ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ประกัน โรคร้ายได้เงินชัวร์
จาก ไทยประกันชีวิต

คุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง
ตรวจพบรับเงินก้อน สูงสุด 1 ล้านบาท

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

Top Banner-_Thailife Legacy Fit Ci Care mb.png

ประกันโรคร้ายได้เงินชัวร์ คุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง สูงสุดหลักล้าน!

ตรวจพบ 10 โรคร้าย รับเงินก้อน

คุ้มครองให้สูงถึง 10 โรคร้าย
ตรวจพบเมื่อไหร่ ก็ รับเงินก้อน ทันที

จ่ายเบี้ยไม่สูญเปล่า

ไม่เป็นโรคร้ายก็ยังคุ้ม เพราะเมื่ออยู่ครบตาม
กำหนดสัญญารับ เงินคืนสูงสุด 100%

เลือกชำระเบี้ยได้

เลือกชำระค่าเบี้ยได้ทั้งแบบ 10 ปี หรือ 15 ปี
พร้อมจ่าย ค่าเบี้ยคงที่ ตลอดสัญญา