ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ประกันสุขภาพ D Health แคร์สุขภาพให้คุณจัดเต็ม

เหมาจ่ายค่ารักษาสูงสุด 5 ล้านบาท
ดูแลค่าห้องให้ตามจริง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

Top-Banner-mobile_MTL-D-Health03.jpg

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย “เมืองไทยประกันชีวิต”
มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?

แคร์คนขี้ห่วง

สำหรับคนเป็นห่วงสุขภาพ สมัครแผนเดียวก็หมดห่วง เพราะมีวงเงินคุ้มครองสูงถึง 5 ล้านบาทต่อปี

แคร์ความคุ้มครองเพิ่ม

เมืองไทยให้คุณเลือกได้ ว่าชอบเหมาจ่ายแบบรายปี หรือเหมาจ่ายต่อครั้ง เพื่อรับความคุ้มครองที่โดนใจที่สุด

แคร์สุขภาพระยะยาว

อายุมากขึ้น ความเสี่ยงก็มากตาม หากไม่มีเงินเก็บก็เสี่ยงค่ารักษาแพง ๆ ประกันสุขภาพเหมาจ่ายช่วยได้

แผนเดียวจบ! แคร์ให้ครบเรื่องสุขภาพ กับประกันสุขภาพเหมาจ่าย D Health

แคร์จัดเต็ม

เหมาจ่ายสูงสุด 5 ล้านบาท ไม่จํากัดจํานวนครั้งต่อปี

แคร์ตามจริง

หมดกังวลเรื่องค่ารักษา คุ้มครองแบบเหมาจ่ายเต็มวงเงิน

แคร์กันยาว ๆ

สมัครแผนเดียว รับความคุ้มครองถึง อายุ 99 ปี

แคร์เลือกได้

เลือกเหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรก หรือเลือกกําหนดค่าเบี้ยได้เอง

แคร์ทุกคน

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11-80 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

แคร์ความสะดวก

เลือกชำระผ่านบัตรเครดิต ได้ง่าย ๆ แบบไม่ยุ่งยาก

แคร์การชำระเบี้ย

สามารถเลือกจ่าย แบบรายปี, 6 เดือน, 3 เดือน และรายเดือนได้

แคร์ภาษี

สบายทุกสิ้นปี ใช้ยื่น ลดหย่อนภาษีได้ ไม่เสียเปล่า

ตารางแผนความคุ้มครองประกันสุขภาพ D Health 
 

ตารางความคุ้มครองโดยย่อ

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์สําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจําเป็น ทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ให้ตามจํานวนที่จ่ายจริง หลังจากหักความรับผิดส่วนแรก ที่ผู้เอาประกันภัย ต้องรับผิดชอบเอง (ถ้ามี) แต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางความคุ้มครอง

 

ตารางความคุ้มครอง

แผนความคุ้มครอง
แผน 1แผน 2
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD)

จ่ายตามจริง

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน (ไม่เกินค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน) สูงสุดไม่เกิ 180 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) สูงสุดไม่เกิน 60 ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวัน
ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์และ/หรือ วิสัญญีพยาบาล
ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ในโรงพยาบาล (รวมถึงค่ายากลับบ้าน ไม่เกินกว่า 7 วัน ทั้งนี้ไม่เกินกว่า 20,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

1,000,000

5,000,000

 

*พื้นที่ความคุ้มครองเฉพาะประเทศไทย

 

ตัวอย่างเบี้ยประกันรายเดือน

 

ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัยรายเดือน สําหรับขั้นอาชีพ 1-2 กรณีผู้เอาประกันภัยสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ซื้อแบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ทโพรเทคชั่น 90/90 จํานวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท ควบคู่กับซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบดี เฮลท์ ดังต่อไปนี้ 
 

ตัวเลือก มีความรับผิดชอบส่วนแรกแผน 1 
(ผลประโยชน์สูงสุด 1,000,000 บาท)
แผน 2 
(ผลประโยชน์สูงสุด 5,000,000 บาท)
ความรับผิดชอบส่วนแรก ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งไม่มี30,00050,000ไม่มี30,00050,000100,000
ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยต่อเดือน 
สำหรับเพศชาย อายุ 35 ปี
1,895.801,190.801,017.802,030.801,292.801,145.80690.80
ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยต่อเดือน 
สำหรับเพศหญิง อายุ 35 ปี
1,936.601,233.60982.602,079.601,328.601,113.60646.60

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ความคุ้มครองสุขภาพ D Health จาก MTL มีอะไรบ้าง?

ในบางครั้ง ประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพที่มีอยู่ อาจจะครอบคลุมได้ถึงการรักษาแค่บางส่วนเท่านั้น ดังนั้น มาเพิ่มความคุ้มครองสุขภาพดี ๆ ที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เพราะเหมาจ่ายเต็มวงเงินสูงสุดถึง 5 ล้านบาท (สำหรับแผนความคุ้มครอง 2) เงื่อนไขน้อยแต่คุ้มครองเยอะ เคลมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง กับ ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) กันดีกว่า!

ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) คืออีกสัญญาเพิ่มเติมด้านประกันสุขภาพ จาก เมืองไทยประกันชีวิต และสุขภาพที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เงื่อนไขน้อยแต่คุ้มครองเยอะ พร้อมช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายตามจริงเต็มวงเงิน กรณีเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ไม่ว่าคุณจะป่วยหนัก หรือป่วยเบายังไงก็ไหว มั่นใจได้ คุ้มครองตามจริงห้องเดี่ยวมาตรฐาน และห้อง I.C.U.  ตามจำนวนที่จ่ายจริง สบายใจในค่ารักษาพยาบาล โดยเป็นวงเงินแบบเหมาจ่าย ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

นอกจากค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน, ค่าห้องผู้ป่วยหนัก I.C.U. แล้ว ยังรวมไปถึง ค่าตรวจ, ค่ายา, ค่าผ่าตัด ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน เหมาจ่ายสูงสุดถึง 5 ล้านบาท (กรณีเลือกความคุ้มครอง แผน 2) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) ให้คุณสมัครได้ตั้งแต่อายุ 11 ปี – 80 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี  สามารถเลือกเหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรก หรือกรณีมีสวัสดิการอยู่แล้ว สามารถเลือกทำแผนประกันที่มีความรับผิดชอบส่วนแรกได้ ซึ่งจะทำให้เบี้ยประกันที่ต้องจ่ายถูกลงกว่าการทำประกันแบบไม่มีความรับผิดชอบส่วนแรก

ที่สำคัญ คุณยังนำไปลดหย่อนภาษีได้ พร้อมการชำระเบี้ยประกันภัยที่ให้เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นรายปีหรือรายเดือนอีกด้วย

อะไรคือ ค่าความรับผิดส่วนแรก (Deductible)?

ค่าความรับผิดส่วนแรก (Deductible) คือ ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยต้องใช้สิทธิเบิกกับสวัสดิการอื่น และ/หรือกรมธรรม์อื่นที่สามารถเบิกได้ ตามที่กำหนดร่วมกันกับบริษัทประกันอื่นก่อน และ/หรือ ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ตามข้อตกลงของสัญญาประกันภัย โดยสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ มีทั้ง
 

  • แบบที่ไม่มีความรับผิดส่วนแรก (Deductible)
  • แบบที่มีความรับผิดส่วนแรก (Deductible) 
     

ทั้งนี้หากลูกค้าเลือกแบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก(Deductible) สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ จะให้ความคุ้มครองตั้งแต่บาทแรก

สามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่?

สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383

D Health คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) ด้วยหรือเปล่า?

คุ้มครองเหมาจ่ายตามจริง และสูงสุดไม่เกิน 60 วัน หากรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวันแล้ว ต้องไม่เกิน 180 วัน 

อยากซื้อประกันสุขภาพ IPD ของเมืองไทยประกันชีวิต แต่ไม่รู้จะเลือกแผนไหนดีต้องทำอย่างไร?

ในฐานะที่แรบบิท แคร์ เป็นโบรกเกอร์ประกันภัยที่แคร์และใส่ใจคุณมากที่สุด เราขอให้คำแนะนำเพื่อให้คุณตัดสินใจเลือกแผนประกันสุขภาพ IPD ที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดดังนี้

 

  • ลองพิจารณาสุขภาพร่างกายของต้นเองเบื้องต้น ว่าในแต่ละปีเจ็บป่วยบ่อยแค่ไหน การเจ็บป่วยของคุณมีค่ารักษาพยาบาลเท่าใด หากคุณมีประวัติเจ็บป่วยบ่อยต้องเข้าโรงพยาบาลหลายครั้ง และต้องจ่ายเงินไปกับการรักษาเป้นจำนวนมากในแต่ละปี ให้พิจารณาเลือกประกันสุขภาพ IPD D Health แผนที่ 2 เพราะให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท
  • พิจารณาว่าคุณมีโอกาสเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงมากแค่ไหน เนื่องจากค่ารักษาโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคตับ ฯลฯ สูงถึงหลักล้าน หากเครือญาติของคุณเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งหลายคน คุณควรเลือกประกันสุขภาพ IPD D Health แผนที่ 2 เพื่อให้มีวงเงินความคุ้มครองค่ารักษาโรคมะเร็งที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต 
  • มีประกันสุขภาพอยู่แล้วหรือไม่ หากคุณยังไม่เคยทำประกันสุขภาพมาก่อนหรือไม่มีสวัสดิการสุขภาพใด ๆ เลย การเลือกแผนที่ให้ความคุ้มครองสูงก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสม เพราะหากเจ็บป่วยเมื่อไหร่ก็วางใจได้ว่าไม่ต้องควักเงินจ่ายค่ารักษาเพิ่มนั่นเอง
  • เลือกแผนที่คุณจ่ายเบี้ยไหว นอกจากเรื่องวงเงินค่ารักษาแล้ว สิ่งที่ต้องคำนึงคือเบี้ยประกันนั่นเอง หากเบี้ยประกันเเพงเกินกว่าคุณจ่ายไหว ให้ลองลดความคุ้มครองมาเลือกแผนที่จ่ายเบี้ยได้สบายกว่า

 

ถ้าคุณยังคิดไม่ออกว่าจะเลือกแผนไหนดี ลองโทรมาขอคำปรึกษาจากเราได้เลยที่ Care Center เบอร์ 1438 ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท แคร์
ข้อมูลของคุณปลอดภัยแน่นอน ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข
Rabbit Mascot Icon

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา