ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันสุขภาพ สุขใจรักษ์
แคร์ครอบคลุม ไม่จำกัดครั้ง

คุ้มครองผู้ป่วยใน สูงสุด 4.5 ล้านบาท/ครั้ง เจออุบัติเหตุก็อุ่นใจได้ เรื่องคนข้างหลัง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันสุขภาพ “วิริยะประกันภัย” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?


แคร์ความคุ้มครอง

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนสมัคร และตอบคำถามสุขภาพให้ยุ่งยาก

แคร์เรื่องเงิน

ไม่ว่าคุณจะป่วยมากหรือน้อย ก็ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน แค่พกบัตรเดียวก็รับความคุ้มครองทันที

แคร์สุขภาพ

เคลมค่าประกันสุขภาพเยอะ ที่อื่นอาจพิจารณาเรื่องต่อประกัน แต่ที่วิริยะเราพร้อมการันตีต่ออายุแน่นอน

ประกันสุขภาพ สุขใจรักษ์ จาก วิริยะประกันภัย

ป่วยหนักเมื่อไหร่ เราพร้อมแคร์ให้ครบ


แคร์ยามนอนรพ.

คุ้มครองค่ารักษากรณีผู้ป่วยใน สูงสุด 4.5 ล้านบาท/ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี

แคร์ค่าห้อง

คุ้มครองค่าห้องผู้ป่วย สูงสุด 12,000 บาท/ครั้ง (สูงสุด 365 วัน)

แคร์เรื่องไม่คาดฝัน

คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 100,000 บาท

แคร์เมื่อกลับบ้าน

มอบค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน สูงสุด 5,000 บาท/ครั้ง

แคร์เรื่องเงิน

แค่ยื่นบัตร ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน เมื่อเข้ารับการรักษา

แคร์ทุกอาการ

คุ้มครองค่ารักษาจ่ายตามจริง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

แคร์ยาว ๆ

ดูแลค่ารักษาต่อเนื่อง 31 วัน หลังออกจากรพ. ไม่ต้องสำรองจ่าย

แคร์ภาษี

นำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 25,000 บาท

ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง
 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ (บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6
ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง440,000660,000880,0001,200,0002,500,0004,500,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลต่อวัน
- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ
(สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
3,0005,0006,0008,00010,00012,000
- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก
(สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
6,00010,00012,00016,00020,00024,000
ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป
- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจ่ายตามจริง*
- ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน5,0005,0005,0005,0005,0005,000
- ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD) เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วัน หลังจากวันที่ได้รับการรักษาครั้งแรกจ่ายตามจริง*
- ค่าบริการรถพยาบาล4,0006,0008,00024,00030,00036,000
ค่าธรรมเนียมแพทย์
- ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด สำหรับแพทย์หรือคณะแพทย์
ผู้ช่วยศัลยแพทย์ หรือแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์

จ่ายตามจริง*

- ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี / พยาบาลวิสัญญี
- ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ. 2)
- การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุทั่วไป อ.บ. 2 (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายและอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)100,000
ความคุ้มครองนี้สำหรับแผน 4, 5, 6 เท่านั้น
- บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศ

-

-

-

1,000,000

- บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับถิ่นพำนักอาศัยในประเทศไทย
- บริการเคลื่อนย้ายศพหรืออัฐิกลับประเทศ


ตัวอย่างตารางเบี้ยประกันภัย แผนสุขใจรักษ์  
(แบบเหมาจ่ายต่อครั้ง)
 

ช่วงอายุ (ปี)

เบี้ยประกันภัยรายปี
440,000660,000880,0001,200,0002,500,0004,500,000
26 - 3015,13217,92820,74824,49228,28432,772
31 - 3518,13221,49224,86427,32431,56035,964
36 - 4018,33621,74425,16429,30433,86437,740
41 - 4521,18025,12829,06431,33226,21640,296

 

*อัตราเบี้ยประกันภัยตามตัวอย่างช่วงอายุผู้เอาประกัน 

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย