Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนนจากสินมั่นคงประกันภัย

บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ให้คุณมั่นใจได้ทุกการขับขี่บนท้องถนน หมดกังวลเมื่อเกิดเหตุรถเสีย น้ำมันหมด กุญแจหาย ยางแตก พร้อมให้คำปรึกษาจากช่างผู้เชี่ยวชาญ

สิทธิ์พิเศษเพื่อลูกค้าที่ทำกรมธรรม์กับสินมั่นคงประกันภัย ตลอด 24 ชั่วโมง เพียง โทร. 0-2206-5493 หรือเพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ผู้เอาประกันภัยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “PROMPTAUTO” ได้ทั้งทาง IOS และ Android

รายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริการจากสินมั่นคงประกันภัย

บริการช่างซ่อมรถฉุกเฉิน

หากรถยนต์ที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือเสีย หรือไม่สามารถขับเคลื่อนได้ อันเป็นผลเนื่องมาจากรถเสียฉุกเฉิน หรือเกิดความเสียหายของเครื่องยนต์ขณะขับขี่บนท้องถนน หรือสถานที่ส่วนบุคคล ศูนย์บริการจะช่วยเหลือจัดหาช่างซ่อมรถยนต์ เพื่อแก้ไขอาการเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี

บริการรถยกฉุกเฉิน

หากรถยนต์ที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือยังไม่สามารถขับเคลื่อนไ ด้อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากรถเสียฉุกเฉิน และเกิดความบกพร่องของเครื่องยนต์ และไม่สามารถช่วยเหลือด้วยการซ่อมบนท้องถนน หรือสถานที่ส่วนบุคคล ทางศูนย์บริการจะทำการยก-ลากรถไปยังอู่ซ่อมหรือศูนย์บริการซ่อมรถ ภายในระยะทางไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี และกรณีที่ระยะทางเกินกำหนด จะคิดค่าบริการกับผู้เอาประกันภัย 30 บาท/กิโลเมตร

บริการน้ํามันฉุกเฉิน

หากรถยนต์ที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือไม่สามารถขับเคลื่อนได้ อันเป็นผลเนื่องมาจากน้ำมันหมดขณะขับขี่บนท้องถนน ทางศูนย์บริการจะประสานงานจัดหาเจ้าหน้าที่นำน้ำมันตามปริมาณที่กำหนดไปเติมให้ โดยให้การดูแลไม่เกิน 10 ลิตร/ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี เพื่อให้รถยนต์ที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือสามารถขับเคลื่อนต่อไปยังสถานีน้ำมันใกล้เคียง

บริการช่างกุญแจฉุกเฉิน

หากรถยนต์ที่ได้รับความคุ้มครองไม่สามารถขับเคลื่อนได้ อันเป็นผลเนื่องมาจากสมาชิกทำการล็อคผิดพลาด หรือกุญแจไม่สามารถเปิดประตูรถได้ ทางศูนย์บริการจะจัดหาช่างกุญแจเพื่อให้ความช่วยเหลือในการเปิดประตูรถ ณ จุดเกิดเหตุ โดยให้ความช่วยเหลือไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี

บริการให้คําปรึกษาเบื้องต้นโดยช่างซ่อมรถยนต์

ในกรณีที่รถยนต์ที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือขับเคลื่อนไม่ได้เนื่องจากรถยนต์เสีย ทางศูนย์บริการจะให้คำ ปรึกษาทางเทคนิคในเบื้องต้น โดยช่างซ่อมรถยนต์ที่มีความชำนาญผ่านทางโทรศัพท์

บริการประสานงานเพื่อการเดินทางที่ต่อเนื่อง

ในกรณีที่รถยนต์ที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือเกิดเสีย ทางศูนย์บริการจะดําเนินการประสานงานเพื่อให้สมาชิกสามารถเดินทางได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้การประสานงานในการบริการ ดังนี้

 • ประสานงานและให้ข้อมูลในการจัดหายานพาหนะสํารอง เช่น รถเช่า
 • ประสานงานจัดหาข้อมูลและประสานงานจองโรงแรม หรือที่พัก
 • ประสานงานในการจองตั๋วเดินทางหรือตั๋วเครื่องบิน

โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกเหนือจากการประสานงาน และเงื่อนไขการบริการที่กำหนด ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

**หมายเหตุ : **บริการดั่งกล่าว สินมั่นคงประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ให้บริการภายในประเทศไทย (ยกเว้นเกาะต่าง ๆ แต่ไม่รวมถึงเกาะภูเก็ต และสมุย)

เงื่อนไขการให้บริการความช่วยเหลือ และข้อยกเว้นต่าง ๆ

 1. ศูนย์บริการจะต้องเป็นผู้ที่จัดการส่งช่างหรือรถยก-ลากให้แก่สมาชิกเอง หากจำเป็นต้องใช้ผู้ให้ความช่วยเหลืออื่น ที่ไม่ใช่ผู้ให้ความช่วยเหลือของศูนย์บริการ จะต้องได้รับการยินยอมจากศูนย์บริการเสียก่อน ไม่เช่นนั้นศูนย์บริการมีสิทธิจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดจนความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับรถที่ได้รับความคุ้มครองระหว่างการซ่อมหรือการยก-ลาก

 2. ศูนย์บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากความเสียหายของสินค้าพาณิชย์ต่าง ๆ

 3. ผู้เอาประกัน, ผู้ขับขี่รถประกัน หรือตัวแทนของผู้เอาประกัน/ผู้ขับขี่รถประกัน จำเป็นต้องอยู่กับรถยนต์ที่เกิดเหตุในเวลาที่ช่าง หรือบริการรถยกออกให้บริการ หากไม่มีบุคคลดังกล่าวข้างต้นอยู่ที่รถยนต์ที่เกิดเหตุ ทางศูนย์บริการจะไม่ให้ความช่วยเหลือในการส่งช่างหรือรถยก-ลากแต่อย่างใด

 4. ศูนย์บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หากเกิดขึ้นจากรถเสีย หรืออุบัติเหตุที่มีการบรรทุกเกินน้ำหนัก หรือมีผู้โดยสารที่เกินกำหนด หรือสืบเนื่องมาจากการแข่งขันหรือทดสอบความเร็วต่าง ๆ

 5. การฉ้อโกงการปลอมแปลง หรือการปกปิดข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งส่วนใดของผู้เอาประกัน หรือผู้ขับขี่รถประกัน จะถือเป็นการปลดเปลื้องความรับผิดชอบทั้งหมดในการให้ความช่วยเหลือของศูนย์บริการโดยอัตโนมัต

 6. ศูนย์บริการจะไม่รับผิดชอบค่าอะไหล่, ค่าอุปกรณ์การเติมน้ำกลั่น, แบตเตอรี่, เปลี่ยนยางใหม่ หรือสลับล้อยาง เป็นต้น รวมถึงค่าผ่านทางและค่าธรรมเนียมทุกรูปแบบ

 7. ศูนย์บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก รถแข่ง, รถดัดแปลง, รถที่อยู่ในสนามแข่ง, รถที่อยู่ในอู่ซ่อมรถ หรือศูนย์บริการ การช่วยกู้รถที่ถูกลักหรือโขมยการทำลายซากรถทีไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือโยกย้ายรถไปยังสถานที่เพื่อการซื้อขาย

 8. การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้ เป็นการให้บริการเฉพาะรถยนต์ที่เสียหายจากสภาพการใช้งานเท่านั้น ไม่ได้เกิดจาก หรือมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา