ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ทำไมต้องซื้อ ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ จาก “เจนเนอราลี่”


วางแผนเพื่ออนาคตที่ดี มีได้ทุกปี

จ่ายค่าเบี้ย 10 ปี คุ้มครองยาว 20 ปี ไม่ปรับเพิ่มค่าเบี้ยตามอายุ และ รับเงินคืน 3% ทุกปี ตลอดสัญญา

คุ้มทั้งลดหย่อนภาษี และออมเงิน

ได้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท
ครบสัญญารับ เงินก้อนใหญ่สูงสุด 310%

ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย

ให้ความคุ้มครองครอบคลุม ตอบโจทย์ทั้งเรื่อง เงินออม และความคุ้มครองชีวิต

สมัครประกันชีวิตสะสมทรัพย์ รับความคุ้มครองดีๆ มากมาย


เงินคืนตลอดสัญญา

การันตีรับเงินคืน 3% ทุกปี

รับผลตอบแทนสูงสุด

กรณีเสียชีวิตรับเงิน สูงสุด 270%
กรณีมีชีวิตอยู่รับเงิน สูงสุด 310%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

คุ้มครองนาน

จ่ายค่าเบี้ย 10 ปี คุ้มครองนาน 20 ปี

ค่าเบี้ยคงที่

จ่ายค่า เบี้ยคงที่ ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ

ลดหย่อนภาษี

รับสิทธิลดหย่อนภาษี สูงสุด 100,000 บาท

ตอบโจทย์ทุกวัย

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 65 ปี