ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันสุขภาพ D Health แคร์สุขภาพให้คุณจัดเต็ม

เหมาจ่ายค่ารักษาสูงสุด 5 ล้านบาท
ดูแลค่าห้องให้ตามจริง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย “เมืองไทยประกันชีวิต”
มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?


แคร์คนขี้ห่วง

สำหรับคนเป็นห่วงสุขภาพ สมัครแผนเดียวก็หมดห่วง เพราะมีวงเงินคุ้มครองสูงถึง 5 ล้านบาทต่อปี

แคร์ความคุ้มครองเพิ่ม

เมืองไทยให้คุณเลือกได้ ว่าชอบเหมาจ่ายแบบรายปี หรือเหมาจ่ายต่อครั้ง เพื่อรับความคุ้มครองที่โดนใจที่สุด

แคร์สุขภาพระยะยาว

อายุมากขึ้น ความเสี่ยงก็มากตาม หากไม่มีเงินเก็บก็เสี่ยงค่ารักษาแพง ๆ ประกันสุขภาพเหมาจ่ายช่วยได้

แผนเดียวจบ! แคร์ให้ครบเรื่องสุขภาพ กับประกันสุขภาพเหมาจ่าย D Health


แคร์จัดเต็ม

เหมาจ่ายสูงสุด 5 ล้านบาท ไม่จํากัดจํานวนครั้งต่อปี

แคร์ตามจริง

หมดกังวลเรื่องค่ารักษา คุ้มครองแบบเหมาจ่ายเต็มวงเงิน

แคร์กันยาว ๆ

สมัครแผนเดียว รับความคุ้มครองถึง อายุ 99 ปี

แคร์เลือกได้

เลือกเหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรก หรือเลือกกําหนดค่าเบี้ยได้เอง

แคร์ทุกคน

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11-80 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

แคร์ความสะดวก

เลือกชำระผ่านบัตรเครดิต ได้ง่าย ๆ แบบไม่ยุ่งยาก

แคร์การชำระเบี้ย

สามารถเลือกจ่าย แบบรายปี, 6 เดือน, 3 เดือน และรายเดือนได้

แคร์ภาษี

สบายทุกสิ้นปี ใช้ยื่น ลดหย่อนภาษีได้ ไม่เสียเปล่า

ตารางแผนความคุ้มครองประกันสุขภาพ D Health 
 

ตารางความคุ้มครองโดยย่อ

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์สําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจําเป็น ทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ให้ตามจํานวนที่จ่ายจริง หลังจากหักความรับผิดส่วนแรก ที่ผู้เอาประกันภัย ต้องรับผิดชอบเอง (ถ้ามี) แต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางความคุ้มครอง

 

ตารางความคุ้มครอง

แผนความคุ้มครอง
แผน 1แผน 2
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD)

จ่ายตามจริง

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน (ไม่เกินค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน) สูงสุดไม่เกิ 180 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) สูงสุดไม่เกิน 60 ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวัน
ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์และ/หรือ วิสัญญีพยาบาล
ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ในโรงพยาบาล (รวมถึงค่ายากลับบ้าน ไม่เกินกว่า 7 วัน ทั้งนี้ไม่เกินกว่า 20,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

1,000,000

5,000,000

 

*พื้นที่ความคุ้มครองเฉพาะประเทศไทย

 

ตัวอย่างเบี้ยประกันรายเดือน

 

ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัยรายเดือน สําหรับขั้นอาชีพ 1-2 กรณีผู้เอาประกันภัยสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ซื้อแบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ทโพรเทคชั่น 90/90 จํานวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท ควบคู่กับซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบดี เฮลท์ ดังต่อไปนี้ 
 

ตัวเลือก มีความรับผิดชอบส่วนแรกแผน 1 
(ผลประโยชน์สูงสุด 1,000,000 บาท)
แผน 2 
(ผลประโยชน์สูงสุด 5,000,000 บาท)
ความรับผิดชอบส่วนแรก ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งไม่มี30,00050,000ไม่มี30,00050,000100,000
ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยต่อเดือน 
สำหรับเพศชาย อายุ 35 ปี
1,895.801,190.801,017.802,030.801,292.801,145.80690.80
ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยต่อเดือน 
สำหรับเพศหญิง อายุ 35 ปี
1,936.601,233.60982.602,079.601,328.601,113.60646.60

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย