Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

ธนาคารออมสิน

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่และข้อมูลติดต่อ

470 อาคาร 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

อีเมล : [email protected]

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2299-8000

 

เวลาทำการธนาคารออมสิน

 • สาขาในห้างสรรพสินค้า จ-อ 10.00- 18.30 น. (หรือ จ-อ 10.30 น.-19.00 น.)
 • สาขาอื่นๆ  จ-ศ 08.30 น.-15.30 น.

ข้อมูลทั่วไปของธนาคารออมสิน (GSB)

ธนาคารออมสิน (GSB) กำเนิดขึ้นโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ได้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บรักษาทรัพยสินของราษฎรให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย รวมถึงต้องการฝึกฝนให้ราษฎรรู้จักเก็บออมทรัพย์ จึงได้ทดลองตั้งธนาคารรับฝากเงินขึ้นในบริเวณวังปารุสกวัน ณ พระตำหนักสวนจิตรลดา เพื่อให้มหาดเล็กและข้าราชบริพารของพระองค์ได้เรียนรู้วิธีการดำเนินงานตามแนวคิดของการธนาคาร และส่งเสริมคุณลักษณะการออมอย่างถูกวิธี

ต่อมาทรงตราพระราชบัญญัติจัดตั้ง “คลังออมสิน” ขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2456 ด้วยพระราชปณิธานที่จะให้คลังออมสินเป็นที่เก็บรักษาทรัพย์สินอย่างปลอดภัย และฝิกฝนให้ราษฎรรู้จักเก็บออมทรัพย์อย่างถูกวิธี

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2489 รัฐบาลในสมัยหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) สนับสนุนให้คลังออมสิน เปลี่ยนสถานะเป็น “ธนาคารออมสิน” และมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2490 เพื่อทำหน้าที่การธนาคาร และเป็นสถาบันการออมทรัพย์อย่างเป็นทางการเช่นเดียวกับธนาคารของประเทศไทยและธนาคารนานาประเทศที่เริ่มดำเนินกิจการในประเทศไทยอย่างเฟื่องฟู ณ ขณะนั้น

ธนาคารออมสิน (Government Savings Bank) ในปัจจุบัน มีสถานะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ดำเนินกิจการเป็นธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย โดยเน้นการพิจารณาสินเชื่อเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทั้งในเขตเมืองและพื้นที่ชนบท รวมถึงสนับสนุนการเริ่มดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย ตลอดจนเป็นสถาบันทางการเงินสำคัญที่ให้หน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจกู้ยืมเพื่อลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างต่อเนื่องยาวนาน

ผลิตภัณฑ์และการบริการธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน (GSB) ให้บริการฝาก-ถอน, สินเชื่อเคหะ (สินเชื่อบ้านออมสิน), สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านออมสิน, สินเชื่อบุคคล (สินเชื่อออมสิน), สินเชื่อสวัสดิการ, สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ, สินเชื่อที่ใช้เงินฝาก/สลาก/กรมธรรม์ค้ำประกัน, สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ, เงินฝากเผื่อเรียก, เงินฝากประจำ, เงินฝากกระแสรายวันพิเศษ, เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษที่มีระยะเวลา, สลากออมสิน, บัตรเดบิต,บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด, ประกันภัย, Mobile Banking (MyMo) และบริการทางการเงินอื่น ๆ อีกมากมาย

คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน

 • นายวิทัย รัตนากร - ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
 • นายบุญสน เจนชัยมหกุล - รองผู้อำนวยการธนาคารฯอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นายวีระชัย อมรถกลสุเวช - รองผู้อำนวยการธนาคารฯ กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
 • นายอิสระ วงศ์รุ่ง - รองผู้อำนวยการธนาคารฯ กลุ่มลุกค้าบุคคล
 • นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ - รองผู้อำนวยการธนาคารฯ กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
 • นายโชคชัย คุณาวัฒน์ - รองผู้อำนวยการธนาคารฯ กลุ่มกำกับและบริหารความเสี่ยง
 • นางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์ - รองผู้อำนวยการธนาคารฯ กลุ่มปฏิบัติการ
 • นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ - รองผู้อำนวยการธนาคารฯ กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
 • นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ - รองผู้อำนวยการธนาคารฯ กลุ่มทรัพยยากรบุคคล
 • นายสัณฐาน อยู่ศิริ - รองผู้อำนวยการธนาคารฯ กลุ่มยุทธศาสตร์
 • นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ - รองผู้อำนวยการธนาคารฯ กลุ่มบริหารหนี้และกฎหมาย
 • นางนงนุช ภูพิพัฒน์ผล - รองผู้อำนวยการธนาคารฯ กลุ่มตรวจสอบ
 • นายสราวุธ ณ นคร - รองผู้อำนวยการธนาคารฯ กลุ่มดิจิทัลแบงก์กิ้ง

ผลิตภัณฑ์และการบริการของธนาคารออมสิน (GSB)

ธนาคารออมสินมีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่พร้อมตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้าได้อย่างหลากหลาย สำหรับลูกค้าที่มองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารออมสินได้ตามข้อมูลที่ แรบบิท แคร์ รวบรวมมาให้ดังนี้

บัตรกดเงินสดธนาคารออมสิน

ชื่อสินเชื่อ

ประเภทสินเชื่อ

วงเงินอนุมัติ

ดอกเบี้ยเริ่มต้น

ค่าธรรมเนียม

การค้ำประกัน

สินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD

บัตรกดเงินสด

วงเงินสูงสุด 30,000 บาท

รวมกันสูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 24 ต่อปี

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

สินเชื่อบัตรเงินสด PRIMA CARD

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือไม่เกิน 1,500,000 บาท

รวมกันสูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 24 ต่อปี

ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน

ชื่อสินเชื่อ

ประเภทสินเชื่อ

วงเงินอนุมัติ

ดอกเบี้ยเริ่มต้น

ระยะเวลาผ่อนนานที่สุด

การค้ำประกัน

สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน

สินเชื่อซื้อบ้าน

110% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

ตามประกาศของธนาคารฯ40 ปีที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด หรือสิทธิการเช่าที่ดิน/อาคาร หรือหลักทรัพย์ตามที่ธนาคารฯ กำหนด
สินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน110% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ตามประกาศของธนาคารฯ40 ปีสัญญากู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินอื่น

สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

สินเชื่อซื้อบ้าน

110% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

ตามประกาศของธนาคารฯ40 ปีที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด หรือสิทธิการเช่าที่ดิน/อาคาร หรือหลักทรัพย์ตามที่ธนาคารฯ กำหนด

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage)

สินเชื่อจำนอง

วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท

ตามประกาศของธนาคารฯ25 ปีที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดที่ปลอดภาระหนี้

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถธนาคารออมสิน

ชื่อสินเชื่อ

ประเภทสินเชื่อ

วงเงินอนุมัติ

ดอกเบี้ยเริ่มต้น

ระยะเวลาผ่อนนานที่สุด

การค้ำประกัน

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถวงเงินสินเชื่อและการอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนดเริ่มต้น 0.59% ต่อเดือน หรือตามประกาศของธนาคารฯ36 เดือนเล่มทะเบียนประจำรถ

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์และรับรีไฟแนนซ์

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถวงเงินสินเชื่อและการอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนดเริ่มต้น 0.49% ต่อเดือน หรือตามประกาศของธนาคารฯ36 เดือนเล่มทะเบียนประจำรถ

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสิน

ชื่อสินเชื่อ

ประเภทสินเชื่อ

วงเงินอนุมัติ

ดอกเบี้ยเริ่มต้น

ระยะเวลาผ่อนนานที่สุด

การค้ำประกัน

สินเชื่อออมสิน

สินเชื่อส่วนบุคคลไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม และไม่เกินรายละ 500,000 บาทMRR + 3.745 หรือ MRR + 6.745 หรือตามประกาศของธนาคารฯ7 ปีบุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน

สินเชื่อส่วนบุคคล 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาทMRR – 0.500 หรือ MRR + 0.500 หรือตามประกาศของธนาคารฯ30 ปีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
สินเชื่อบ้านเติมตังค์ (GSB PLUS)สินเชื่อส่วนบุคคลสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาทMRR – 1.000 หรือ MOR + 1.000 หรือตามประกาศของธนาคารฯ30 ปีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
สินเชื่อกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์สินเชื่อส่วนบุคคลสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาทMRR + 1.750 หรือ MRR + 1.250 หรือตามประกาศของธนาคารฯ10 ปี หรือ 30 ปีบุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สถาบันการเงินในประเทศไทย

ธนาคารกรุงไทย โลโก้
ธนาคารกรุงเทพ โลโก้
ธนาคารกรุงศรี โลโก้
ธนาคารกสิกร โลโก้
ธนาคารทหารไทยธนชาต โลโก้
ธนาคารซีไอเอ็มบี โลโก้.png
ธนาคารไทยพาณิชย์ โลโก้
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โลโก้
ธนาคารทิสโก้ โลโก้
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร โลโก้
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โลโก้
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย โลโก้
ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ โลโก้
ธนาคารแห่งประเทศจีน โลโก้
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ โลโก้
ธนาคารซิตี้แบงก์ โลโก้
logo-uob-bank.png
logo icbc bank
logo-Chase Bank JPMorgan Chase -bank.png
bank RHB logo
bank of america logo.png
bank HSBC Thailand logo
bank Deutsche Bank logo
bank Mizuho logo
bank BNP Paribas logo
bank Indian Overseas Bank logo.png
Bank of Thailand logo.png
islamic.png
baac.png
government-housing.png
Amoney Information logo
MoneyThunder Information logo
Promise Information logo
Kashjoy Information logo
LINE BK Information logo
ngern-tid-lor.png
finnix.png

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา