ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ประกันสุขภาพ Delight Care
ช่วยบรรเทาค่ารักษา เมื่อลูกน้อยป่วยบ่อย


คุ้มครองเมื่อลูกน้อยป่วย

เด็กในวัยแรกเกิด มีแนวโน้มว่าจะเจ็บป่วยได้ง่าย การวางแผนเตรียมตัวเรื่องสุขภาพเพื่อลูกน้อยของคุณไว้ จึงเป็นสิ่งจำเป็น

มอบการรักษาที่ดี

หากลูกน้อยเกิดอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินจนต้องเข้ารพ. แผนนี้ สามารถมอบการรักษาที่ดีจากรพ.ชั้นนำ ในเวลาอันรวดเร็วได้

แบ่งเบาภาระเรื่องเงิน

ทุกครอบครัวย่อมมีรายจ่ายมากมายต่อเดือน แผนนี้จะสามารถช่วยคุณลดค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพของลูกคุณ และมีเงินเก็บไว้ใช้ในเรื่องอื่น

มั่นใจได้ เรื่องสุขภาพลูก เพราะดูแลให้ครบ


คุ้มครองค่ารักษาหลักล้าน

นอนรพ.เหมาจ่ายค่ารักษาตามจริง
ไม่จำกัดครั้ง สูงสุด 1,250,000 บาท

มอบค่าห้องสูง

มอบค่าห้อง สูงสุด 3,000 บาท/วัน
สูงสุด 365 วัน

มอบเงินชดเชยรายได้

มอบเงิน ค่าชดเชยรายได้ รายวัน
ให้คุณ ขณะที่นอนรพ.

อายุเด็ก ที่รับประกัน

รับประกันตั้งแต่อายุ
1 เดือน 1 วัน - 5 ปี

คุ้มครองเมื่อเสียชีวิต

มอบความคุ้มครองชีวิต
สูงสุด 150,000 บาท

มีค่ารับผิดส่วนแรก

มีความรับผิดส่วนแรก
20,000 บาท/ครั้งที่รับการรักษา

เข้าพักรักษาตัวได้ที่รพ.ทั่วไทย

เข้ารับการรักษาที่รพ.ในเครือ ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน

ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้

ซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอกเพิ่มเติมได้ สูงสุด 2,000 บาท/ครั้ง

เจอมะเร็งลุกลาม ก็ดูแล

รับเพิ่มผลประโยชน์ต่อปี อีก 1 เท่า
เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งระยะลุกลาม

*เด็กอายุ 1 เดือน 1 วัน – 5 ปี บังคับต้องมีความรับผิดส่วนแรก