Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สถานที่ตั้ง ธนาคาร ธอส. สำนักงานใหญ่ และข้อมูลติดต่อ


ที่ตั้ง : 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 

อีเมล : [email protected]


เบอร์โทรศัพท์ :  0-2645-9000

ข้อมูลทั่วไปของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือที่เรียกว่า ธอส. (Government Housing Bank) เป็นองค์กรของรัฐที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลัง ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2496 เพื่อช่วยให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมผ่านการกู้ยืมเงินและจัดสรรที่ดินเพื่อก่อสร้าง นอกจากนี้ทาง ธอส. ยังเป็นรัฐวิสาหกิจที่สนับสนุนและช่วยเหลือให้ประชาชนใช้เงินไปในการลงทุนในการสร้างบ้านและที่ดิน พร้อมทำหน้าที่ในฐานะนายหน้าในการนำเงินไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมเคหะและเป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจ มีความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีบ้านเป็นของตนเอง เช่น การให้สินเชื่อกับผู้ที่ซื้อบ้านผ่านการเคหะแห่งชาติ, สินเชื่อกับผู้ที่มีประกันภัยสังคม และความร่วมมือกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อให้สมาชิกกู้เงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ การช่วยเหลือทางด้านที่อยู่อาศัย

ปัจจุบัน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีจุดบริการทั่วประเทศไทย จำนวน 146 จุด แบ่งเป็นสาขาหลัก 77 สาขา และสาขาย่อย 14 สาขา นอกจากนี้ยังมีหน่วยบริการสินเชื่อจำนวน 16 แห่ง ศูนย์ OSS จำนวน 26 ศูนย์ และเคาน์เตอร์การเงิน จำนวน 15 แห่ง ที่พร้อมให้บริการคุณ

Credit Rating : AAA(tha)

ผลิตภัณฑ์และการบริการของ ธนาคาร ธอส.

ธนาคาร ธอส. มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาภาคการเกษตรในประเทศไทยผ่านการให้บริการทางการเงินที่หลากหลายแก่ลูกค้า โดยมีผลิตภัณฑ์และการบริการต่าง ๆ มากมาย เช่น ธนาคาร ธอส. กู้สร้างบ้าน, รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส. และสินเชื่อต่าง ๆ

คณะผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์

 • นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการธนาคาร (กรรมการในบัญชีรายชื่อ กรรมการรัฐวิสาหกิจ)
 • นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ กรรมการธนาคาร ผู้แทนกระทรวงการคลัง (กรรมการในบัญชีรายชื่อ กรรมการรัฐวิสาหกิจ)
 • นายอนุกูล ปีดแก้ว กรรมการธนาคาร ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ดร.กิริฎา เภาพิจิตร กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
 • นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ) รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
 • นายรัฐสภา จิระกรานนท์ กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ) (กรรมการในบัญชีรายชื่อ กรรมการรัฐวิสาหกิจ)
 • ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ) (กรรมการในบัญชีรายชื่อ กรรมการรัฐวิสาหกิจ)
 • นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)

ธอส. สินเชื่อบ้าน

 

ชื่อสินเชื่อ ธอส.

ประเภทสินเชื่อ ธอส.

วงเงินอนุมัติ

ดอกเบี้ยเริ่มต้น

ระยะเวลาผ่อนนานที่สุด

การค้ำประกัน

โครงการบ้าน ธอส. แสนสุข ปี 2566

 

สินเชื่อบ้าน

 

สูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท

1.99% ต่อปี

 

40 ปี

 

เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ

สินเชื่อบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ปี 2566

 

 

เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ

2.65% ต่อปี

สินเชื่อบ้าน GHB Precious ปี 2566

3.75% ต่อปี

สินเชื่อ Developer

2.90% ต่อปี

 

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสร้างสุข ปี 2566

500,000 บาท / รายต่อหลักประกัน

0.75% ต่อปี

สินเชื่อ Post Finance

 

 

เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ

2.20% ต่อปี

 

สินเชื่อบ้านสร้างสมใจ ปี 2566

1.90% ต่อปี

สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Re-in)

3.15% ต่อปี

สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข

สินเชื่อซื้อบ้าน

2.00% ต่อปี

สินเชื่อบ้าน Dream Homes by GHB

สินเชื่อบ้าน

วงเงินนิติกรรมไม่เกิน 7,000,000 บาท

4.90% ต่อปี

สินเชื่อบ้าน All Home

 

เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ

2.50% ต่อปี 

สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ บ้านมือสอง ธอส.

สินเชื่อซื้อบ้านมือสอง

3.35% ต่อปี

 

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานสุข ปี 2566

 

 

 

 

สินเชื่อบ้าน

 

3,000,000 บาท / รายต่อหลักประกัน 

3.15% ต่อปี

 

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2566

3.90% ต่อปี

 

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อคุณ ปี 2566

สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท

2.80% ต่อปี

 

โครงการบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี

 

เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ

3.25% ต่อปี

สินเชื่อพร้อมใช้

สินเชื่อซื้อของเข้าบ้าน

0.75% ต่อปี

สถาบันการเงินในประเทศไทย

ธนาคารกรุงไทย โลโก้
ธนาคารกรุงเทพ โลโก้
ธนาคารกรุงศรี โลโก้
ธนาคารกสิกร โลโก้
ธนาคารออมสิน โลโก้
ธนาคารทหารไทยธนชาต โลโก้
ธนาคารซีไอเอ็มบี โลโก้.png
ธนาคารไทยพาณิชย์ โลโก้
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โลโก้
ธนาคารทิสโก้ โลโก้
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร โลโก้
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โลโก้
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย โลโก้
ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ โลโก้
ธนาคารแห่งประเทศจีน โลโก้
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ โลโก้
ธนาคารซิตี้แบงก์ โลโก้
logo-uob-bank.png
logo icbc bank
logo-Chase Bank JPMorgan Chase -bank.png
bank RHB logo
bank of america logo.png
bank HSBC Thailand logo
bank Deutsche Bank logo
bank Mizuho logo
bank BNP Paribas logo
bank Indian Overseas Bank logo.png
Bank of Thailand logo.png
islamic.png
baac.png
Amoney Information logo
MoneyThunder Information logo
Promise Information logo
Kashjoy Information logo
LINE BK Information logo
ngern-tid-lor.png
finnix.png

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ถ้าอยากขอ ธอส. สินเชื่อบ้าน จะต้องใช้เอกสารประกอบการขอสินเชื่อมีอะไรบ้าง?

เบื้องต้น ผู้ที่สนใจขอสินเชื่อกับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

 

เอกสารส่วนตัว

 

 • บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  ทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่ (หากมี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล (หากมี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส(หากมี)

 

เอกสารแสดงรายได้

 

 • หนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองสิทธิสวัสดิการ
 • สลิบเงินเดือน หรือหลักฐานการรับเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน
  Statement เงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมตัวจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนบริษัท/ทะเบียนนิติบุคคล (ในกรณีประกอบอาชีพอิสระ)
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ (ในกรณีประกอบอาชีพอิสระ)
 • ภาพถ่ายกิจการ 3-4 ใบ (ในกรณีประกอบอาชีพอิสระ)
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ในกรณีประกอบอาชีพอิสระ)
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าสั่งซื้อสินค้า (ในกรณีประกอบอาชีพอิสระ)


เอกสารหลักประกัน

 

 • สำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาวางมัดจำ/สัญญาเช่าซื้อการเคหะแห่งชาติ และหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีกู้ซื้อ)
 • สำเนาหนังสือสัญญากู้เงิน และสำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนองย้ายฯ)
 • ใบเสร็จการผ่อนชำระ หรือบัญชีหมุนเวียน ย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอนจำนองย้ายฯ)


หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร

 

 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก./หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า (กรณีซื้อทรัพย์มือสองต้องรับรองสำเนาโดยเจ้าพนักงานที่ดิน)
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง/ต่อเติม
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง/สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

หากต้องการขอสินเชื่อ ธอส. เพื่อซื้อที่ดินเปล่า สามารถทำได้หรือไม่?

ไม่สามารถขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินเปล่าได้ แต่สามารถขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารในคราวเดียวกันได้

จะขอ ธอส. สินเชื่อบ้าน มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

เบื้องต้นจะมีค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าธรรมเนียม และการดำเนินการ ดังนี้

 

 1. ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาหลักประกัน
 • วงเงินขอกู้ไม่เกิน 500,000.- ค่าธรรมเนียม 1,900.- / แห่ง
 • วงเงินขอกู้ 500,001-3,000,000.- ค่าธรรมเนียม 2,800.- / แห่ง
 • วงเงินขอกู้เกิน 3,000,000.- ค่าธรรมเนียม 3,100.- / แห่ง

 

2. ค่าธรรมเนียมที่สำนักงานที่ดิน ค่าจำนอง 1% ของวงเงินกู้

3. ค่าโอนกรรมสิทธิ์ 2% ของราคาประเมิน หรือราคาซื้อขาย โดยใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นเกณฑ์ และค่าอากรแสตมป์ 0.5% ตามราคาซื้อขาย แต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ในกรณีที่ต้องการประนอมหนี้กับทาง ธนาคาร ธอส. ต้องทำอย่างไร?

 • กรณีทรัพย์หลักประกันอยู่ในเขต กทม.และปริมณฑล สามารถติดต่อได้ที่ งานบริหารหนี้ ฝ่ายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล (ธอส.สำนักงานใหญ่) หมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1770-5
 • กรณีทรัพย์หลักประกันตั้งอยู่ในเขตต่างจังหวัด ติดต่อได้ที่งานบริหารหนี้สาขา สาขาในจังหวัดที่ทรัพย์ตั้งอยู่ หรือ ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค (ธอส.สำนักงานใหญ่) อาคาร 2 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1742-3

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา