ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันสุขภาพ Delight Care
แคร์ครบ ทั้งโรคทั่วไปและมะเร็ง

เหมาจ่ายค่ารักษาสูงสุด 1.25 ล้านบาทต่อปี
เป็นมะเร็งระยะลุกลามรับเพิ่มผลประโยชน์ต่อปีอีก 1 เท่า

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันสุขภาพ Delight Care พร้อมแคร์ชีวิตคุณอย่างไรบ้าง


แคร์เรื่องสุขภาพ

หมดกังวลเรื่องสุขภาพในคราวเดียว เพราะได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมในแผนเดียว ทั้งโรคทั่วไป และโรคมะเร็งระยะลุกลาม

แคร์เรื่องค่ารักษา

ป่วยหนัก ก็ไม่ต้องควักเงินเก็บ เพราะเหมาจ่ายค่ารักษาสูงสุดหลักล้านต่อปี แบบไม่จำกัดครั้ง ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน กับโรงพยาบาลในเครือข่าย

แคร์เรื่องชีวิต

เกิดอะไรขึ้นมา ก็ไม่ต้องกังวลใจ เพราะเรามีความคุ้มครองชีวิตมอบให้ เอาไว้ดูแลคนข้างหลัง

Delight Care มั่นใจได้เรื่องสุขภาพ เพราะแคร์ให้ครอบคลุม


แคร์ค่ารักษาพยาบาล

นอนรพ.เหมาจ่ายตามจริง สูงสุด 1,250,000 บาท ไม่จำกัดครั้งต่อปี

แคร์ค่าห้อง

มอบค่าห้องฯ สูงสุด 3,000 บาท/วัน สูงสุด 365 วัน

แคร์โรคมะเร็งระยะลุกลาม

รับเพิ่มผลประโยชน์ต่อปีอีก 1 เท่า
เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งระยะลุกลาม

แคร์ทุกช่วงวัย

อายุสมัครตั้งแต่
1 เดือน 1 วัน-60 ปี

แคร์ค่าเบี้ย

คุ้มครองครบ เบี้ยราคาไม่แพง
เริ่มต้นเพียง 53 บาทต่อวัน*

แคร์ให้ทุกรพ.

เข้ารับการรักษาที่รพ.ในเครือ ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน

แคร์ความรับผิดส่วนแรก

คุณเลือกได้ว่าจะรับผิดส่วนแรก** หรือให้ประกันรับผิดชอบ

แคร์กรณีเสียชีวิต

คุ้มครองชีวิต สูงสุด 150,000 บาท

แคร์เพิ่มเติม

สมัครความคุ้มครองผู้ป่วยนอกและชดเชยรายวันเพิ่มเติมได้

*สำหรับผู้ที่สมัครแผนประกันเอฟดับบลิวดี ดีไลท์ แคร์ เพศหญิง อายุ 25 ปี แผน 2 ผลประโยชน์ 1,250,000 บาท ต่อปี

**เด็กอายุ 1 เดือน 1 วัน – 5 ปี บังคับต้องมีความรับผิดส่วนแรก

ตารางความคุ้มครอง

 

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ เหมาจ่าย (เอส)
ผลประโยชน์ผลประโยชน์ต่อปีกรมธรรม์ (บาท)
อาณาเขตประเทศไทยแผน 1
(750,000)
แผน 2
(1,250,000)
ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน
1. ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล วันละ 
(สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย)
1,5003,000
- กรณีที่ได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) สูงสุดไม่เกิน 180 วัน รวมกับผลประโยชน์ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล แล้วไม่เกิน 365 วันจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
2. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบําบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 
(ค่ายาสำหรับกลับบ้าน สูงสุดไม่เกิน 14 วัน)
จ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
3. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
4. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด(ศัลยกรรม)และหัตถการต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
5. การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)จ่ายตามจริงจ่ายตามจริง

ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

6. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงภายใน 30 วันหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
7. ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บกรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้งจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
8. ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อการการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง)จ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
9. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบําบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
10. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบําบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
11. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบําบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบําบัดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
12. ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉินจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
13. ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery)จ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

750,000

1,250,000

ผลประโยชน์เพิ่มเติม
กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลามบริษัทเพิ่มผลประโยชน์สูงสุด ต่อรอบปีกรมธรรม์อีก 1 เท่า ในปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัว ด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลาม

 

สําหรับความรับผิดส่วนแรกต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 
 

ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 เดือน 1 วัน - 5 ปี : มีความรับผิดส่วนแรก 20,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 
ผู้เอาประกันภัยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป  : สามารถเลือกแบบมีความรับผิดส่วนแรก 20,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งได้ หรือ แบบไม่มีความรับผิดส่วนแรกได้

 

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สําหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามใบเสร็จของโรงพยาบาล แต่ไม่เกินจํานวนผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ สามารถยื่นบัตร Care Card ที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ให้ กับโรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

 

อายุ 6 ปีขึ้นไป สามารถเลือกซื้อคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสูงสุด 2,000 บาท (คุ้มครองและชำระเบี้ย ปีต่อปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี)

อายุ 3 ปีขึ้นไป สามารถเลือกซื้อค่าชดเชยรายวันกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล สูงสุด 1,000 บาทต่อวัน (คุ้มครองและชำระเบี้ย ปีต่อปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 64 ปี)
 

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย