ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันผู้สูงอายุ Gen Senior 55
ถึงสูงวัย..ก็มีเงินไว้แคร์ลูกหลาน

รับเงินก้อนสูงสุด 150,000 บาท*
เจอจ่ายจบสูงสุด เบี้ยฯเริ่มต้น 11 บาท/วัน*

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันผู้สูงอายุ “Generali” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?


แคร์เรื่องไม่คาดฝัน

อายุมากขึ้น ความเสี่ยงในชีวิตก็สูงขึ้น เนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บ หรืออุบัติเหตุ จึงควรมีประกันช่วยดูแล

แคร์ค่ารักษาต่าง ๆ

เราอาจไม่รู้วันที่จะป่วย แต่ถ้าป่วยขึ้นมาก็หมดห่วงเรื่องเงิน เพราะมีความคุ้มครองพร้อมดูแล

แคร์คนข้างหลัง

เจ็บป่วยไม่เป็นภาระลูกหลาน เพราะมีเงินดูแลตัวเอง หรือสามารถส่งต่อมรดกไว้ให้ลูกหลานได้

รับความแคร์เพื่อดูแลตัวเอง แบบไม่เป็นภาระลูกหลาน ด้วยประกันสุขภาพเหมาจ่าย Gen Senior 55 จาก Generali


แคร์คนสมัคร

อายุรับประกัน เริ่มตั้งแต่ 55 - 70 ปี

แคร์คุ้ม ๆ

รับเงินก้อนสูงสุด 300,000 บาท*

แคร์ยาว ๆ

คุ้มครองตลอดสัญญา สูงสุดถึง อายุ 90 ปี

แคร์ค่าเบี้ย

จ่ายเบี้ยเริ่มต้น เพียงวันละ 11 บาท*

แคร์ไม่ถาม

สมัครง่าย ไม่ตรวจสุขภาพ หรือถามคำถามสุขภาพ

แคร์รายปี

ชำระเบี้ยรายปี ถูกกว่า 7%

ตัวอย่างตารางค่าเบี้ยประกันรายปี


แผนประกัน75,000150,000200,000300,000
อายุ (ปี) / เพศชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิง
554,2473,7198,4937,43711,3249,91616,98614,874
564,4093,8638,8197,72511,75810,30017,63715,450
574,5834,0169,1658,03112,22010,70818,33016,062
584,7664,1809,5338,36012,71011,14619,06516,719
594,9634,3559,9268,70913,23411,61219,85117,418
605,1724,54310,3449,08613,79212,11420,68818,171
615,3954,74410,7909,48814,38612,65021,57918,975
625,6334,95911,2679,91815,02213,22422,53319,836
635,8895,19211,77810,38315,70413,84423,55620,766
646,1645,44112,32910,88316,43814,51024,65721,765
656,4615,71112,92311,42317,23015,23025,84522,845
666,7856,00413,56912,00818,09216,01027,13824,015
677,1386,32214,27612,64419,03416,85828,55125,287
687,5276,66815,05413,33720,07217,78230,10826,673
697,9297,04115,85814,08221,14418,77631,71628,164
708,3637,44516,72514,88922,30019,85233,45029,778

 

เงื่อนไขแผนประกัน

(1) กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยใน 2 ปีแรก จะได้รับเบี้ยประกันที่ชําระมาแล้วคืน + 2% ของเบี้ยประกันที่ชําระมาแล้ว 

(2) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน 2 ปีแรก จะได้รับเบี้ยประกันที่ชําระมาแล้วคืน + 2% ของเบี้ยประกันที่ชําระมาแล้ว + เงินเอาประกันภัย

(3) ค่าเบี้ยคำนวณจากลูกค้าเพศหญิง อายุ 55 ปี แผนความคุ้มครอง 75,000 บาท
     - ค่าเบี้ยประกันภัยนําไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ เฉพาะกรณีผู้สูงอายุ ซื้อให้ตัวเองเท่านั้น กรณีลูกซื้อให้พ่อแม่ไม่สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกําหนดของกรมสรรพากร 
     - ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบ