ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง
ประกันสุขภาพ สุขภาพ สุขสันต์ กรุงเทพประกันชีวิต
ประกันโรคร้าย สุขภาพ สุขสันต์ กรุงเทพประกันชีวิต

เพราะคุณมีคนที่รักแและห่วงใย
แผนประกัน สุขภาพ สุขสันต์

1 ในแผนประกันโรคร้ายแรงที่ดีที่สุด
จากกรุงเทพประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ สุขภาพ สุขสันต์ กรุงเทพประกันชีวิต

เริ่มต้นเพียงวันละ 4 บาท


ผลประโยชน์ที่คุณได้รับจาก
"สุขภาพ สุขสันต์"


คุ้มครองมะเร็ง

และโรคร้ายแรงรวม 50 โรค

รับเงินก้อนทันที

สูงสุด 3 ล้านบาท เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรง

รับความคุ้มครองชีวิต

50,000 บาท

เบี้ยประกันคงที่

ตลอดสัญญา ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ

เริ่มต้น 119 บาท/เดือน

ชำระเบี้ยประกันเป็นรายเดือนได้

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

สมัครได้เลย

นำไปลดหย่อยภาษี

ใช้เพียงเบี้ยประกันสุขภาพ

อายุรับประกัน

20 - 55 ปี

เหตุผลที่ต้องมีประกันสุขภาพโรคร้ายแรง


ประกันโรคร้าย สุขภาพ สุขสันต์ เจอ จ่าย จบ

เจอ จ่าย จบ

 • ค่ารักษาพยาบาลในอีก 10 ปีข้างหน้า อาจสูงขึ้นจนคุณแบกรับไม่ไหว
 • ชำระเบี้ยประกัน 10 ปี คุ้มครองยาวนานถึง 15 ปี
 • จ่ายเบี้ยประกันถูกเมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่สูง
 • อายุมากขึ้น แต่เบี้ยประกันคงที่ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ

รู้หรือไม่? ค่ารักษาโรคมะเร็ง ระยะที่ 1 เฉลี่ย 300,000 - 3,000,000 บาท
และมียากลุ่มใหม่ที่ไม่สามารถใช้สิทธิเบิกงินสวัสดิการของรัฐได้

ประกันโรคร้าย สุขภาพ สุขสันต์ เจอ จ่าย จบ

เจอ จ่าย จบ

 • ค่ารักษาพยาบาลในอีก 10 ปีข้างหน้า อาจสูงขึ้นจนคุณแบกรับไม่ไหว
 • ชำระเบี้ยประกัน 10 ปี คุ้มครองยาวนานถึง 15 ปี
 • จ่ายเบี้ยประกันถูกเมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่สูง
 • อายุมากขึ้น แต่เบี้ยประกันคงที่ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ

รู้หรือไม่? ค่ารักษาโรคมะเร็ง ระยะที่ 1 เฉลี่ย 300,000 - 3,000,000 บาท
และมียากลุ่มใหม่ที่ไม่สามารถใช้สิทธิเบิกงินสวัสดิการของรัฐได้

ครอบคลุมทุกกลุ่ม คุ้มครองรวม 50 โรคร้ายแรง


ประกันโรคร้าย สุขภาพ สุขสันต์ คุ้มครองรวม 50 โรคร้ายแรง
 • กลุ่มที่ 1 โรคที่เกี่ยวกับมะเร็ง และ เนื้องอกในร่างกาย
 • กลุ่มที่ 2 โรคที่เกี่ยวกับหัวใจ หลอดเลือ และอวัยวะในช่องอก
 • กลุ่มที่ 3 โรคที่เกี่ยวกับเนื้อสมอง เส้นเลือดสมอง และการทำงาน ของระบบประสาท
 • กลุ่มที่ 4 โรคที่เกี่ยวกับไต
 • กลุ่มที่ 5 โรคที่เกี่ยวกับตับ และอวัยวะ ในระบบทางเดินอาหาร
 • กลุ่มที่ 6 โรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติ ในการทำงานของอวัยวะอื่นๆ
 • กลุ่มที่ 7 โรคที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ และ ภาวะทุพพลภาพอย่างรุนแรง
 • กลุ่มที่ 8 โรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้อ อย่างรุนแรงในอวัยวะต่างๆ
ประกันโรคร้าย สุขภาพ สุขสันต์ คุ้มครองรวม 50 โรคร้ายแรง
 • กลุ่มที่ 1 โรคที่เกี่ยวกับมะเร็ง และ เนื้องอกในร่างกาย
 • กลุ่มที่ 2 โรคที่เกี่ยวกับหัวใจ หลอดเลือ และอวัยวะในช่องอก
 • กลุ่มที่ 3 โรคที่เกี่ยวกับเนื้อสมอง เส้นเลือดสมอง และการทำงาน ของระบบประสาท
 • กลุ่มที่ 4 โรคที่เกี่ยวกับไต
 • กลุ่มที่ 5 โรคที่เกี่ยวกับตับ และอวัยวะ ในระบบทางเดินอาหาร
 • กลุ่มที่ 6 โรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติ ในการทำงานของอวัยวะอื่นๆ
 • กลุ่มที่ 7 โรคที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ และ ภาวะทุพพลภาพอย่างรุนแรง
 • กลุ่มที่ 8 โรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้อ อย่างรุนแรงในอวัยวะต่างๆ

ตัวอย่างเบี้ยฯ รายเดือนแผนประกัน
"เบี้ยประกัน เริ่มต้นแค่วันละ 4 บาท"