ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ไทยประกันชีวิตโรคร้ายแรงรีฟันด์
พร้อมแคร์ แม้เจอโรคร้ายแรง

คุ้มครอง 10 โรคร้ายแรงเจอจ่ายจบสูงสุด 1 ล้านบาท

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันโรคร้ายแรง “ไทยประกันชีวิต” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?


แคร์โรคกลุ่มเสี่ยง

เราพร้อมให้ความคุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง, โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดในสมอง

แคร์ยามรักษาตัว

หมดกังวลเรื่องขาดรายได้ เรามีความคุ้มครอง พร้อมชดเชยให้สูงหลักพัน ให้คุณนอนพักอย่างอุ่นใจ

แคร์คืนให้

แผนประกันที่พร้อมคืนความคุ้ม หากไม่เคลมเลยตลอด 5 ปี พร้อมคืนเบี้ยฯ ปีสุดท้าย ให้คุณทันที

เจอโรคร้ายเล่นงาน เราแคร์ให้ไม่ต้องห่วง ด้วยประกันโรคร้ายแรง จาก ไทยประกันชีวิต


แคร์โรคร้าย

เมื่อตรวจเจอโรคร้าย รับเงินค่ารักษาสูงสุด 1 ล้านบาท

แคร์รายได้

เมื่อนอนรพ. ชดเชยรายได้สูงสุด วันละ 1,000 บาท

แคร์คุ้ม ๆ

คืนเบี้ยปีสุดท้าย กรณีไม่เคลมติดต่อกัน 5 ปี

แคร์ทุกคน

สามารถสมัครประกันได้ ตั้งแต่อายุ 16 - 60 ปี

แคร์ยาว ๆ

ชำระเบี้ย 5 ปี
คุ้มครอง 5 ปี

แคร์การจ่าย

สามารถเลือกชำระเงิน ได้หลากหลายช่องทาง

ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง


ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1แผนที่ 2แผนที่ 3
1. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต100,000100,000100,000
2. การจ่ายงินทดแทนสำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง300,000500,0001,000,000
กลุ่มโรคร้ายแรง
2.1 โรคมะเร็งระยะลุกลาม100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2.2 เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2.3 โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
กลุุ่มโรคหัวใจ
2.4 กล้ามนื้หัวใจตายเฉียบพลัน100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2.5 การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2.6 โรคกล้ามเนื้อหัวใจ100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2.7 การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยใช้วธีการเปิดหัวใจ100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2.8 การสวนหัวใจเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
กลุ่มโรคหลอดลือดในสมอง
2.9 โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2.10 โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3. เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน วันละ (สูงสุด 365 วัน)1,0001,0001,000

หากไม่มีการเรียกร้องสินหมทดแทน การจ่ายเงินทดแทนสำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง (ผลประโยชน์ข้อ 2)
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี
บริษัท จะคืนเบี้ยประกันภัยปีสุเท้าย ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในวันครบกำหนดสัญญา

 

 

หมายเหตุ
1) เมื่อบริษัทฯ ได้จ่ายผลประโยชน์ในข้อ 2 ครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุ หรือจ่ายผลประโยชน์การเจ็บด้วยโรคร้ายแรง ข้อ 2.10 ให้ผลประโยชน์ในข้อ 2 ถือเป็นอันสิ้นสุดลง และกรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับในวันครบรอบปีกรมธรรม์
2) กรณีที่บริษัทฯ ได้จ่ายผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงข้อ 2.3 หรือ 2.8 ผู้เอาประกันภัยจะยังคงได้รับความคุ้มครองจากผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วย โรคร้ายแรง โรคข้ออื่นต่อไป ตามผลประโยชน์ที่ระบุ หักด้วยผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ข้อ 2.3 หรือ 2.8 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้ว (เว้นแต่ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงข้อ 2.10 จะไม่หักผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงข้อ 2.3 หรือ 2.8 ที่จ่ายไปแล้ว)

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย