Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

เปรียบเทียบประกันออมทรัพย์ ง่าย ๆ ภายใน 30 วินาที  กับ  

Rabbit Care

Deposit Protection.png

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับวงเงินคุ้มครองเงินฝาก

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในโครงข่ายความมั่นคงทางการเงิน ร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ฝากเงิน ว่าจะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายวงเงินคุ้มครองเงินฝาก และได้รับเงินฝากคืนภายในวงเงินที่กำหนดอย่างรวดเร็ว กรณีที่สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองถูกเพิกถอนใบอนุญาต

และเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้ฝาก โดยเฉพาะผู้ฝากรายย่อยที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศ และบรรเทาความตื่นตระหนกเพื่อไม่ให้ผู้ฝากรวมตัวกันไปถอนเงิน เช่นเดียวกับวิกฤตต้มยำกุ้งในอดีต แรบบิท แคร์ จะพาทุกคนไปดูวงเงินคุ้มครองเงินฝาก คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร มีผลิตภัณฑ์เงินฝากไหน และมีสถาบันการเงินไหนบ้างที่ได้รับความคุ้มครอง ใครที่กำลังมีข้อสงสัย ไปดูกันเลย

วงเงินคุ้มครองเงินฝาก คืออะไร

วงเงินคุ้มครองเงินฝาก เป็นนโยบายและมาตรการสำคัญของภาครัฐ เพื่อใช้ในการคุ้มครองความเสี่ยงให้ประชาชนผู้ฝากเงินมั่นใจที่จะฝากเงินกับสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง อีกทั้งยังเป็นการดูแลผู้ฝากเงินรายย่อยซึ่งเป็นผู้ฝากเงินส่วนใหญ่ที่มีจำนวนมากที่สุดของแต่ละสถาบันการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ฝากเงินจะได้รับเงินฝากคืนในกรณีที่สถาบันการเงินภายใต้ความคุ้มครองถูกเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ฝากเงินก็จะได้รับการคุ้มครองภายในวงเงินและระยะเวลาตามที่กฎหมายวงเงินคุ้มครองเงินฝากกำหนด

ประโยชน์ที่ผู้ฝากเงินจะได้รับจากวงเงินคุ้มครองเงินฝาก

ผู้ฝากเงินที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จะได้รับวงเงินคุ้มครองเงินฝากโดยอัตโนมัติทันทีที่มีการเปิดบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินตามกฎหมายวงเงินคุ้มครองเงินฝาก ซึ่งผู้ฝากไม่ต้องดำเนินการใด ๆ และไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับวงเงินคุ้มครองเงินฝาก หากสถาบันการเงินใดถูกเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ฝากเงินทุกรายในสถาบันการเงินนั้น ๆ จะได้รับเงินฝากคืนตามเกณฑ์ที่กฎหมายวงเงินคุ้มครองเงินฝากกำหนดอย่างรวดเร็ว โดยวงเงินคุ้มครองเงินฝากจะคุ้มครองในลักษณะ 1 รายชื่อผู้ฝาก ต่อ 1 สถาบันการเงิน โดยนำเงินฝากทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ฝากแต่ละราย ในทุกสาขาและทุกบัญชีมาคำนวณรวมกัน

ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ได้รับวงเงินคุ้มครองเงินฝาก

สำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง จะต้องเป็นเงินฝากที่เปิดไว้ที่สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กฎหมายวงเงินคุ้มครองเงินฝาก เป็นเงินสกุลบาทและเป็นบัญชีเงินฝากภายในประเทศ ในปัจจุบันมี 5 ประเภท ได้แก่

 • เงินฝากกระแสรายวัน
 • เงินฝากออมทรัพย์
 • เงินฝากประจำ
 • บัตรเงินฝาก
 • ใบรับฝากเงิน

ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ไม่ได้รับวงเงินคุ้มครองเงินฝาก

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือเงินฝากบางประเภทไม่ได้รับวงเงินคุ้มครองเงินฝาก เช่น

 • เงินฝากประเภทที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
 • เงินลงทุนในตราสารต่าง ๆ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ หน่วยลงทุน (SSF, RMF)
 • เงินฝากในสหกรณ์
 • แคชเชียร์เช็ค
 • ตั๋วแลกเงิน
 • เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
 • ผลิตภัณฑ์ประกันประเภทออมทรัพย์ ที่ออกโดยบริษัทประกัน
 • สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency)

มีสถาบันการเงินกี่แห่ง ที่อยู่ภายใต้วงเงินคุ้มครองเงินฝาก

ในปัจจุบันมีสถาบันการเงิน 4 ประเภทหลัก ๆ ที่อยู่ภายใต้วงเงินคุ้มครองเงินฝาก ประกอบไปด้วย

 1. ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศจำนวน 17 แห่ง ได้แก่

  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

 2. สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศจำนวน 11 แห่ง ได้แก่

  • ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
  • ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • ธนาคารซิตี้แบงก์
  • ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด
  • ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น
  • ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • ธนาคารดอยซ์แบงก์
  • ธนาคารมิซูโฮ จำกัด
  • ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์
  • ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
  • ธนาคารอินเดียน โอเวอร์ซีส์

 3. บริษัทเงินทุนจำนวน 1 แห่ง ได้แก่

  • บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

 4. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

  • บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด
  • บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
  • บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด

ผู้ฝากประเภทใดที่ได้รับวงเงินคุ้มครองเงินฝาก

สถาบันคุ้มครองเงินฝากกล่าวไว้ว่า สำหรับผู้ฝากประเภทใดที่ได้รับวงเงินคุ้มครองเงินฝาก จะต้องเป็นผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งจะได้รับวงเงินคุ้มครองเงินฝากทันทีเมื่อเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินตามกฎหมายวงเงินคุ้มครองเงินฝาก ซึ่งผู้ฝากจะได้รับวงเงินคุ้มครองเงินฝากในลักษณะ 1 รายชื่อผู้ฝาก ต่อ 1 สถาบันการเงินโดยการนำเงินฝากทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ฝากแต่ละรายทุก ๆ สาขาและทุก ๆ บัญชีของสถาบันการเงินแห่งนั้นมาคำนวณรวมกัน

สำหรับผู้ฝากที่เป็นนิติบุคคล เช่น บริษัท กองทุนต่าง ๆ มูลนิธิ วัด สมาคม สหกรณ์ บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต ก็จะได้รับวงเงินคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายวงเงินคุ้มครองเงินฝากเช่นเดียวกับผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งประเภทของเงินฝากและสถาบันการเงินที่ฝากจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก

ในส่วนของชาวต่างชาติที่เปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินตามกฎหมายวงเงินคุ้มครองเงินฝากที่อยู่ในประเทศไทย จะได้รับวงเงินคุ้มครองเงินฝากก็ต่อเมื่อเป็นบัญชีเงินฝากภายในประเทศที่เป็นเงินบาท ในประเภทที่ให้ความคุ้มครอง เว้นแต่จะเป็นเงินฝากใน “บัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ” ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

*หมายเหตุ “บัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ” (NON-RESIDENT BAHT ACCOUNT)" คือ ประเภทบัญชีเงินฝากพิเศษที่เปิดไว้กับสถาบันการเงินในประเทศไทยเป็นสกุลเงินบาท เพื่อทำรายการเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้วงเงินคุ้มครองเงินฝากของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

วงเงินคุ้มครองเงินฝาก

หากสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากถูกเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ฝากในสถาบันการเงินดังกล่าวจะได้รับเงินฝากทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยคืนจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากภายใต้วงเงินคุ้มครองเงินฝากที่กำหนด โดยจะคุ้มครองในลักษณะ 1 รายผู้ฝาก ต่อ 1 สถาบันการเงิน ซึ่งผู้ฝากที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีตามเอกสารการเปิดบัญชีจะได้รับเงินฝากคืน

ในกรณีที่ผู้ฝากมีบัญชีเงินฝากหลายบัญชีที่เปิดอยู่กับสถาบันการเงิน 1 แห่ง จะต้องนำเงินฝากทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ทุก ๆ สาขาและทุก ๆ บัญชีของสถาบันการเงินแห่งนั้นมาคำนวณรวมกัน ซึ่งปัจจุบันวงเงินคุ้มครองเงินฝากอยู่ที่ 1 ล้านบาท

การประเมินความแข็งแกร่งของสถาบันการเงิน

ผู้ฝากเงินสามารถตรวจสอบความมั่นคงของสถาบันการเงินที่ผู้ฝากเงินมีบัญชีเงินฝากได้จากอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ที่จัดโดยองค์กรที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ผลประกอบการ ซึ่งเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของสถาบันการเงินนั้น ๆ หรืออาจจะตรวจสอบได้จากองค์กรกลางต่าง ๆ อย่างธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ผู้ฝากเงินควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจในการให้บริการ ผลตอบแทน ควบคู่ไปด้วย

การบริหารความเสี่ยงของผู้ฝากเงิน

ผู้ฝากเงินสามารถเลือกกระจายเงินฝากได้ ซึ่งถือว่าเป็นวิธีหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงของผู้ฝากเงิน อย่างไรก็ดี หากผู้ฝากเงินวิเคราะห์ฐานะและความมั่นคงของสถาบันการเงินที่ฝากเงินไว้ โดยพิจารณาแล้วเชื่อมั่นว่าสถาบันการเงินดังกล่าวมีความมั่นคง แข็งแรงดี และผู้ฝากพึงพอใจกับบริการอื่น ๆ ของสถาบันการเงินนั้น ๆ ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกระจายเงินฝากก็ได้

ปัจจุบันการฝากเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอาจไม่ใช่ทางเลือกในการลงทุนอันดับต้น ๆ เพราะทุกคนมีวัตถุประสงค์ในการออมเงินแตกต่างกันไป ทั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว ยิ่งในยุคปัจจุบันที่มีทางเลือกในการลงทุนมากมายนอกเหนือจากการฝากเงิน อย่างประกันสะสมทรัพย์ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่ง และแม้ว่าในท้องตลาดจะมีบริษัทประกันสะสมทรัพย์ให้คุณเลือกมากมาย แต่เรากล้าบอกเลยว่าหากคุณเลือกทำประกันชีวิตกับแรบบิท แคร์ คุณจะได้รับประโยชน์ที่มากกว่าเจ้าอื่นด้วยเหตุผลดังนี้

สะดวกสบายยิ่งกว่า แรบบิท แคร์ เราคัดสรรประกันสะสมทรัพย์ที่เหมาะสมมาให้คุณ ณ ที่นี่แล้ว คุณสามารถอ่านรายละเอียดความคุ้มครองแล้วเลือกแผนที่เหมาะสมได้ทันที นอกจากนี้คุณยังสามารถชำระเงินค่าเบี้ยประกันได้หลายช่องทาง ซึ่งเป็นการมอบความสะดวกสบายยิ่งกว่าที่ใด มีแผนให้เลือกมากมาย เรามีแผนประกันสะสมทรัพย์ให้คุณเลือกมากมายจากบริษัทประกันภัยชั้นนำ ให้คุณได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมในราคาคุ้มค่า คุณสามารถเปรียบเทียบแผนประกันภัย เพื่อเทียบความคุ้มครองแต่ละกรมธรรม์ได้ หรือหากยังตัดสินใจไม่ได้ก้สามารถติดต่อมาขอคำปรึกษาจาเราได้เช่นกัน

เราดูแลคุณดียิ่งกว่าใคร เราไม่เป็นเพียงแต่เป็นโบรกเกอร์ประกันภัยเท่านั้น แต่เราจะคอยให้คำแนะแนำรวมถึงบริการหลังการขายกับคุณด้วย หากคุณติดขัดตรงไหนเราจะช่วยประสานงานให้คุณทันทีตลอด 24 ชั่วโมง ที่ Care Center เบอร์โทรศัพท์ 1438 แต่ไม่ว่าจะเลือกลงทุนด้วยวัตถุประสงค์ใด ก็ควรวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบ รวมถึงนำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาควบคู่กับอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับเพื่อประโยชน์สูงสุด

ประกันออมทรัพย์ที่ แรบบิท แคร์ แนะนำ

ไทยประกันชีวิต “แฮปปี้มีเงินใช้”

ประกันชีวิต

 • จ่ายเบี้ย 5 ปี คุ้มครองนาน 15 ปี
 • รับเงินคืนทุกปีตลอดสัญญารับเงินคืน 521%
 • การันตีเงินคืน 3% ทุก 2 ปี
 • ลดหย่อนภาษี สูงสุดปีละ 1 แสนบาท
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 65 ปี
 • เลือกชำระเบี้ยได้ รายเดือน, 3 เดือน และรายปี
ไทยประกันชีวิต ทรัพย์ปันผล

ประกันชีวิต

 • ชำระเบี้ยแค่ 10 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
 • รับเงินปันผลทุกปี ปีละ 1%
 • ครบสัญญารับเงินก้อนคืน 110%
 • ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 1 แสนบาท
 • สมัครได้ตั้งแต่ อายุ 1 เดือน - 60 ปี
ประกันชีวิต “ไทยประกันชีวิต”

ประกันชีวิต

 • คุ้มครองจากอุบัติเหตุ เพิ่มสูงสุด 1 แสนบาท
 • กรณีนอน รพ. รับเงินชดเชย 500 บาท/วัน
 • รับเงินคืนตลอด สัญญารวม 174%
 • เบี้ยเริ่มต้นวันละ 16 บาท
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 55 ปี
 • ลดหย่อนภาษี ได้สูงสุด 1 แสนบาท
ประกันชีวิตสะสมทรัพย์

ประกันชีวิต

 • การันตีรับเงินคืน 3% ทุกปี
 • กรณีมีชีวิตอยู่รับเงิน สูงสุด 310%
 • จ่ายค่า เบี้ยคงที่ ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ
 • จ่ายค่าเบี้ย 10 ปี คุ้มครองนาน 20 ปี
 • รับสิทธิลดหย่อนภาษี สูงสุด 100,000 บาท

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา