ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ไทยประกันชีวิต “บุพการี มีเงินใช้”
ดูแลพ่อแม่ด้วยความแคร์

ท่านอายุ 75 ปี รับเงินก้อนคืน 50%
ครบสัญญา หรือเสียชีวิต รับอีก 150%

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันเพื่อผู้สูงอายุ “ไทยประกันชีวิต” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?


แคร์พ่อแม่

สมัครแผนประกันให้ท่านรับความคุ้มครองง่าย ๆ โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ และตบคำถามสุขภาพ

แคร์ให้ก่อน

เมื่อพ่อแม่อายุครบ 75 ปี แผนประกันมีเงินก้อนคืนให้ก่อน 50% เพื่อเอาไว้ใช้จ่ายตามสะดวก

แคร์เบา ๆ

จ่ายค่าเบี้ยฯเบา ๆ แค่ 9 บาทต่อวันเพื่อดูแลพ่อแม่ในยามท่านอายุเยอะขึ้น ให้มีความคุ้มครองชีวิตและเงิน

ผู้สูงอายุอุ่นใจ เราแคร์ให้ครบ ทั้งเรื่องเงินและชีวิต
ด้วยประกันเพื่อผู้สูงอายุ “บุพการี มีเงินใช้” จาก ไทยประกันชีวิต


แคร์ให้สูง

ผลประโยชน์ตลอดสัญญา สูงสุด 8 แสนบาท

แคร์เมื่อครบ

ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืนสูงสุด 6 แสนบาท

แคร์คืนให้

อายุ 75 ปี มีเงินคืน สูงสุด 2 แสนบาท

แคร์ให้นาน

คุ้มครองนาน ถึงอายุ 90 ปี

แคร์ทุกคน

สมัครได้ตั้งแต่ อายุ 50 - 70 ปี

แคร์ผ่อนได้

เลือกชำระค่าเบี้ยฯ เป็นรายเดือนได้

ครบสัญญามีเงินก้อนให้ แม้จากไปคนรุ่นหลังก็ไร้กังวล


ชื่อแบบประกันภัย

แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผ่นที่ 1แผ่นที่ 2แผ่นที่ 3แผ่นที่ 4แผ่นที่ 5แผ่นที่ 6แผ่นที่ 7แผ่นที่ 8
บุพการีมีเงินใช้
(เพื่อผู้สูงอายุ)
50,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ภาพแสดงผลประโยชน์แล้วความคุ้มครอง


ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
• ภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2
1) รับ 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชําระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด
2) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จ่ายเพิ่มจากข้อ 1) อีก 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
• ภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 เสียชีวิตทุกกรณีรับ 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย(2)
• ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไป เสียชีวิตทุกกรณี 150% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย(2)
ผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิต
• ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 75 ปี รับเงินคืน 50% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
• ครบกําหนดสัญญา รับเงินคืน 150% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย(1)

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย