ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ไทยประกันชีวิต "มรดกเพิ่มพูน"
(เพื่อผู้สูงอายุ)

ส่งต่อความแคร์เพื่อดูแลให้ลูกหลาน สูงสุด 450,000 บาท เบี้ยฯเริ่มเพียง 8 บาท/วัน

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันเพื่อผู้สูงอายุ “ไทยประกันชีวิต” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?


แคร์ความเสี่ยง

อายุมาก ยิ่งเสี่ยงมาก ทั้งจากการป่วย หรืออุบัติเหตุ มีความคุ้มครองไว้อุ่นใจกว่าเรื่องค่ารักษา

แคร์คนข้างหลัง

แก่ตัวไปไม่เป็นภาระลูกหลานเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และหากเสียชีวิตยังมีมรดกส่งต่อให้คนข้างหลังได้

แคร์ไม่ยุ่งยาก

แผนประกันนี้สมัครง่าย ทำได้ถึงอายุ 75 ปี ไม่มีการเช็กประวัติผู้ป่วย และสามารถลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

รุ่นใหญ่อุ่นใจ เราแคร์ให้ครบ ทั้งชีวิตและเรื่องเงิน เลือกประกันเพื่อผู้สูงอายุ มรดกเพิ่มพูน จาก ไทยประกันชีวิต


แคร์เมื่อครบ

อยู่ครบสัญญา หรือเสียชีวิต รับสูงสุด 450,000 บาท

แคร์เรื่องไม่คาดฝัน

เสียชีวิตทุกกรณี รับสูงสุด 150% ของเงินเอาประกัน

แคร์สุดคุ้ม

เบี้ยฯเริ่มต้นเพียง วันละ 8 บาท

แคร์วัยเกษียณ

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 50 - 75 ปี คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 90 ปี

แคร์ง่าย ๆ

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ก่อนสมัครให้ยุ่งยาก

แคร์เลือกได้

เลือกชำระเบี้ยได้ ทั้งแบบรายปี และรายเดือน

เงื่อนไขและผลประโยชน์ที่จะได้รับ


ชื่อแบบประกันภัย

แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1แผนที่ 2แผนที่ 3แผนที่ 4แผนที่ 5แผนที่ 6
มรดกเพิ่มพูน (เพื่อผู้สูงอายุ)

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
กรณีเสียชีวิต
ปีกรมธรรม์ที่ 1 - ปีกรมธรรม์ที่ 2
- จากอุบัติเหตุ จ่าย 110% ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ชำระมา + 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย - 
- จากอุบัติเหตุสาธารณะ จ่าย 110% ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ชำระมา + 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย - 
- จากสาเหตุอื่น ๆ จ่าย 110% ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ชำระมา
ปีกรมธรรม์ที่ 3 - ปีกรมธรรม์ที่ 4 
- เสียชีวิตทุกกรณี จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไป 
- เสียชีวิตทุกกรณี จ่าย 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีอยู่ครบสัญญา

จ่าย 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อสมัครประกันมรดกเพิ่มพูน
(เพื่อผู้สูงอายุ) แผน 2 ที่จำนวนเงินเอาประกัน 100,000 บาท


คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย