ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันสุขภาพ เอ็ทน่า

บียอนด์ เพอร์ซันนัลแคร์

พร้อมแคร์คุณทุกค่ารักษา
วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท*

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

หมายเหตุ:
*ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันทุกครั้งผู้เอาประกันภัยที่เป็นเด็กและมีอายุต่ำกว่า 10 ปีจะต้องมีผู้ปกครอง (พ่อหรือแม่ของผู้เอาประกันภัย) สมัครร่วมภายใต้กรมธรรม์เดียวกันเท่านั้น
**ผู้ได้รับความคุ้มครองจะได้รับสิทธิในการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยไปตลอดชีวิต ภายใต้เงื่อนไขกระชําระเบี้ยประกันภัยต่อเนื่องทุกปี สําหรับผู้เอาประกันภัยที่มีความคุ้มครองก่อนอายุ 60 ปี
***บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินจะคุ้มครองเฉพาะท่านที่มีถิ่นพํานักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และในกรณีความช่วยเหลือภายในประเทศไทย จะได้รับความคุ้มครองเมื่อเดินทางเกินกว่า 150 กม. จากถิ่นพํานักอาศัยในประเทศไทย โดยการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนั้นเข้าข่ายเงื่อนไขของการรับบริการ
****สําหรับแผนประกันสุขภาพอัลตร้า แคร์, แพลทินัม, บียอนด์ เพอร์ซันนัลแคร์, เพอร์ซันนัลแคร์, โอปอล, เพิร์ล, เอ็มพลอยยีพลัส, เอ็มพลอยยีวีแคร์ และกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ / บริการวีเฮลท์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น. จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) พร้อม บริการส่งยาในกรุงเทพ และหลายจังหวัดในประเทศไทย

ประกันสุขภาพ“เอ็ทน่า” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?


แคร์ปัญหาสุขภาพ

เพราะสุขภาพไม่มีใครรู้ล่วงหน้า แต่คุณเสริมความคุ้มครอง และป้องกันค่ารักษาแพง ๆ ได้ตั้งแต่วันนี้

แคร์ความคุ้มครอง

เจอค่ารักษาเมื่อไหร่ ไม่ต้องกังวลเรื่องเงิน เพราะเอ็ทน่าคุ้มครองให้ครบ ทั้งค่าห้อง ค่ารักษา ค่าผ่าตัด

แคร์ความอุ่นใจ

เลือกเอ็ทน่าดูแลสุขภาพ คุณอุ่นใจได้กับ ประสบการณ์มากกว่า160 ปี ใน 190 ประเทศทั่วโลก

ประกันสุขภาพบียอนด์ เพอร์ซันนัลแคร์

แคร์คุณทุกโรค ห่วงคุณทุกค่ารักษา


แคร์ทุกวัย

ผู้ที่สนใจทำประกัน
สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี

แคร์ค่ารักษา

คุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง*

แคร์เมื่อนอนรพ.

คุ้มครองค่าห้อง

สูงสุด 12,000 บาท ต่อวัน*

แคร์ให้ไม่จำกัด

ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษา ป่วยมาก ป่วยน้อย เราพร้อมดูแล

แคร์เงินในกระเป๋า

ไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาล และคลินิกกว่า 490 แห่งทั่งประเทศ*

หมายเหตุ :
*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
**สมัครก่อนอายุ 60 ต่อกรมธรรม์ตลอดชีวิต

ตารางผลประโยชน์แบบคุ้ม ๆ เฉพาะคุณเท่านั้นที่จะได้รับ!


รายละเอียด

จำนวนผลประโยชน์ (บาท)
ซูพีเรียอัลทิเมท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง* (รวมการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical)10,000,0005,000,000
ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน)8,00012,000
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก-ไอ.ซี.ยู. (สูงสุดต่อวัน และ 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)16,00024,000
ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล80,000200,000
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินกรณีผู้ป่วยนอก   
(กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชม. และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน สำหรับอุบัติเหตุนั้น ๆ )   
รวมอยู่ในค่าบริการทั้วไปสำหรับการรักษาพยาบาล
10,00025,000
ค่ารถพยาบาล รวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล1,0001,000
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด รวมถึงค่าปรึกษาแพทย์ก่อนการผ่าตัด (ตามตารางผ่าตัด)100,000250,000
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดต่อวัน)1,8004,500
ค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical)
การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง จะจ่ายชดเชยเพิ่มเติมให้อีก 80% ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินผลประโยชน์ของค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน (ยกเว้นค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล) สูงสุดไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดของแต่ละแผน
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)***100,000100,000

 

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

ความคุ้มครองสูติกรรม***  
(ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อแผนความคุ้มครองสูติกรรมแผนใดแผนหนึ่งเพิ่มเติมได้)
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร (ไม่ร่วมค่าใช้จ่ายสำหรับบุตร)
การคลอดตามปกติ การผ่าคลอดโดยตั้งใจและการคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วย40,00060,00090,000120,000
การตั้งครรภ์นอกมดลูก และการคลอดบุตรโดยผ่าตัดฉุกเฉิน80,000120,000180,000240,000
การแท้งบุตร20,00030,00045,00060,000
ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติม
วงเงินคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)***
แผน PA 20016,000
แผน PA 40016,000
แผน PA 900 (สำหรับชั้นอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น)16,000
ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติม
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน และ ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)
ผู้ป่วยนอกแบบคลาสสิก2,0002,500
ผู้ป่วยนอกแบบพลัส2,5003,000
ผู้ป่วยนอกแบบดีลักซ์3,0003,500

 

หมายเหตุ :  
*ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายความรวมถึง ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทั่วไปสําหรับการรักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดและค่าแพทย์เยี่ยมไข้) และการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical)   
**ความคุ้มครองสูติกรรม ผู้เอาประกันภัยต้องสํารองจ่ายล่วงหน้า   
***ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย)   
- กรณีการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง จะจ่ายเงินค่าชดเชยเพิ่มเติมอีก 80% ของส่วนเกินของค่าใช้จ่ายข้างต้นในส่วนที่คุ้มครอง อันได้แก่ ค่าบริการทั่วไปสําหรับการรักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมแพทย์ ผ่าตัดและค่าแพทย์เยี่ยมไข้   
- ค่ารักษาพยาบาลของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับจะไม่ได้รับความคุ้มครอง   
- การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วย เช่น PET Scan, MRI, CT Scans, Echocardiogram, Exercise Stress Test (EST) จะจ่ายให้ตามผลประโยชน์ของความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของ ผู้ป่วยนอกเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ได้รับการอนุมัติจากทางพยาบาลของเอ็ทน่าล่วงหน้าในการตรวจวินิจฉัยอาการของการเจ็บป่วย กรณีที่มีการอนุมัติล่วงหน้าจากทางเอ็ทน่า จะได้รับความคุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน ในหมวดของค่าบริการทั่วไปสําหรับการรักษาพยาบาล   
- หากผู้เอาประกันภัยสมัครและทําประกันก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และมีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยอย่างต่อเนื่อง จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยตลอดชีพ แต่หากผู้เอาประกันภัยสมัคร และทําประกันหลังอายุ 60 ปี บริบูรณ์จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยจนถึงอายุ 70 ปี   
- ความคุ้มครองสูติกรรม ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองสําหรับการคลอดบุตรหลังจากกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับมาแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วัน และสําหรับการแท้งบุตรหลังจากกรมธรรม์ ประกันภัยมีผลบังคับมาแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย