Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

บัญชีของฉัน

ประกันเพื่อผู้สูงอายุ “ไทยประกันชีวิต” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?

แคร์พ่อแม่

สมัครแผนประกันให้ท่านรับความคุ้มครองง่าย ๆ โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ และตบคำถามสุขภาพ

แคร์ให้ก่อน

เมื่อพ่อแม่อายุครบ 75 ปี แผนประกันมีเงินก้อนคืนให้ก่อน 50% เพื่อเอาไว้ใช้จ่ายตามสะดวก

แคร์เบา ๆ

จ่ายค่าเบี้ยฯเบา ๆ แค่ 9 บาทต่อวันเพื่อดูแลพ่อแม่ในยามท่านอายุเยอะขึ้น ให้มีความคุ้มครองชีวิตและเงิน

ผู้สูงอายุอุ่นใจ เราแคร์ให้ครบ ทั้งเรื่องเงินและชีวิต
ด้วยประกันเพื่อผู้สูงอายุ “บุพการี มีเงินใช้” จาก ไทยประกันชีวิต

แคร์ให้สูง

ผลประโยชน์ตลอดสัญญา สูงสุด 8 แสนบาท

แคร์เมื่อครบ

ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืนสูงสุด 6 แสนบาท

แคร์คืนให้

อายุ 75 ปี มีเงินคืน สูงสุด 2 แสนบาท

แคร์ให้นาน

คุ้มครองนาน ถึงอายุ 90 ปี

แคร์ทุกคน

สมัครได้ตั้งแต่ อายุ 50 - 70 ปี

แคร์ผ่อนได้

เลือกชำระค่าเบี้ยฯ เป็นรายเดือนได้

Loading...