ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล เปี่ยมใจรักษ์


จาก วิริยะประกันภัย

เจ็บป่วย บาดเจ็บ ก็หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย
พร้อมแคร์ให้สูงสุด 770,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันสุขภาพ “วิริยะประกันภัย” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?


แคร์ตามที่เลือก

ซื้อประกันสุขภาพกับทางวิริยะประกันภัย มั่นใจไมมีพ่วงประกันชีวิตให้คุณต้องจ่ายเงินเพิ่ม

แคร์ความคุ้มครอง

คุณสามารถเพิ่มความคุ้มครองจากแผนประกันที่มีอยู่ให้สูงขึ้นได้ ด้วยการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม

แคร์ค่าเบี้ยคุ้ม ๆ

เลือกจ่ายค่าเบี้ยได้ถูกลง เพียงเลือกแผนที่มีการรับผิดชอบส่วนแรก แล้วทางบริษัทจะรับผิดชอบส่วนต่างให้

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายเปี่ยมใจรักษ์ จาก วิริยะประกันภัย
เติมเต็มการดูแล แคร์ครบทุกปัญหาสุขภาพ


แคร์ทุกวัย

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

แคร์ทั้งปี

ความคุ้มครองเหมาจ่าย สูงสุด 770,000 บาท/ปี

แคร์ยามนอนรพ.

ค่าห้องสูงสุด 4,500 บาท/วัน

แคร์คนแข็งแรง

ประวัติดี ไม่มีเคลม ได้รับส่วนลดค่าเบี้ยฯ

แคร์คนทำ

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

แคร์ภาษี

ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 25,000 บาท

ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 

ตารางความคุ้มครอง  
ค่ารักษาพยาบาลในโรงบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
ผลประโยชน์ (บาท)
แผน 330,000แผน 550,000แผน 770,000
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี330,000550,000770,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลต่อวัน
- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)2,5003,5004,500
- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก   
(สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
5,0007,0009,000
ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป
- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจ่ายตามจริง*
- ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน5,000
- ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD) เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม.หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วัน หลังจากวันที่ได้รับการรักษาครั้งแรกจ่ายตามจริง*
- ค่าบริการรถพยาบาล2,000
ค่าธรรมเนียมแพทย์
- ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด สำหรับแพทย์หรือคณะแพทย์ ผู้ช่วยศัลยแพทย์หรือแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์

จ่ายตามจริง*

- ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี / พยาบาลวิสัญญี
- ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ. 2)
- การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุทั่วไป อ.บ. 2 (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายและอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)100,000
สามารถเลือกวงเงินความรับผิดส่วนแรกต่อปี เพื่อลดค่าเบี้ยได้ 2 แบบ**
ความรับผิดส่วนแรกต่อปี20,000/50,000

 

ตารางค่าเบี้ยประกันภัยรายปี กรณีผู้ป่วยใน

 

ตารางค่าเบี้ยประกันภัยรายปี กรณีผู้ป่วยใน

ช่วงอายุ (ปี)

เบี้ยประกันภัยรายปี
แผน 330,000แผน 550,000แผน 770,000
ความรับผิดส่วนแรก-20,00050,000-20,00050,000-20,00050,000
15 วัน - 529,53217,91610,69234,60822,99215,76839,68428,06820,844
6 - 1014,0529,3246,14416,93212,2049,02419,81215,08411,904
11 - 158,4845,6763,80410,1887,3925,50811,9049,0967,224
16 - 209,3246,2284,152112,0088,11256,03613,0929,9967,920
21 - 2510,2606,8404,54812,3368,9166,62414,41211,0048,712
26 - 3010,7167,1404,74012,8889,3246,92415,07211,4969,108
31 - 3511,1727,4404,93213,4529,3246,92415,73211,9889,492
36 - 4011,6167,7285,12413,98010,0927,48816,35612,4689,864
41 - 4512,19225,1285,35214,67610,5967,84817,17213,09210,344
46 - 5012,72021,7445,58015,33611,0528,18417,94013,66810,788
51 - 5513,62025,1285,95216,41611,8208,74819,21214,62811,544
56 - 6014,98821,74465,52818,07213,0089,61221,15616,09212,696
61 - 6517,80825,1287,75221,48015,45611,42425,15219,12815,096

 

ตารางค่าเบี้ยประกันภัยรายปี กรณีผู้ป่วยนอก

 

ช่วงอายุ (ปี)

ตารางค่าเบี้ยประกันภัยรายปี กรณีผู้ป่วยนอก
1,0001,5002,500
15 วัน - 512,73219,10431,824
6 - 910,87216,29627,168
107,92011,88019,788
11 - 157,92011,88019,788
16 - 205,7848,67614,448
21 - 254,6566,97211,628
26 - 304,6566,97211,628
31 - 355,0887,62012,696
36 - 405,0887,62012,696
41 - 456,6489,96016,596
46 - 506,6489,96016,596
51 - 557,86011,79619,656
56 - 608,52012,78021,288
61 - 659,01213,51222,512

 

*สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอกเพิ่มเติมได้     
การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้รักษาตัวในโรงพยาบาล  
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)     
ครั้งละ 1,000 บาท (สูงสุด 1 ครั้ง/วัน และ ไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี)     
ครั้งละ 1,500 บาท (สูงสุด 1 ครั้ง/วัน และ ไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี)     
ครั้งละ 2,500 บาท (สูงสุด 1 ครั้ง/วัน และ ไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี)   

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย