Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

บัญชีของฉัน

พกบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ดีอย่างไร ?

อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี

ผ่อนสบายๆ 6 รอบบัญชีแรก สำหรับลูกค้าใหม่ของผลิตภัณฑ์บัตรกดเงินสด

ชำระง่าย จ่ายเต็ม หรือขั้นต่ำ 5%

ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 5% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ย
หรือไม่น้อยกว่า 500 บาท

กดเงินสดก็ได้ รูดจ่ายก็ง่ายเสมือนบัตรเครดิต

รูดจ่ายได้ พร้อมรับส่วนลดทุกร้านค้าที่มีเครื่องหมาย union pay

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรกดเงินสด

สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

รวมอายุผ่อนสินค้าแล้วไม่เกิน 60 ปี
และมีบัตรประจำตัวประชาชน

รายได้ 10,000 บาท/เดือน

สามารถติดต่อฝ่ายบุคคลของทางบริษัทได้

อายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

หนังสือรับรองจากบริษัทปัจจุบันเอกสารสลิปเงินเดือน

สินเชื่อรถยนต์ ASN Finance เอกสารสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
  • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)
  • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือนนับจากปัจจุบัน
สินเชื่อรถยนต์ ASN Finance เอกสารสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
  • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)
  • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือนนับจากปัจจุบัน
Loading...