Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

🎵 สมัครบัตรฯ UOB Grab หรือ UOB Lazada ผ่าน Rabbit Care รับฟรี! Airpods Gen 3 และ Rabbit Voucher มูลค่ารวม 12,790 บาท สนใจ คลิก! 💳

ประกันสุขภาพ Delight Care
แคร์ครบ ทั้งโรคทั่วไปและมะเร็ง

เหมาจ่ายค่ารักษาสูงสุด 1.25 ล้านบาทต่อปี
มะเร็งระยะลุกลามรับผลประโยชน์ต่อปีอีก 1 เท่า

กรอกข้อมูล > รู้ราคาทันที

Top-Banner-mobile_FWD-Delight-Care.jpg

FWD Delight Care คุ้มครองสุดคุ้มทั้งสุขภาพและชีวิต

ป่วยแบบไหน ก็อุ่นใจเรื่องค่ารักษา

หมดกังวลเรื่องสุขภาพ เพราะคุ้มครองครอบคลุมในแผนเดียว เจอโรคทั่วไปก็ดูแล ถ้าเจอโรคมะเร็งระยะลุกลาม คุ้มครองให้เพิ่มอีก 1 เท่า

เหมาจ่ายค่ารักษาหลักล้าน

ป่วยหนักก็ไม่ต้องควักเงินเก็บ เพราะเหมาจ่ายค่ารักษาให้ สูงสุด 1,000,000 บาทต่อปี ไม่จำกัดครั้ง ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน

อุ่นใจเพิ่มด้วยความคุ้มครองชีวิต

เกิดอะไรขึ้นมา ก็ไม่ต้องกังวลใจเรื่องคนข้างหลัง เพราะมีความคุ้มครองชีวิต เอาไว้ดูแลครอบครัวต่อไป

มั่นใจได้เรื่องสุขภาพ ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุม

เหมาจ่ายค่ารักษาหลักล้าน

นอนรพ.เหมาจ่ายตามจริง สูงสุด 1,250,000 บาท ไม่จำกัดครั้ง

ครอบคลุมค่าห้องจัดเต็ม

มอบค่าห้องฯ สูงสุด 3,000 บาท/วัน สูงสุด 365 วัน

เจอมะเร็งลุกลาม ก็ดูแล

รับเพิ่มผลประโยชน์ต่อปี อีก 1 เท่า
เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งระยะลุกลาม

คุ้มครองเมื่อเสียชีวิต

มอบความคุ้มครองชีวิต
สูงสุด 150,000 บาท

จ่ายเบี้ยราคาประหยัด

คุ้มครองครบ เบี้ยราคาไม่แพง
เริ่มต้นเพียง 53 บาทต่อวัน*

นอนรพ.ได้ทั่วไทย

เข้ารับการรักษาที่รพ.ในเครือ
ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน

วัยไหน ก็สมัครได้

สมัครได้ตั้งแต่อายุ
1 เดือน 1 วัน - 60 ปี

เลือกได้เรื่องรับผิดส่วนแรก

สามารถเลือกได้ว่าจะรับส่วนแรก**
หรือให้ประกันรับผิดชอบ

ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้

สมัครความคุ้มครองผู้ป่วยนอกและชดเชยรายวันเพิ่มเติมได้

*สำหรับผู้ที่สมัครแผนประกันเอฟดับบลิวดี ดีไลท์ แคร์ เพศหญิง อายุ 25 ปี แผน 2 ผลประโยชน์ 1,250,000 บาท ต่อปี

**เด็กอายุ 1 เดือน 1 วัน – 5 ปี บังคับต้องมีความรับผิดส่วนแรก

ตารางความคุ้มครอง

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ เหมาจ่าย (เอส)

ผลประโยชน์ ต่อปีกรมธรรม์ (บาท)

แผน 1 
750,000

แผน 2
1,250,000

ผลประโยชน์กรณีเป็นผู้ป่วยใน IPD

1. ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล วันละ (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย)1,5003,000
- กรณีที่ได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) สูงสุดไม่เกิน180 วัน รวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล แล้วไม่เกิน 365 วัน

จ่ายตามจริง

2. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบําบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
3. ค่าผู้ประกอบวิชาชพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
4. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด(ศัลยกรรม)และหัตถการต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
5. การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)
ผลประโยชน์กรณีเป็นผู้ป่วยนอก OPD
6. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้อง โดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

จ่ายตามจริง

7. ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บกรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชวโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง
8. ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ ประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
9. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบําบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
10. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบําบัดรักษาเนื้องอกและโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
11. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบําบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบําบัดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
12. ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
13. ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery)
ผลประโยชน์เพิ่มเติม
บริษัทเพิ่มผลประโยชน์สูงสุด ต่อรอบปีกรมธรรม์อีก 1 เท่า ในปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัว ด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลาม

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

วิเคราะห์ประกันสุขภาพ Delight Care จาก FWD มีความคุ้มครองอะไรที่เด่นกว่าประกันสุขภาพทั่วไปบ้าง?

ต้องบอกเลยว่าประกันสุขภาพเหมาจ่าย Delight Care ของ FWD  นั้นให้ความคุ้มครองมากมายเรียกว่าทำแล้วคุ้มอย่างแน่นอน เนื่องจากจะครอบคลุมประกันสุขภาพ IPD-OPD และให้ความคุ้มครองที่มากกว่าแผนประกันสุขภาพอื่น ๆ ดังนี้

 

  • ให้ความคุ้มครองทั้งชีวิตและสุขภาพ เรียกว่าทำประกัน Delight Care จาก FWD จะให้ความคุ้มครองอย่างครอบคลุมตั้งแต่ชีวิตไปจนถึงสุขภาพ
  • มีระยะเวลาคุ้มครองยาวนาน ซึ่ง Delight Care จาก FWD จะให้ความคุ้มครองสุขภาพกับคุณถึงอายุ 80 ปีเลยทีเดียว
  • ให้ความคุ้มครองการรักษาโรคมะเร็งและโรคไตในวงเงินที่สูง โดยจะเป็นการจ่ายตามจริงไม่เกินผลประโยชน์ต่อปี ต่างจากประกันสุขภาพบางแผนที่จะมีวงเงินที่ค่อนข้างจำกัด
  • นอนพักรักษาอย่างอุ่นใจ เพราะแผนประกันมีค่าห้องให้กับคุณ (สูงสุด 3,000 บาทต่อวัน)

ค่าความรับผิดส่วนแรก (Deductible) ในประกันสุขภาพ Delight Care หมายถึงอะไร?

สำหรับประกันสุขภาพ Delight Care จาก FWD จะมีการระบุค่าความความรับผิดส่วนแรกหรือ Deductible ไว้ด้วย ซึ่งหลายคนอาจจะงงว่ามันคือค่าอะไร? แล้วต้องจ่ายตอนไหน? เราจะมาอธิบายให้เข้าใจดังนี้

 

ค่าความรับผิดส่วนแรกสำหรับประกันสุขภาพเหมาจ่ายนั้นคือ เงินก้อนที่ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษา หากค่ารักษาแพงกว่าค่าความรับผิดส่วนแรกบริษัทประกันถึงจะออกค่ารักษาส่วนต่างให้ อย่างเช่น แผนประกันสุขภาพ Delight Care จาก FWD จะกำหนดค่าความรับผิดส่วนแรกของผู้เอาประกันภัยอายุ 1 เดือน 1 วัน - 5 ปี ไว้ที่ 20,000 บาท นั่นคือหากผู้เอาประกันเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษา ต้องจ่ายก่อน 20,000 บาท แต่ถ้าค่ารักษาสูงกว่า 20,000 บาท บริษัทประกันจะออกเงินส่วนต่างของค่ารักษาให้ (ทั้งนี้แผนประกัน Delight Care จาก FWD จะมีการจำกัดในส่วนของค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาล ในวงเงินที่กำหนด)


แต่ทั้งนี้ประกันสุขภาพ Delight Care จาก FWD ที่ผู้เอาประกันภัยอายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป จะสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแผนประกันแบบมีหรือไม่มีค่าความรับผิดส่วนแรกก็ได้ ซึ่งข้อดีของการเลือกแผนประกันสุขภาพแบบมีค่าความรับผิดส่วนแรกคือ เบี้ยประกันจะถูกกว่าเดิมมาก นอกจากนี้แผนประกันสุขภาพ Delight Care จาก FWD แบบมีค่าความรับผิดส่วนแรก ยังเหมาะกับผู้ที่มีประกันสุขภาพ หรือสวัสดิการอยู่แล้ว เนื่องจากเบี้ยประกันถูกกว่าแผนที่ต้องจ่ายค่าความรับผิดส่วนแรก สมควรกับการทำเพื่อเป็นแผนความคุ้มครองเสริมที่ให้ช่วยค่ารักษาเพิ่มเติม ในกรณีที่ประกันสุขภาพหรือสวัสดิการเดิมให้ความครอบคลุมไม่เพียงพอ 

หากซื้อประกันสุขภาพ Delight Care จาก FWD แล้วอยากได้ความคุ้มครองเพิ่มเติมต้องทำอย่างไรบ้าง?

แม้ว่าประกันสุขภาพ Delight Care จาก FWD จะให้ความคุ้มครองทั้งการรักษาผู้ป่วยในไปจนถึงความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต แต่หากความคุ้มครองนั้นยังไม่พอตามที่ต้องการ คุณสามารถขยายความคุ้มครองได้กับแผนประกันเสริมดังนี้

 

1. บันทึกสลักหลังการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (ผู้ป่วยนอก-โอพีดีพลัส) ที่จ่ายผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี
 

2. สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน แบบเฮชบี ซึ่งจะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนค่าชดเชยรายวันกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในสูงสุดไม่เกิน 700 วัน

สําหรับความรับผิดส่วนแรกต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 เดือน 1 วัน - 5 ปี : มีความรับผิดส่วนแรก 20,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
ผู้เอาประกันภัยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป  : สามารถเลือกแบบมีความรับผิดส่วนแรก 20,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งได้ หรือ แบบไม่มีความรับผิดส่วนแรกได้

 

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สําหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามใบเสร็จของโรงพยาบาล แต่ไม่เกินจํานวนผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ สามารถยื่นบัตร Care Card ที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ให้ กับโรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

 

อายุ 6 ปีขึ้นไป สามารถเลือกซื้อคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสูงสุด 2,000 บาท (คุ้มครองและชำระเบี้ย ปีต่อปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี)

อายุ 3 ปีขึ้นไป สามารถเลือกซื้อค่าชดเชยรายวันกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล สูงสุด 1,000 บาทต่อวัน (คุ้มครองและชำระเบี้ย ปีต่อปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 64 ปี)

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้