทปีละ 125,000 บาท

*หมายเหตุ ค่าเบี้ยประกันเพศหญิงและชาย อายุ 1-45 ปี

ประกันชีวิต Gen Life Plus 10 ดีอย่างไร?

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ Gen Life Plus 10 คือ ประกันชีวิตแบบออมเงินที่จะช่วยสร้างหลักประกันในชีวิต หรือเงินก้อนสำหรับทุกเป้าหมายทางการเงินในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาสำหรับลูกน้อย เงินลงทุนทำธุรกิจ เงินก้อนสำหรับการเกษียณ หรือเงินมรดกสำหรับคนข้างหลัง

 

นอกจากจะให้ความคุ้มครองชีวิตกรณีที่เสียชีวิตแบบประกันชีวิตทั่วไปแล้ว ยังจะการรันตีเงินคืนและมีผลตอบแทนที่แน่นอนตามสัญญา ไม่ผันผวนตามสภาพเศรษฐกิจ อีกทั้งยังมีเงินคืนให้ต่อเนื่องทุกปี พร้อมกับสิทธิลดหย่อนทางภาษี ทำให้ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ Generali Gen Life Plus 10  มีจุดเด่นที่น่าสนใจดังนี้

 

 • ให้ความคุ้มครองชีวิต ไปพร้อมกับการออมเงินสำหรับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว
 • มีเงินคืนตลอด 20 ปี และลดหย่อนภาษีได้
 • รับเงินคืน 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในทุกปีกรมธรรม์
 • ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 270% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาท

 

ตัวอย่างผลประโยชน์จากการทำประกัน Gen Life Plus ของผู้ทำประกันเพศหญิง อายุ 35 ปี เลือกทำแผน 500,000 บาท จะจ่ายเบี้ยประกันทั้งหมด 10 ปีละ 125,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,250,000 บาท ให้ความคุ้มครองต่อเนื่อง 20 ปี โดยกรณีที่เสียชีวิตจะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 1,350,000 บาท

 

ในระหว่างปีที่ 1-19 จะได้รับเงินคืนต่อเนื่องปีละ 3% หรือปีละ 15,000 บาท รวมเป็น 285,000 บาท เเละในปีที่ 20 จะได้รับเงินคืน 253% หรือ 1,265,000 บาท ดังนั้นจะมีผลประโยชน์รวมทั้งสิ้น 310% หรือคิดเป็นเงิน 1,550,000 บาท พร้อมกับยังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีที่ฐานภาษี 30% ได้อีกปีละ 30,000 บาทอีกด้วย

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ Gen Life Plus 10 เหมาะกับใคร?

หากคุณคือคนที่มีเป้าหมายการเงินในระยะยาวเเละต้องการทำประกันชีวิตเพื่อเป็นหลักประกันให้คนข้างหลัง รวมถึงอยากได้ความคุ้มครองที่มากกว่าการคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ย มีเงินคืนในระหว่างปี ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ และมีผลตอบแทนที่มากกว่าเงินต้นเมื่ออยู่ครบสัญญา ประกันสะสมทรัพย์เจนเนอราลี่ Gen Life Plus 10 คือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ใช่สำหรับคุณ

 

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ Generali Gen Life Plus 10 คือ ประกันชีวิตในรูปแบบสะสมทรัพย์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาวิธีการออมเงินในระยะยาว หรือต้องการสร้างวินัยในการออมไปพร้อมกับการได้รับความคุ้มครองในชีวิต โดยนอกจากจะได้รับเงินความคุ้มครองให้กับผู้รับผลประโยชน์แล้วในกรณีที่เสียชีวิตสูงสุด 270% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเเล้ว ยังจะได้รับเงินคืนต่อเนื่องทุกปีสูงถึง 3% ตั้งแต่ปีแรก รวมถึงสิทธิลดหย่อนทางภาษีอีกด้วย

 

นอกจากนั้นเเล้ว ในกรณีที่ผู้ทำประกันออมทรัพย์อยู่ครบสัญญาโดยไม่ได้เสียชีวิต จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนความเสี่ยงต่ำที่การันตีผลตอบแทนที่แน่ชัดให้ทราบตั้งแต่วันแรกเริ่มทำประกัน โดยจะได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนตรงตามเวลาที่วางแผนไว้

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ Gen Life Plus 10 แตกต่างจากประกันชีวิตแบบอื่นอย่างไร?

ประกัน Generali Gen Life Plus 10 เป็นประกันชีวิตที่พ่วงการออมเงิน เเละมีการแบ่งวงเงินความคุ้มครองบางส่วนเพื่อนำไปลงทุนต่อยอด จึงทำให้ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์นี้แตกต่างจากประกันชีวิตโดยทั่วไปที่จะให้ความคุ้มครองในชีวิตหรือสุขภาพจากกรณีเสียเสียหรือเจ็บป่วยแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น รวมถึงประกันชีวิตแบบปกติจะไม่มีเงินต้น หรือผลตอบแทนคืนให้ทั้งในระหว่างที่ถือกรมธรรม์ หรือเมื่ออยู่ครบสัญญานอกจากนั้นแล้ว ประกันเจนเนอราลี่ Gen Life Plus 10 ยังเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบประกันที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิตในกรณีที่เสียชีวิตและให้ผลตอบแทนที่ชัดเจน ซึ่งแม้ว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ อาจมีความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยให้ แต่จะไม่มีความคุ้มครองชีวิตให้ สรุปข้อแตกต่างของประกันชีวิตสะสมทรัพย์ Gen Life Plus ได้ดังนี้

 

 • ให้ความคุ้มครองชีวิต พร้อมกับการออมเงินในระยะยาว
 • มีเงินคืนตามสัญญากรมธรรม์แน่นอน
 • จ่ายผลตอบแทนที่แน่นอน ไม่ผันผวนตามสภาวะทางเศรษฐกิจ
 • ผลตอบแทนที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษี

ประกัน Gen Life Plus 10 ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันสะสมทรัพย์ Generali Gen Life Plus 10 ยังคงให้ความคุ้มครองชีวิตไม่แตกต่างจากประกันชีวิตแบบทั่วไป ในกรณีที่ผู้ทำประกันเสียชีวิตจะรับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 270% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ทำไว้ โดยเงินความคุ้มครองที่ทำประกันไว้จะถูกมอบให้กับผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์ทันที่ มีรายละเอียดวงเงินความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตในระหว่างถือกรมธรรม์ดังนี้

 

 • กรณีเสียชีวิตในปีที่ 1-3 รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • กรณีเสียชีวิตในปีที่ 4-7 รับเงินคืน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • กรณีเสียชีวิตในปีที่ 8-20 รับเงินคืน 270% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

นอกจากนั้นเเล้ว ประกันสะสมทรัพย์ Gen Life Plus 10 ยังให้ความคุ้มครองเงินต้นและผลตอบแทนคงที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญา เนื่องจากประกันสะสมทรัพย์ถูกออกแบบมาให้จ่ายผลตอบแทนที่แน่นอน ไม่ผันผวนตามสภาวะทางเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ทำประกันจะได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนทั้งในระหว่างปีที่ถือกรมธรรม์ เงินคืนและผลประโยชน์เพิ่มเติมที่ชัดเจนเมื่ออยู่ครบตามสัญญา ซึ่งรายละเอียดการจ่ายผลตอบแทน และระยะเวลาในการจ่ายผลตอบแทนจะถูกเเจ้งให้ผู้ทำประกันรับทราบตั้งเเต่ก่อนเริ่มทำประกัน Gen Life Plus 10 มีรายละเอียดดังนี้

 

 • ปีกรมธรรม์ที่ 1-19 รับเงินคืนระหว่างสัญญากรมธรรม์ ปีละ 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 20 รับเงินคืนรวมผลประโยชน์ตอบแทนตลอดสัญญาสูงสุด 310% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ซื้อประกันชีวิต Generali Gen Life Plus 10 กับ แรบบิท แคร์ จะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง?

สำหรับผู้ที่เลือกซื้อประกันชีวิตกับ แรบบิท แคร์ จะได้สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่เปรียบเทียบประกันออนไลน์เเละเลือกซื้อประกันกับ แรบบิท แคร์ เท่านั้น!

 

ไม่ว่าจะเป็นแบบประกันจากบริษัทประกันภัยชั้นนำที่มีให้เลือกครบทุกความต้องการ ส่วนลดและโปรโมชั่นจากบัตรเครดิตหรือสถาบันทางการเงินที่ร่วมรายการ รวมไปถึงช่องทางการชำระเงินที่เลือกได้ตามใจคุณ

สมัครประกันชีวิต Gen Life Plus ตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้าง?

Generali มอบดีลสุดพิเศษให้กับคุณในช่วงส่งท้ายปี เมื่อคุณสมัคร ประกันชีวิต Gen Life Plus แบบชำระเบี้ยรายปีตอนนี้จะได้รับบัตรกำนัลโลตัสไปเลยแบบฟรี ๆ

 

เบี้ยประกันต่อปี 6,000 - 9,999 บาท รับ Lotus Voucher มูลค่า 300 บาท
เบี้ยประกันต่อปี 10,000 - 14,999 บาท รับ Lotus Voucher มูลค่า 400 บาท
เบี้ยประกันต่อปี 15,000 - 24,999 บาท รับ Lotus Voucher มูลค่า 500 บาท
เบี้ยประกันต่อปี 25,000 - 29,999 บาท รับ Lotus Voucher มูลค่า 600 บาท
เบี้ยประกันต่อปี 30,000 บาทขึ้นไป รับ Lotus Voucher มูลค่า 900 บาท

 

โปรโมชันดี ๆ แบบนี้เราคัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2565 เท่านั้น รีบสมัครประกันชีวิต Gen Life Plus ผ่านแรบบิท แคร์ ตอนนี้เลย

สมัครประกันชีวิต Gen Life Plus 10 ตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้าง?

สมัครตอนนี้รับบัตร Gift Voucher ห้างโลตัส ตามรายละเอียดดังนี้

เบี้ยรายปี 6,000 - 9,999 รับบัตร Gift Voucher มูลค่า 300 บาท
เบี้ยรายปี 10,000 - 14,999 รับบัตร Gift Voucher มูลค่า 400 บาท
เบี้ยรายปี 15,000 - 24,999 รับบัตร Gift Voucher มูลค่า 500 บาท
เบี้ยรายปี 25,000 - 29,999 รับบัตร Gift Voucher มูลค่า 600 บาท
เบี้ยรายปี 30,000 ขึ้น รับบัตร Gift Voucher มูลค่า 900 บาท

 

เงื่อนไขรับ Gift Voucher

 

- ลูกค้าซื้อประกันภัย ชำระเบี้ยประกันรายปีเฉพาะปีแรกเท่านั้น
- ลูกค้าได้รับ 1 สิทธิ์ต่อกรมธรรม์ (ไม่สามารถโอนให้คนอื่นได้)
- ลูกค้ามีสิทธิ์เลือกรับโปรโมชั่น Paylite (ผ่อน 0 %) หรือเลือกรับ voucher ตามระดับราคาเบี้ยประกันรายปี อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น หากใช้สิทธิ์ Paylite แล้วจะไม่สามารถรับสิทธิ์ Free Voucher ได้
- ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์หลังจากผ่าน Free Look Period (ระยะเวลา 30 วันหลังจากที่ได้รับกรมธรรม์)

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา