Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

เปรียบเทียบสินเชื่อ ง่าย ๆ ภายใน 30 วินาที กับ

Rabbit Care

commercial registration_MOBILE.png

ทะเบียนการค้า กับ ทะเบียนพาณิชย์ ต่างกันอย่างไร?

ทะเบียนการค้า คืออะไร?

ทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์ เป็นหลักฐานสำคัญทางการค้าอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจว่าร้านค้านี้มีตัวตนอยู่จริง ทำให้ลูกค้าสามารถเชื่อใจได้ว่าจะสามารถซื้อสินค้า คืนสินค้า และเปลี่ยนสินค้าได้ถ้าหากว่าสินค้านั้นเกิดชำรุดหรือได้รับความเสียหาย และยังอยู่ในช่วงระยะเวลาของการรับประกันสินค้า

โดยร้านค้าจะต้องมีการจดทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อยืนยันว่าร้านค้านี้ได้มีการค้าขายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะในปัจจุบันนี้มีธุรกิจมากมายที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในแต่ละเดือนจะมีการจดทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์มากกว่า 1,000 รายทั่วประเทศ และจะมีธุรกิจที่ซ้ำกันอยู่มากมาย บวกกับมีการแข่งขันที่สูง ดังนั้นการจดทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์จึงสำคัญมาก เพราะมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อใจ มั่นใจ และกล้าที่จะเลือกสินค้าหรือบริการจากร้านของคุณ

ใบทะเบียนพาณิชย์ คืออะไร?

จริง ๆ แล้วใบทะเบียนพาณิชย์นั้นก็คือทะเบียนการค้านั่นเอง เพราะเมื่อก่อนจะใช้คำว่าทะเบียนการค้า แต่ภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นใบทะเบียนพาณิชย์แทน เพราะอาจจะเป็นคำศัพท์ที่ดูเป็นทางการมากกว่า โดยทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการทำธุรกิจ เพราะนอกจากจะทำให้มีความน่าเชื่อถืออย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้น ก็ยังสามารถใช้เป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมทางการเงินได้อีกด้วย เพราะถ้าหากเมื่อใดที่เราจะต้องมีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงิน การกู้ซื้อบ้าน หรือการกู้ซื้อรถ เราก็จะสามารถใช้ทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์เป็นหลักฐานในการกู้ยืมได้เช่นเดียวกัน เพราะธุรกิจที่มีการจดทะเบียนการค้าหรือมีใบทะเบียนพาณิชย์นั้นจะสามารถตรวจสอบได้ง่าย เนื่องจากมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง สามารถตามตัวได้หากเกิดการผิดนัดสัญญาหรือฉ้อโกงใด ๆ

และถ้าเป็นกรณีที่ทำธุรกิจออนไลน์นั้นก็สามารถที่จะขอจดทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้เหมือนกัน ซึ่งก็จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือบนโลกออนไลน์ได้เป็นอย่างดี เพราะในทุกวันนี้มิจฉาชีพมีจำนวนที่เยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก และมักจะมาในหลากหลายรูปแบบที่เรานั้นมักจะคาดไม่ถึง ดังนั้นการที่เรามีใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าไว้ก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับเหล่าลูกค้าได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

ทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์มีทั้งหมดกี่ประเภท?

การจดทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์นี้จะสามารถดำเนินการได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยจะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

 • การจดทะเบียนพาณิชย์แบบธรรมดา โดยการจดทะเบียนการค้าประเภทนี้จะมีกิจการที่ได้รับการยกเว้นว่าไม่ต้องจดทะเบียนการค้าหรือทำใบทะเบียนพาณิชย์ คือ กิจการหาบเร่แผงลอย กิจการเพื่อการกุศลหรือบำรุงศาสนา กิจการของกระทรวง ทบวง กรม กิจการของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ กิจการของนิติบุคคลซึ่งมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาให้จัดตั้งขึ้น และกิจการของกลุ่มเกษตรกรที่ได้มีการจดทะเบียน ปว.141

 • การจดทะเบียนพาณิชย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการกำหนดให้ร้านค้าหรือผู้ขายสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดีย จะต้องมีการจดทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์ เพื่อเป็นการแสดงตัวตนและยืนยันตัวตนต่อทางราชการภายใต้กฎหมายทะเบียนพาณิชย์ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับทางธุรกิจ

และนอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย เช่น มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ช่วยสร้างเครดิตให้กับร้านถ้าในสายตาของสถาบันทางการเงิน มีสิทธิ์ในการขอใช้เครื่องหมายรับรองของ DBD และช่วยให้ทางภาครัฐเก็บข้อมูลทางสถิติได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ใบทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์คืออะไร?

สำหรับใบทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์หรือทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นจะเป็นการช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเหล่าร้านค้าออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างตัวตนของร้านค้าให้ถูกต้องตามกฎหมายและช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี โดยจะต้องขอจดทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำการค้าขาย แต่ถ้าหากไม่ทำตามก็อาจจะถูกต้องโทษระวางปรับไม่เกิน 2,000 บาท และปรับเพิ่มวันละ 100 บาท จนกว่าจะมีจดทะเบียนแล้วเสร็จ

เพราะจากประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2553 มาตราที่ 5 ได้มีการบังคับให้ผู้ประกอบการที่เข้าเกณฑ์ที่กำหนดไว้นั้นจะต้องจดทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่ ผู้ขายสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย ผู้ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP : Internet Service Provider) ผู้ที่ให้เช่าพื้นที่ของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (WebHosting) และผู้ที่เป็นตัวกลางในการให้บริการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Marketplace)

ใบทะเบียนพาณิชย์ มีอายุกี่ปี?

ทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์จะไม่มีวันหมดอายุจนกว่าผู้ประกอบการจะเลิกกิจการไป แต่ถ้าหากว่าในระหว่างนี้เจ้าของกิจการอยากจะเปลี่ยนชื่อร้านค้า แบบนี้ก็สามารถทำได้และไม่ได้มีข้อห้ามอะไร โดยจะสามารถยื่นจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อพาณิชยกิจได้เลย

ทะเบียนการค้า กับ ทะเบียนพาณิชย์ ต่างกันอย่างไร?

จริง ๆ แล้วการจดทะเบียนการค้ากับการจดทะเบียนพาณิชย์นั้นเป็นสิ่งเดียวกัน แต่ที่เรียกต่างกันเพราะว่าในทางราชการนั้นจะใช้คำว่า “การจดทะเบียนพาณิชย์” เพราะดูเป็นทางการมากกว่าเท่านั้นเอง ส่วนที่เรียกกันว่าเป็นทะเบียนร้านค้า ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ จริง ๆ ก็คือสิ่งเดียวกันทั้งหมด

ขั้นตอนการจดทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์

 • อันดับแรกให้เราตรวจสอบดูก่อนว่ากิจการของเรานั้นได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่
 • เตรียมจัดทำแบบฟอร์มเอกสารสำหรับใช้ยื่นคำขอจดทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์
 • แนบเอกสารประกอบการจดทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์ให้ครบถ้วนเรียบร้อย
 • ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์ได้ที่สถานที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ ถ้าหากว่าอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นจดทะเบียนการค้าได้ที่ฝ่ายปกครองของสำนักงานเขตที่สำนักงานใหญ่ของกิจการตั้งอยู่ หรือถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถยื่นจดทะเบียนการค้าได้ที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่สำนักงานใหญ่ของกิจการตั้งอยู่

อยากเริ่มต้นทำธุรกิจแต่ไม่มีเงินทุน จะต้องขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจอย่างไรได้บ้าง?

ถ้าหากว่าเราอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรสักอย่าง แต่ติดตรงที่งบประมาณนั้นมีไม่เพียงพอ การยื่นขอสินเชื่อเพื่อให้มีเงินก้อนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่แนะนำ เพราะอนุมัติไว ให้วงเงินสูง เอกสารไม่ยุ่งยาก สามารถใช้ได้ทุกวัตถุประสงค์ตามที่เราต้องการ และนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในรายเดือน และยังสามารถเก็บเงินก้อนนี้ไว้ใช้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินก็ได้ เพราะไม่ต้องใช้คนหรือทรัพย์สินค้ำประกันให้ยุ่งยาก และยังสามารถผ่อนจ่ายได้ง่าย ๆ

ซึ่งการอนุมัติเงินกู้ต่าง ๆ นี้จะเป็นหน้าที่ของทางธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน เพื่อพิจารณาการอนุมัติวงเงินกู้ให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีรายได้มั่นคงและมีประวัติทางการเงินที่ดี โดยจะมีดอกเบี้ยเป็นลักษณะแบบลดต้นลดดอก อีกทั้งยังให้วงเงินกู้ที่สูงกว่าบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดอีกด้วย

สมัครสินเชื่อออนไลน์ผ่านแรบบิท แคร์ จะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง?

อันดับแรกเลยคือแรบบิท แคร์ เราเป็นโบรกเกอร์ประกันภัยที่มีบริการทั้งตัวผลิตภัณฑ์ประกันภัย และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ซึ่งจะมีตัวเลือกมากมายให้คุณได้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเงินด่วน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อฉุกเฉิน สินเชื่อดอกเบี้ยถูก สินเชื่อเพื่อธุรกิจ รีไฟแนนซ์บ้าน รีไฟแนนซ์รถยนต์ ก็มีให้ครบจบในแรบบิท แคร์ อีกทั้งยังสามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ด้วย จึงทำให้คุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ประหยัดเวลา และใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น

สินเชื่อที่ แรบบิท แคร์ แนะนำ

CardX SPEEDY LOAN

CardX SPEEDY LOAN

SCBX

 • ผ่อนนานสูงสุด 24 และ 72 เดือน
 • วงเงินกู้ถึงหลักล้าน
 • อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี
 • มีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
สินเชื่อบุคคลซิตี้
 • ผ่อนชิลๆ 60 เดือน
 • อนุมัติวงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท
 • มีรายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • ไม่เคยยื่นกับ Citi ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

LH Bank

 • ดอกเบี้ยต่ำ 8.88%/ปี*
 • วงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท*
 • ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน*
 • ไม่ต้องค้ำประกัน
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป
 • ทำงานในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล
 • รายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาทขึ้นไป
สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล TTB Cash2Go
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 25% ต่อปี
 • ไม่ต้องค้ำ
 • ดอกเบี้ยพิเศษ ลดต้นลดดอก
 • ผ่อนได้นานสุด 60 เดือน
 • วงเงินอนุมัติสูง 5 เท่าของรายได้

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา