Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

ทำความรู้จัก ตราสารหนี้สีเขียว (Green Bonds) กับการรักษ์โลก

จากมหันตภัยต่างๆ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม เช่น หิมะที่ขั้วโลกเหนือเริ่มละลาย, อากาศที่ร้อนขึ้น รวมไปถึงหิมะที่ตกในประเทศที่ไม่ควรมีเป็นต้น ทุกอย่างเหมือนเป็นสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติ ในเรื่องของสภาวะโลกร้อน (Global Warming) ซึ่งจากเหตุการณ์พวกนี้ทำให้มีคนเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสภาพแวดล้อมกันมากขึ้น ในแง่ของธุรกิจก็เช่นกัน มีการลงทุนในเรื่องที่ส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อม เช่น การไม่ทดลองผลิตภัณฑ์กับสัตว์ หรือการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติก เป็นต้น ในแง่ของการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ก็เช่นกัน วันนี้จะชวนให้มาทำความรู้จัก “ตราสารหนี้สีเขียว (Green Bonds) กับการรักษ์โลก”

ตราสารหนี้สีเขียว (Green Bonds) คืออะไร?

ตราสารหนี้สีเขียว คือ เครื่องมือทางการเงินอย่างหนึ่ง เปรียบเสมือนตราสารหนี้ทั่วไป แต่เป็นตราสารหนี้ที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนในธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสภาวะโลกร้อน (Global Warming) รวมไปถึงการมีวัตถุประสงค์อย่าง การระดมทุนเพื่อโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว, พลังงานสะอาด (Clean Energy) ลดการใช้พลังงานที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างป่าเขา และทะเล เป็นต้น

ตัวอย่างสถาบันที่ออกตราสารหนี้สีเขียว (Green Bonds)?

เมื่อเราเข้าใจแล้วว่า ตราสารหนี้สีเขียว คืออะไร ที่เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่า เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ได้ออกตราสารหนี้สีเขียว (Green Bonds) มาเพื่อช่วยสนับสนุนกับโครงการต่างๆ ดังนี้

  • Republic of France (รัฐบาลฝรั่งเศส) ได้ทำการออกตราสารหนี้สีเขียว (Green Bonds) มูลค่ากว่า 7,000 ล้านยูโร เพื่อระดมทุนให้กับโครงการสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยมีองค์กรอย่าง VigeoEiris เข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบโครงการตรงนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Green Bond Principal (GBP)
  • ABN AMRO Bank หรือธนาคารของประเทศเนเธอร์แลนด์ออกตราสารหนี้สีเขียว (Green Bonds) เพื่อไปปล่อยกู้ให้กับบริษัทที่ทำโครงการเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อน (Global Warming)โดยตรง โดยมี Oekom Research เข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบโครงการตรงนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Green Bond Principal (GBP)
  • Iberdrola หรือการไฟฟ้าของประเทศสเปน ได้ทำการออกตราสารหนี้สีเขียว (Green Bonds) มูลค่ากว่า 1,000 ล้านยูโร เพื่อระดมทุนให้กับโครงการพลังงานสะอาด หรือพลังงานทางเลือก ที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดแล้ว เช่น ฟาร์มลม (Wind farm) โดยมีองค์กรอย่าง VigeoEiris เข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบโครงการตรงนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Green Bond Principal (GBP)

ใครสามารถซื้อตราสารหนี้สีเขียว (Green Bonds) ได้บ้าง?

เนื่องจากตราสารหนี้สีเขียว (Green Bonds) คือตราสารหนี้ทั่วไป (Bonds) ซึ่งก็คือตราสารทางการเงินที่ผู้ลงทุนมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และผู้ออก (สถาบันทางการเงินต่างๆ) เป็นลูกหนี้ โดยผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยนั่นเอง ซึ่งหมายความว่านักลงทุนทุกคนสามารถเป็นเจ้าหนี้ และลงทุนกับตราสารหนี้สีเขียว (Green Bonds) ได้ โดยส่วนมากนักลงทุนที่สนใจในตราสารหนี้สีเขียว (Green Bonds) นี้ จะเป็นนักลงทุนที่มีความสนใจในเรื่องของการลงทุนกับบริษัทที่เน้นความยั่งยืน (Sustainable Investment) และเพื่อสนับสนุนในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ตามค่านิยมส่วนตัว

ประโยชน์จากการลงทุนในตราสารหนี้สีเขียว (Green Bonds)?

นอกเหนือจากความพึงพอใจ และความภาคภูมิที่จะได้มีส่วนร่วมในการรักษ์โลก สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นอยู่สุขของโลก ยังสามารถนำการลงทุนกับตรงนี้ ไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย นอกจากนี้ตราสารหนี้สีเขียว (Green Bonds) สามารถดึงดูดนักลงทุนยุคใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นโดยสามารถทำกำไรในระยะเวลาที่ยาวนานกว่านักลงทุนหน้าเก่าที่มีอายุมากกว่านั่นเอง

ทั้งนี้ ในประเทศไทยเองก็เริ่มมีตราสารหนี้สีเขียว (Green Bonds) เช่นเดียวกัน ในปี 2561 โดยธนาคารทหารไทย นับเป็นธนาคารแห่งแรกที่ได้ออกตราสารหนี้สีเขียว (Green Bonds) ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นสนับสนุนโครงการด้านสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนในประเทศไทยนั่นเอง ถึงแม้ว่าตราสารหนี้สีเขียว (Green Bonds) จะยังไม่ค่อยได้รับการยอมรับในไทยมากนัก เนื่องจากผลตอบแทนอาจจะยังไม่แน่นอน หรือยังไม่เห็นผลกำไรที่ชัดเจนเนื่องจากเป็นการลงทุนกับสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ยังไม่มีสถาบันทางการเงินใหญ่ๆมาลงทุนกับตรงนี้ แต่ก็นับว่าเป็นก้าวเล็กๆ ที่จะเติบโตมากขึ้นของประเทศไทย ที่จะขยับมามีส่วนร่วมในการรักษ์โลก ช่วยสนับสนุนโลกสีเขียวให้น่าอยู่ต่อไป

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา