ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
Kashjoy-Card-Cash-top-banner-mobile.jpg

มีบัตรกดเงินสด Kashjoy easy card ไว้ดีอย่างไร

ผ่อนสบาย

 • ชำระขั้นต่ำเพียง 2.5% หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)

ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 • ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปีตลอดชีพ
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารไทยพาณิชย์ 2 ครั้งต่อเดือน (ครั้งต่อไปครั้งละ 13 บาท)
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมบริการโทรสั่งเงินโอนเงินเข้าบัญชี

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน

 • วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท*

สิทธิประโยชน์สำหรับบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่

รายได้หลักพันก็กู้ได้

เริ่มต้น 7,000 บาท ก็สมัครได้

วงเงินหลักแสน

อนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้
หรือไม่เกิน 1 ล้านบาท

ดอกเบี้ยต่ำ

อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 25% ต่อปี

สมัครได้ทุกอาชีพ

ไม่ต้องยื่นหนังสือรับรองเงินเดือน

อนุมัติง่าย

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
หรือผู้ค้ำประกัน

ผ่อนสบาย

เพียง 2.5% ต่อเดือน
หรือไม่น้อยกว่า 200 บาท

คุณสมบัติและเอกสาร
สำหรับการสมัคร

 

ผู้ที่มีรายได้ประจำ

คุณสมบัติ 
1. สัญชาติไทย อายุ 20–60 ปี บริบูรณ์ (ณ วันที่สมัคร)
2. มีรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป
3. พนักงานประจำ มีอายุการทำงานมากกว่า 4 เดือน
4. มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
5. อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และชลบุรีเท่านั้น

เอกสาร
1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
2. สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริงหรือสำเนา) ย้อนหลัง 2 เดือน
3. รายการเดินบัญชีเงินเดือน(Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน
*กรณีไม่มีสลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือน 
ใช้รายการเดินบัญชีเงินเดือน (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน
4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงิน 
(บัญชีธนาคารภายใน 6 เดือนต้องมีการเคลื่อนไหวของบัญชี 
ยกเว้น ออมสิน, ธ.ก.ส, ธ.อ.ส)

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ์

คุณสมบัติ
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ์
1. อายุ 20-65 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
2.รายได้สุทธิ 30,000 บาทขึ้นไป
3.มีเบอร์พื้นฐานที่ทำงาน สามารถติดต่อได้(ถ้ามี)
4.อายุการดำเนินงาน จดทะเบียนการค้า,ทะเบียนพาณิชย์ 6 เดือน
/ไม่จดทะเบียน 12 เดือน
5.สัญชาติไทย

เอกสาร
1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
2. เอกสารแสดงรายได้
จดทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ : รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
ไม่จดทะเบียน : รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน
3. รูปภาพกิจการ หรืองานของลูกค้า
4. สมุดหน้าบัญชีธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

ตารางอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ

1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ไม่มี

1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี

ไม่มี

1.3 ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแบบลดต้นลดดอก

สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี

1.4 ค่าปรับกรณีชำระคืนก่อนกำหนด

ไม่มี

1.5 ดอกเบี้ยผิดนัด

บริษัทจะคิดอันตราดอกเบี้ยเพิ่มอีกไม่เกิน 3% ต่อปี

ของจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ้น

แต่ไม่เกิน 25% ต่อปี

อัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ

2.5% ของยอดเงินคงค้าง หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาท

2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ

2.1 ค่าอากรแสตมป์

1 บาท ทุกๆ เงินกู้ 2,000 บาท หรือเศษของเงินกู้ 2,000 บาท

3. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก

3.1 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต

ไม่เกิน 12 บาท / ครั้ง

4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท

4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้

ไม่เกิน 50 บาทต่อรอบการทวงถามหนี้ ในกรณีที่มียอดค้างชำระหนึ่งงวดและมีหนี้ค้างชำระตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปไม่เกิน 100 บาทต่อรอบการทวงถามหนี้ ในกรณีที่มียอดค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวดและมีหนี้ค้างชำระตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

4.2 ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง)

200 บาท / ครั้ง

4.3 ค่าออกบัตรใหม่กรณีบัตรหาย/ชำรุด 

(กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน)

100 บาท / ครั้ง

4.4 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด 

(ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)

100 บาท / ครั้ง

4.5 ค่าขอตรวจสอบเอกสารราชการ

100 บาท / ครั้ง

เบิกถอนเงินสดง่ายๆ

ช่องทางการชำระเงิน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

บัตรกดเงินสด kashjoy easy เหมาะกับใคร มีแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง?

แคชจอย อีซี่ หรือ บัตรกดเงินสด kashjoy easy เป็นบัตรกดเงินสดประเภทสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล (Revolving Loan) ที่จะช่วยเรื่องการเงินให้กับคุณ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็น พนักงานเงินเดือน พนักงานรายวัน ฟรีแลนซ์ เจ้าของกิจการ ไปจนถึงอาชีพอิสระอื่น ๆ เพราะทุกคนมีโอกาสจำเป็นที่จะต้องใช้เงินด่วนทั้งสิ้น ดังนั้นบัตรกดเงินสด kashjoy easy จะช่วยให้คุณกดเงินสดง่าย ได้เงินไว สำหรับนำไปจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน 

 

สมัครบัตรกดเงินสด kashjoy easy ไว้ อยากได้เงินด่วนเมื่อไหร่ก็ได้ฉับไวทันใจ มีแล้วการเงินคล่องตัวยิ่งกว่าเดิม สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน พร้อมรับสิทธิพิเศษประจำเดือนอีกมากมายสำหรับสมาชิกโดยเฉพาะ สมัครแคชจอย อีซี่ ได้เลยวันนี้ผ่านแรบบิท แคร์

สมัครบัตรกดเงินสด kashjoy easy จะได้วงเงินเท่าไหร่?

การพิจารณาวงเงินของผู้สมัครบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ นั้นจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัท ซึ่งบริษัทจะวิเคราะห์ความเสี่ยงการใช้หนี้ของลูกค้ามาประกอบ หากลูกค้ามีอาชีพการงานประจำ มีความมั่นคงทางอาชีพ มีรายได้ต่อเดือนเป็นจำนวนมาก และไม่มีประวัติเสียด้านการเงิน ลูกค้าก็มีโอกาสได้รับวงเงินอุบัติจากบัตรกดเงินสด kashjoy easy สูงขึ้น

 

ทั้งนี้การอนุมัติวงเงินของบัตรกดเงินสด kashjoy easy จะอนุมัติให้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ในกรณีที่ลูกค้ามีรายได้เฉลี่ย 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ส่วนลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับอนุมัติวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายรับต่อเดือน

ช่องทางถอนเงินจากบัตรกดเงินสด kashjoy easy มีที่ไหนบ้าง?

ลูกค้าบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ สามารถเบิกถอนเงินสดได้ 2 วิธีดังนี้

 

 1. กดเงินสดแบบไม่ใช้บัตร ด้วยบริการโทรสั่งเงินเข้าบัญชี Kashjoy สามารถสั่งเงินเข้าบัญชีได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม โดยมีเวลาให้บริการตั้งแต่ 07.00 น. - 23.00 น. ถอนเงินสดขั้นต่ำตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปทำรายการได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งของการกดเงินสดในแต่ละวัน โดยขึ้นกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 2. กดเงินสดแบบใช้บัตร ซึ่งกดเงินได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยจะต้องถอนเงินสดขั้นต่ำ 100 บาทขึ้นไป ฟรีค่าธรรมเนียมต่อการกดเงินสด 2 ครั้งในแต่ละเดือน หลังจากนั้นจะเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 13 บาท ทั้งนี้ยอดการกดเงินสดในแต่ละครั้งจะขึ้นกับวงเงินสูงสุดในการเบิกจ่ายของตู้ ATM หรือตามวงเงินคงเหลือในบัญชี

 

นับว่าบัตรกดเงินสด kashjoy easy มีช่องทางให้คุณถอนเงินมากมาย ถอนได้สะดวก หากต้องการเงินด่วนสมัครบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ ได้เลยที่แรบบิท แคร์

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครบัตรกดเงินสด kashjoy easy ได้ช่องทางไหนบ้าง?

ลูกค้าสามารถสมัครบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ ได้ที่

 

 • เว็บไซต์ KB J Capital 
 • บูธ Kashjoy สาขาใกล้บ้านคุณ
 • Jaymart ใกล้บ้านคุณ
 • หรือจะสะดวกกว่านั้น คุณสามารถสมัครบัตรกดเงินสด kashjoy easy ได้ง่ายและสะดวกกว่าช่องทางบ้านบน ด้วยการสมัครผ่านเรา แรบบิท แคร์ เพราะเราคอยดูแล ช่วยเหลือ และให้คำแนะนำกับคุณตั้งแต่ก่อนสมัคร ติดขัดในส่วนไหนหรือมีข้อสงสัยใด ๆ แจ้งมาที่แรบบิท แคร์ ได้เลย ซึ่งคุณสามารถสมัครได้ทันทีที่หน้าเว็บไซต์นี้ หรือโทรติดต่อได้ที่เบอร์ 1438 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครบัตรกดเงินสด kashjoy easy ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ผู้ที่สนใจสมัครบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ ให้เตรียมหลักฐานสำคัญดังนี้

 

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. เอกสารแสดงรายได้ 
  2.1 สำหรับพนักงานเงินเดือนให้ใช้สลิปเงินเดือนล่าสุดไม่เกิน 2 เดือนและรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (หากไม่มีสลิปเงินเดือนให้ใช้รายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด)
  2.2 สำหรับเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้ใช้สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน และ สเตทเมนท์ย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุดติดต่อกัน
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินสินเชื่อ (ยกเว้น ออมสิน,ธ.ก.ส,ธ.อ.ส)
  4. เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ สำเนาจดทะเบียนการค้า(สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการส่วนตัว), ภาพถ่ายสถานประกอบการลูกค้า หรือ ที่ทำงานลูกค้า (สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
 4. แรบบิท แคร์ แนะนำว่าให้คุณเตรียมหลักฐานการสมัครบัตรกดเงินสด kashjoy easy ให้พร้อม เพื่อความรวดเร็วในการอนุมัติ

บัตรกดเงินสด kashjoy easy มีการคิดอัตราดอกเบี้ยอย่างไร?

แคชจอย อีซี่ ใช้ระบบการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี และทางบริษัทจะคิดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีกไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ของจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ้น แต่ไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์ต่อปี โดยลูกค้าสามารถผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ 2.5 เปอร์เซ็นต์ของยอดเงินคงค้าง หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาท

หากทำบัตรกดเงินสด kashjoy easy หายต้องทำอย่างไร?

แนะนำให้ลูกค้าติดต่อมาแจ้งอายัดบัตรก่อนเป็นอย่างแรกเพื่อไม่ให้มิจฉาชีพสวมรอยทำธุรกรรมทางการเงินของคุณ โดยคุณอาจแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน หากลูกค้าต้องการทำบัตรใหม่ จะมีค่าใช้จ่าย 100 บาทต่อครั้ง

ลูกค้าบัตรกดเงินสด kashjoy easy สามารถชำระเงินได้ช่องทางไหนบ้าง?

คุณสามารถชำระหนี้จากการใช้งานบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ ได้หลายช่องทางดังนี้ (โดยค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับตัวแทนรับชำระเงิน)

 

 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารซีไอเอ้มบีไทย
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต
 • เคาน์เตอร์เโลตัส ทุกสาขา
 • เคาน์เตอร์ Jaymart Pay-Point
 • จุดบริการชำระเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ติดตามข่าวสารจากแรบบิท แคร์
ข้อมูลของคุณปลอดภัยแน่นอน ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข
Rabbit Mascot Icon

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา