Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

บัญชีของฉัน

ประกันสุขภาพ “กรุงเทพประกันภัย” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง ?

แคร์ทุกคน

ใครป่วยบ่อยอุ่นใจได้ เข้ารพ.กี่ครั้ง ก็จ่ายให้ตามจริง และเคลมได้ไม่จำกัดครั้งตลอดสัญญา

แคร์ไม่ยุ่งยาก

ใครอยากสมัครก็ง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และตอบคำถามให้ยุ่งยาก ตั้งแต่อายุ 16 - 60 ปี

แคร์ความคุ้ม

ค่าเบี้ยราคาไม่แพง เพียงวันละ 23 บาท แต่ให้ความคุ้มครองสูง จนหมดห่วงเมื่อเจอค่ารักษาแพง ๆ

หมดห่วงเรื่องสุขภาพ เพราะมีความแคร์ดูแลให้ครบ ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย ผู้ป่วยใน จาก กรุงเทพประกันภัย

แคร์เหมาจ่าย

คุ้มครองแบบเหมาจ่ายตามจริง สูงสุด 1 ล้านบาท/ปี

แคร์ค่าห้อง

กรณีนอนรพ.รับค่าห้อง สูงสุด 16,000 บาท/วัน

แครค่าเบี้ย

จ่ายค่าเบี้ยฯเบา ๆ เริ่มต้นเพียง 23 บาท/วัน

แคร์ทุกคน

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 16 - 60 ปี ต่ออายุถึง 65 ปี

แคร์ไม่ยุ่งยาก

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

แคร์ไม่จำกัด

เจ็บป่วยเข้ารพ.เคลมค่ารักษา ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

Loading...