Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

แคร์เหมาจ่ายค่ารักษา
(Care for medical expenses in full payment)

ความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่าย

ความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่าย คือ ความคุ้มครองสุขภาพที่ไม่กำหนดวงเงินค่ารักษาพยาบาลในบางหัวข้อ ซึ่งค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ จะถูกคิดรวมมาให้อยู่ในวงเงินตามแผนประกันที่เราเลือกทำ ไม่แยกเป็นครั้ง ในหนึ่งปีจะรักษากี่ครั้งก็ได้ แต่ต้องไม่เกินวงเงิน และเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด ซึ่งอาจแตกต่างกับความคุ้มครองสุขภาพทั่วไปแบบ “จำกัดวงเงิน” ที่กำหนดวงเงินความคุ้มครองไว้อย่างชัดเจน หากเราเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงินที่กำหนดไว้ เราก็ต้องจ่ายส่วนต่างนั้นเอง

รวมความคุ้ม คัดความแคร์ มาไว้ให้ครบ เลือกประกันสุขภาพที่ใช่ จากหลากหลายบริษัทชั้นนำ

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา