ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

TopBanner_Desktop_VHealthCarePlus.jpg
TopBanner_Mobile_VHealthCarePlus.jpg

ประกันสุขภาพ “วิริยะประกันภัย” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?

แคร์ตามที่เลือก

ซื้อประกันสุขภาพกับทางวิริยะประกันภัย มั่นใจไมมีพ่วงประกันชีวิตให้คุณต้องจ่ายเงินเพิ่ม

แคร์ความคุ้มครอง

คุณสามารถเพิ่มความคุ้มครองจากแผนประกันที่มีอยู่ให้สูงขึ้นได้ ด้วยการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม

แคร์ค่าเบี้ยคุ้ม ๆ

เลือกจ่ายค่าเบี้ยได้ถูกลง เพียงเลือกแผนที่มีการรับผิดชอบส่วนแรก แล้วทางบริษัทจะรับผิดชอบส่วนต่างให้