Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

เปรียบเทียบสินเชื่อ ง่าย ๆ ภายใน 30 วินาที กับ

Rabbit Care

Writing a business plan_MOBILE.png

ทำความรู้จัก! การเขียนแผนธุรกิจ มีวิธีการเขียนแผนธุรกิจอย่างไร ให้ธุรกิจในฝันเกิดขึ้้นได้จริง

ยุคนี้มีสตาร์ทอัพหน้าใหม่เกิดขึ้นมาในวงการธุรกิจมากขึ้น และแน่นอนว่าก่อนจะสำเร็จในการทำธุรกิจ เหล่านักธุรกิจทุก ๆ คน ก็จะต้องมีการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อกำหนดเค้าโครงหน้าตาธุรกิจที่ต้องการจะทำกันก่อน การเขียนแผนธุรกิจ คืออะไร? สำคัญอย่างไร? เขียนอย่างไร? หาคำตอบที่แรบบิท แคร์

การเขียนแผนธุรกิจ คืออะไร?

การเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) คือ กระบวนการสร้างเอกสารหรือแผนที่บรรยายถึงวิสัยทัศน์, วัตถุประสงค์, และแนวทางที่เฉพาะเจาะจงในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ, ตลาดเป้าหมาย, กลยุทธ์การตลาด, โครงสร้างการจัดการ, และการวางแผนการเงินเพื่อที่จะเขียนแผนธุรกิจที่ดีและมีประสิทธิภาพ คุณต้องวิเคราะห์และทำความเข้าใจในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ, ซึ่งรวมถึงลูกค้าเป้าหมาย, คู่แข่ง, และแนวโน้มทางตลาด

ความสำคัญของการเขียนแผนธุรกิจ


 • ช่วยให้คุณมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและสามารถคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
 • ช่วยให้คุณสามารถระบุเป้าหมายและวัดผลการบรรลุเป้าหมายของคุณ
 • เป็นเครื่องมือในการหาทุนหรือสนับสนุนจากนักลงทุน, ธนาคาร, หรือผู้ให้เช่า
 • ช่วยให้คุณสามารถจัดการธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลลัพธ์ที่ดี

เพียงแค่เขียนแผนธุรกิจไม่เพียงพอ คุณยังต้องมีการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของคุณเป็นประจำเพื่อให้ตรงกับความเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทรัพยากรของธุรกิจ, ความต้องการของลูกค้า, การเข้ามาของคู่แข่งใหม่, หรือแนวโน้มและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีผลต่อธุรกิจของคุณ ความสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการเขียนแผนธุรกิจ คือ ให้สามารถสื่อสารแผนของคุณได้ในทางที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพราะแผนธุรกิจที่ดีจะต้องสามารถทำให้คุณหรือคนอื่นที่อ่านมันเข้าใจถึงวิธีที่คุณจะบรรลุเป้าหมายธุรกิจของคุณได้ นอกจากนี้ การเขียนแผนธุรกิจจะเป็นการแสดงถึงความจริงจังและความตั้งใจของคุณในการทำธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้คุณและคู่ค้า ลูกค้า หรือนักลงทุนของคุณมีความมั่นใจในธุรกิจที่คุณกำลังจะทำหรือกำลังทำด้วย

การเขียนแผนธุรกิจมีอะไรบ้าง?

การเขียนแผนธุรกิจเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหม่หรือธุรกิจที่มีอยู่แล้ว โดยมีจุดประสงค์หลักคือ ช่วยให้เราเข้าใจประเด็นสำคัญในธุรกิจและวางแผนการดำเนินงานไปในอนาคต ซึ่งวัตถุประสงค์ของส่วนต่าง ๆ ในแผนธุรกิจประกอบไปด้วยแผนการขายและการตลาด ที่เป็นหัวใจสำคัญในการดึงดูดลูกค้าและสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ, แผนการปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดส่งสินค้า เป็นต้น การมีแผนการปฏิบัติการที่ชัดเจนจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจของคุณได้เปรียบคู่แข่ง และสุดท้ายแผนการเงิน ที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าธุรกิจของคุณนั้นจะสามารถทำกำไรได้มากน้อยแค่ไหนและต้องทำอย่างไรเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และต่อไปนี้คือขั้นตอนที่แนะนำที่ควรจะมีในการเขียนแผนธุรกิจ

 • สรุปธุรกิจ (Executive Summary) : สรุปทุกอย่างที่สำคัญในแผนธุรกิจของคุณ ซึ่งควรรวมถึงวิสัยทัศน์ของธุรกิจ, วัตถุประสงค์, รูปแบบธุรกิจ, ผลิตภัณฑ์หรือบริการ, และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • รายละเอียดธุรกิจ (Company Description) : ให้รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ, มีจุดเด่นอย่างไร, ตลาดเป้าหมายคืออะไร, และแสดงว่าธุรกิจของคุณมีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร
 • การวิเคราะห์ตลาด (Market Analysis) : ให้รายละเอียดเกี่ยวกับตลาดที่คุณกำลังเป้าหมาย, รวมถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตลาด, ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง, และข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย
 • องค์กรและการจัดการ (Organization and Management) : อธิบายโครงสร้างองค์กรของคุณ, สมาชิกในทีมบริหาร, และวิธีการบริหารจัดการธุรกิจ นอกจากนี้ยังควรระบุภาระกิจหรือหน้าที่ของแต่ละบุคคลหรือหน่วยงาน สำหรับธุรกิจที่มีผู้ร่วมลงทุน, ควรระบุส่วนแบ่งหุ้นและสิทธิในการตัดสินใจ
 • ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Products or Services) : อธิบายเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่คุณขาย รวมถึงข้อดีเปรียบเทียบกับผู้แข่งขัน สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากสินค้าหรือบริการของคุณ และวิธีที่สินค้าหรือบริการของคุณสร้างรายได้ รวมไปถึงการสร้าง Business Idea ใหม่ ๆ ให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่มีแนวคิดใหม่หรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวผลิตภัณฑ์เดิม จากการทำการวิจัยทางการตลาด รับฟังข้อเสนอแนะคำแนะนำจากผู้บริโภค เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นที่น่าพึงพอใจต่อผู้บริโภคมากขึ้น หรืออาจเป็นผลิตภัณฑ์เดิมที่นำเสนอในตลาดใหม่
 • กลยุทธ์การตลาดและการขาย (Marketing and Sales Strategy) : อธิบายวิธีที่คุณจะทำให้ธุรกิจของคุณรู้จักและขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า นี่ควรรวมถึงกลยุทธ์การตลาด, กลยุทธ์การขาย, และกลยุทธ์การบริการลูกค้า
 • การวางแผนการเงิน (Financial Projections) : ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการคาดการณ์การเงินในอนาคตของธุรกิจ รวมถึงการคาดการณ์รายได้, ค่าใช้จ่าย, และกำไร
 • การคาดการณ์การเงิน (Financial Projections) : ระบุการคาดการณ์การเงินของคุณในอนาคต อาจรวมถึงงบกำไรขาดทุน (Profit and Loss Statement), งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement), และงบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet) สำหรับ 3-5 ปีข้างหน้า
 • สรุปและการขอข้อมูลเพิ่มเติม (Appendix) : สุดท้ายนี้เป็นส่วนที่คุณสามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้รวมอยู่ในส่วนอื่นๆ ของแผนธุรกิจ อาจรวมถึงเอกสารสนับสนุน, แผนภูมิ, หรือข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ
 • แผนฉุกเฉิน (Emergency Plan) : การทำธุรกิจมักจะมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้มาทำให้การดำเนินการตามแผนธุรกิจที่วางไว้ไม่ราบรื่น ดังนั้นแผนฉุกเฉินจึงเป็นอีกขั้นตอนที่สำคัญที่จำเป็นจะต้องเตรียมเอาไว้เพื่อรับมือ

และสำคัญที่สุด คุณต้องตรวจสอบและปรับแก้แผนธุรกิจของคุณอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ามันยังคงเป็นที่ประสงค์และมีประโยชน์สำหรับธุรกิจของคุณ การเขียนแผนธุรกิจไม่ใช่งานที่เสร็จสิ้นในครั้งเดียว แต่เป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินต่อไปตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดและธุรกิจของคุณ

ประโยชน์ของการเขียนแผนธุรกิจ

หากคุณในฐานะเจ้าของกิจการมีการวางแผนเขียนแผนธุรกิจก่อนดำเนินการจริงได้อย่างถูกต้อง ประโยชน์ที่คุณและธุรกิจของคุณจะได้รับ มีดังนี้

 • ทำให้มองเห็นภาพรวมของธุรกิจ - หัวข้อนี้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่เหนือกว่าทั้งหมด ไม่ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานเช่นวิธีการที่เราจะสามารถเพิ่มยอดขายหรือวิธีการที่เราจะสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการคู่แข่งได้ ภาพรวมของสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการของลูกค้า คู่แข่งในแต่ละช่องทาง หรือแม้แต่วิธีการทำงานและการลงทุนทางการเงิน สิ่งเหล่านี้ควรถูกพิจารณามาตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจและก่อนการลงทุน

 • การจัดเรียงความสำคัญ - ข้อนี้เป็นสำคัญมากๆ สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มธุรกิจใหม่ ฉันยอมรับว่าการเริ่มธุรกิจใหม่มีหลายสิ่งที่ต้องทำ และถ้าคนนั้นไม่มีประสบการณ์ก่อนหน้านี้ จะสูญเสียเวลาในการทดลองและผิดพลาด ภายในส่วนนี้ ถ้าคุณวางแผนในตอนแรกว่าช่องทางไหนจะเป็นช่องทางหลัก กลุ่มลูกค้าใดควรเป็นจุดความสนใจแรก หรือค่าใช้จ่ายใดที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจคุณ การตัดสินใจในภายหลังจะสามารถทำได้ง่ายมากขึ้น

 • กำไรและการหมุนเงิน - สำหรับหลายคน, การจัดการเรื่องเงินคือหัวใจหลักของธุรกิจ. ธุรกิจแต่ละแห่งมีจำนวนลูกค้าและกำไรที่แตกต่างกัน. ดังนั้น, การสนใจในกำไรจะช่วยให้ธุรกิจวางแผนและดำเนินงานอย่างรอบคอบมากขึ้น. อย่างไรก็ตาม, ธุรกิจที่มีรายได้และกำไรเท่าเทียมกัน แต่บริหารจัดการเงินในการหมุนเงินได้ดีกว่า จะสามารถเติบโตได้เร็วกว่าธุรกิจอื่น

 • การประเมินผลการดำเนินงาน - ถ้าเราต้องการให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพ, เราต้องรู้วิธีการวัดผลและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง. ด้วยเหตุนี้, แผนธุรกิจที่ดีส่วนใหญ่จะรวมค่าดัชนีความสำเร็จ (KPIs) โดยเช่น ยอดขายและกำไรพื้นฐาน, งบประมาณการตลาดในแต่ละช่วงเวลา, และจำนวนพนักงาน

 • การพัฒนากลยุทธ์ - กลยุทธ์ที่ดีคือเมื่อเราสามารถวิเคราะห์เป้าหมายในมุมมองภาพรวมแล้วกำหนดแผนการดำเนินงานในรายละเอียด. ซึ่งเราจะไม่สามารถสร้างกลยุทธ์ที่ดีถ้าเราไม่ได้พิจารณาธุรกิจจากมุมมองที่หลากหลาย. เช่นที่ผมได้กล่าวมาแล้ว, ลูกค้าและการขายจะเป็นกลไกที่ส่งเสริมแผนธุรกิจ, การดำเนินงานจะมีบทบาทในการสนับสนุน, และการเงินจะเป็นเครื่องชี้วัดที่ช่วยระบุว่าธุรกิจสามารถทำงานได้ถึงขั้นไหน

การเขียนแผนธุรกิจ ตัวอย่าง

ตัวอย่างสำหรับการเขียนแผนธุรกิจเกี่ยวกับร้านกาแฟ คุณสามารถเขียนแผนธุรกิจได้ ดังนี้

1. สรุปธุรกิจ

 • ชื่อร้าน : "กาแฟอบอุ่น"
 • ภารกิจ : ให้บริการกาแฟคุณภาพสูงสุดและบรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนอยู่ที่บ้าน
 • วิสัยทัศน์ : สร้างสถานที่ให้ความรู้สึกที่น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานและสร้างสรรค์

2. รายละเอียดธุรกิจ (Company Description)

 • กาแฟอบอุ่นจะเป็นร้านกาแฟที่รับซื้อกาแฟจากไร่กาแฟท้องถิ่น และบริการในบรรยากาศสบาย ๆ มีการส่งเสริมศิลปินท้องถิ่นจากเมล็ดกาแฟ

3. การวิเคราะห์ตลาด (Market Analysis)

 • ตลาดเป้าหมาย : คนทำงานวัยรุ่นและวัยอื่น ๆ ที่ชื่นชอบกาแฟคุณภาพสูง
 • การวิเคราะห์คู่แข่ง : ตลาดกาแฟเต็มไปด้วยคู่แข่ง แต่กาแฟอบอุ่นจะเน้นบริการที่ไม่เหมือนใคร ในบรรยากาศที่อบอุ่น สบาย ๆ พร้อมงานศิลปะจากศิลปินท้องถิ่นที่ใช้เมล็ดกาแฟจากร้านสร้างสรรค์ผลงาน

4. โครงสร้างการจัดการ (Organization and Management)

 • ผู้ดำเนินการธุรกิจ : นาย A ซึ่งมีประสบการณ์ในวงการกาแฟมามากกว่า 10 ปี
 • ทีมงาน : ทีมบาริสต้ามืออาชีพชนะการแข่งขันบาริสต้า และพนักงานบริการลูกค้าที่มีทักษะในการสื่อสารและการบริการ

5. บริการและสินค้า (Services or Products)

 • บริการ : กาแฟคุณภาพสูง, เบเกอรี่, งานศิลปะ
 • สินค้า : ยี่ห้อกาแฟท้องถิ่น, สินค้าที่ผลิตโดยชาวบ้านท้องถิ่น

6. กลยุทธ์การทำการตลาด (Marketing and Sales Strategy)

 • กลยุทธ์การทำการตลาด : ส่งเสริมทางออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย รวมถึงการจัดงานกับศิลปินท้องถิ่น
 • กลยุทธ์การขาย : สมาชิกสามารถเก็บแต้มสะสมและแลกรับของรางวัล

7. การวางแผนการเงิน (Financial Projections)

 • รายได้เป้าหมายในปีแรก : 1,000,000 บาท
 • รายจ่าย : ค่าเช่าสถานที่, ค่าวัตถุดิบ, ค่าจ้างพนักงาน
 • กำไรเฉลี่ยที่คาดหวัง : 250,000 บาท

8. ขอระดมทุน (Funding Request)

 • การขอระดมทุน : คำขอ 500,000 บาท สำหรับร้านกาแฟและอุปกรณ์, การสร้างแบรนด์, และเงินทุนหมุนเวียน

ข้อสำคัญที่สุดในการเขียนแผนธุรกิจ คือ ต้องมีแผนธุรกิจที่เข้าใจง่ายและชัดเจน ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง

ต้องการทำธุรกิจ สินเชื่อธุรกิจจากแรบบิท แคร์ ช่วยคุณได้

การทำธุรกิจนั้นในบางจังหวะของการดำเนินธุรกิจ อาจจำเป็นจะต้องมีการใช้เงินทุนเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะเป็นการขยายธุรกิจ, การจัดการเงินสด, การซื้ออุปกรณ์, หรือการซื้อสินค้า สินเชื่อธุรกิจ จากแรบบิท แคร์ จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สามารถเป็นแนวทางในการหาเงินทุนสำหรับธุรกิจของคุณได้ ดังนี้

 • เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ : ถ้าคุณต้องการขยายธุรกิจของคุณไม่ว่าจะเป็นการเปิดสาขาใหม่, ซื้ออุปกรณ์ใหม่, หรือเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์หรือบริการ สินเชื่อธุรกิจจะสามารถช่วยให้คุณได้รับเงินทุนที่จำเป็นสำหรับการขยายธุรกิจได้
 • เพิ่มเงินสดในธุรกิจ : การจัดการเงินสดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ โดยเฉพาะถ้าหากคุณต้องการจ่ายค่าจ้าง, จ่ายภาษี, หรือจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในธุรกิจของคุณ สินเชื่อธุรกิจสามารถช่วยคุณจัดการเงินสดของคุณได้
 • ลงทุนซื้ออุปกรณ์ : หากธุรกิจของคุณมีการใช้อุปกรณ์ในการดำเนินธุรกิจมานานแล้ว และต้องการจะซื้ออุปกรณ์ใหม่หรืออัปเกรดอุปกรณ์ที่มีอยู่ สินเชื่อธุรกิจสามารถช่วยคุณจัดสรรเงินทุนสำหรับการซื้ออุปกรณ์ได้
 • เพิ่มสินค้าและสต็อก : ถ้าคุณต้องการสินค้าหรือสต็อกเพิ่มเติมสำหรับการขยายธุรกิจหรือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า สินเชื่อธุรกิจสามารถช่วยให้คุณมีเงินทุนมากเพียงพอเพื่อใช่ในการเพิ่มสินค้าได้

เรียกได้ว่าระบบสินเชื่อธุรกิจนั้นมีข้อได้เปรียบสำหรับบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะข้อจำกัดและความเสี่ยงอยู่บ้าง ดังนั้นการสมัครทำสินเชื่อธุรกิจที่ถูกต้องจึงควรขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อธุรกิจก่อนการตัดสินใจทุกครั้ง

สินเชื่อที่ แรบบิท แคร์ แนะนำ

CardX SPEEDY LOAN
 • ผ่อนนานสูงสุด 24 และ 72 เดือน
 • วงเงินกู้ถึงหลักล้าน
 • อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี
 • มีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
สินเชื่อบุคคลซิตี้
 • ผ่อนชิลๆ 60 เดือน
 • อนุมัติวงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท
 • มีรายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • ไม่เคยยื่นกับ Citi ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

LH Bank

 • ดอกเบี้ยต่ำ 8.88%/ปี*
 • วงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท*
 • ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน*
 • ไม่ต้องค้ำประกัน
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป
 • ทำงานในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล
 • รายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาทขึ้นไป
สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล TTB Cash2Go
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 25% ต่อปี
 • ไม่ต้องค้ำ
 • ดอกเบี้ยพิเศษ ลดต้นลดดอก
 • ผ่อนได้นานสุด 60 เดือน
 • วงเงินอนุมัติสูง 5 เท่าของรายได้

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา