ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ไทยประกันชีวิตโรคร้ายแรงรีฟันด์
พร้อมแคร์ แม้เจอโรคร้ายแรง

คุ้มครอง 10 โรคร้ายแรงเจอจ่ายจบสูงสุด 1 ล้านบาท

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันโรคร้ายแรง “ไทยประกันชีวิต” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?


แคร์โรคกลุ่มเสี่ยง

เราพร้อมให้ความคุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง, โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดในสมอง

แคร์ยามรักษาตัว

หมดกังวลเรื่องขาดรายได้ เรามีความคุ้มครอง พร้อมชดเชยให้สูงหลักพัน ให้คุณนอนพักอย่างอุ่นใจ

แคร์คืนให้

แผนประกันที่พร้อมคืนความคุ้ม หากไม่เคลมเลยตลอด 5 ปี พร้อมคืนเบี้ยฯ ปีสุดท้าย ให้คุณทันที

เจอโรคร้ายเล่นงาน เราแคร์ให้ไม่ต้องห่วง ด้วยประกันโรคร้ายแรง จาก ไทยประกันชีวิต


แคร์โรคร้าย

เมื่อตรวจเจอโรคร้าย รับเงินค่ารักษาสูงสุด 1 ล้านบาท

แคร์รายได้

เมื่อนอนรพ. ชดเชยรายได้สูงสุด วันละ 1,000 บาท

แคร์คุ้ม ๆ

คืนเบี้ยปีสุดท้าย กรณีไม่เคลมติดต่อกัน 5 ปี

แคร์ทุกคน

สามารถสมัครประกันได้ ตั้งแต่อายุ 16 - 60 ปี

แคร์ยาว ๆ

ชำระเบี้ย 5 ปี
คุ้มครอง 5 ปี

แคร์การจ่าย

สามารถเลือกชำระเงิน ได้หลากหลายช่องทาง

ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง


ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1แผนที่ 2แผนที่ 3
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง500,000700,0001,000,000
การถูกฆาตกรรม การถูกทำร้ายร่างกาย250,000350,000500,000
การเสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์250,000350,000500,000
การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล250,000350,000500,000
การก่อการร้าย250,000350,000500,000
การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง40,00050,00060,000
การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล วันละ500500500

 

หากไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน [ผลประโยชน์ข้อ 2] ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี บริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในวันครบกำหนดสัญญา 

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย