ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Generali Health Lump Sum Plus

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

เหมาจ่ายค่ารักษา สูงสุด 1,000,000 บาท
คุ้มครอง โรคทั่วไป โรคร้ายแรง และ โควิด-19[1]

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 6-65 ปี
ผู้ป่วยมะเร็ง เบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต โรคตับ โรคหลอดเลือดสมอง ไม่สามารถสมัครได้

Top-Banner-Mobile_Generali-HLS.jpg