Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย “เมืองไทยประกันชีวิต”
มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?

แคร์คนขี้ห่วง

สำหรับคนเป็นห่วงสุขภาพ สมัครแผนเดียวก็หมดห่วง เพราะมีวงเงินคุ้มครองสูงถึง 5 ล้านบาทต่อปี

แคร์ความคุ้มครองเพิ่ม

เมืองไทยให้คุณเลือกได้ ว่าชอบเหมาจ่ายแบบรายปี หรือเหมาจ่ายต่อครั้ง เพื่อรับความคุ้มครองที่โดนใจที่สุด

แคร์สุขภาพระยะยาว

อายุมากขึ้น ความเสี่ยงก็มากตาม หากไม่มีเงินเก็บก็เสี่ยงค่ารักษาแพง ๆ ประกันสุขภาพเหมาจ่ายช่วยได้

แผนเดียวจบ! แคร์ให้ครบเรื่องสุขภาพ กับประกันสุขภาพเหมาจ่าย D Health

แคร์จัดเต็ม

เหมาจ่ายสูงสุด 5 ล้านบาท ไม่จํากัดจํานวนครั้งต่อปี

แคร์ตามจริง

หมดกังวลเรื่องค่ารักษา คุ้มครองแบบเหมาจ่ายเต็มวงเงิน

แคร์กันยาว ๆ

สมัครแผนเดียว รับความคุ้มครองถึง อายุ 99 ปี

แคร์เลือกได้

เลือกเหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรก หรือเลือกกําหนดค่าเบี้ยได้เอง

แคร์ทุกคน

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11-80 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

แคร์ความสะดวก

เลือกชำระผ่านบัตรเครดิต ได้ง่าย ๆ แบบไม่ยุ่งยาก

แคร์การชำระเบี้ย

สามารถเลือกจ่าย แบบรายปี, 6 เดือน, 3 เดือน และรายเดือนได้

แคร์ภาษี

สบายทุกสิ้นปี ใช้ยื่น ลดหย่อนภาษีได้ ไม่เสียเปล่า

Loading...