ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ประกันสุขภาพสำหรับเด็ก Delight Care
คลายกังวล เมื่อลูกน้อยเจ็บป่วย

เหมาจ่ายค่ารักษา สูงสุด 1.25 ล้านบาท ต่อปี
มะเร็งระยะลุกลามรับเพิ่มผลประโยชน์ต่อปี อีก 1 เท่า

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

Top-Banner-FWD-Delight-Care--Childs-mb.jpg

ประกันสุขภาพ Delight Care
ช่วยบรรเทาค่ารักษา เมื่อลูกน้อยป่วยบ่อย

คุ้มครองเมื่อลูกน้อยป่วย

เด็กในวัยแรกเกิด มีแนวโน้มว่าจะเจ็บป่วยได้ง่าย การวางแผนเตรียมตัวเรื่องสุขภาพเพื่อลูกน้อยของคุณไว้ จึงเป็นสิ่งจำเป็น

มอบการรักษาที่ดี

หากลูกน้อยเกิดอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินจนต้องเข้ารพ. แผนนี้ สามารถมอบการรักษาที่ดีจากรพ.ชั้นนำ ในเวลาอันรวดเร็วได้

แบ่งเบาภาระเรื่องเงิน

ทุกครอบครัวย่อมมีรายจ่ายมากมายต่อเดือน แผนนี้จะสามารถช่วยคุณลดค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพของลูกคุณ และมีเงินเก็บไว้ใช้ในเรื่องอื่น