ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ประกัน “สุขภาพ สุขสันต์”
จาก กรุงเทพประกันชีวิต

คุ้มครองมะเร็ง และ รวม 50 โรค
วงเงินสูงสุดถึง 3,000,000 บาท*

* ความคุ้มครอง 3 ล้านบาท เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่สมัคร แผน 4 เท่านั้น

ประกันโรคร้าย สุขภาพ สุขสันต์ กรุงเทพประกันชีวิต

ถึงเจอโรคร้าย ก็ยังอุ่นใจ แค่มีประกัน “สุขภาพ สุขสันต์” จาก กรุงเทพประกันชีวิต

คลายกังวลเมื่อเจอโรคร้าย

ตรวจพบโรคร้ายเมื่อไหร่ ก็ไม่กระทบเงินเก็บ รับเงินก้อนสูงสุดถึง 3,000,000 บาท*

ครอบคลุมหลากหลายโรคร้ายแรง

ซื้อแผนเดียว คุ้มครองทั้งโรคมะเร็ง และโรคร้ายแรงอื่น ๆ รวมมากถึง 50 โรค

ยิ่งซื้อตอนอายุน้อย ยิ่งคุ้มค่ามาก

เบี้ยประกันภัยไม่ปรับเพิ่มตามอายุ เริ่มต้นแค่เดือนละ 119 บาท เลือกชำระได้ทั้งแบบรายเดือนและรายปี

เงื่อนไข
* ความคุ้มครอง 3 ล้านบาท เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่สมัคร แผน 4 เท่านั้น
** ค่าเบี้ยฯ 119 บาท/เดือน เฉพาะผู้เอาประกันภัยเพศหญิงและชาย ที่อายุ 20 ปี แผน 1 ความคุ้มครอง 5 แสนบาท