Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

พกบัตรกดเงินสดไว้ ไม่ใช้ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ต้องการเงินสด ก็กดได้เลย ทุก ATM

ฟรีค่าธรรมเนียมทุกการกดเงินสด
เบิกถอนได้ทุกตู้เอทีเอ็มทั่วประเทศ

เงินก้อนสั่งได้ พร้อมทุกสถานการณ์

รับเงินภายใน 1 วันทำการ
เลือกผ่อนชำระได้นานสุด 48 เดือน

ผ่อนชำระสินค้ารายเดือนแบบชิล ๆ

แบ่งจ่ายค่าใช้จ่ายได้ด้วย Citi PayLite
ลดค่าใช้จ่ายรายได้เดือนแบบชิล ๆ

คุณสมบัติครบ สมัครได้เลย

รายได้ 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป

ไม่รวมค่าคอม โอที โบนัส ค่ารถ รายได้พิเศษอื่น ๆ

พนักงานประจำอายุงาน 4 เดือน

เจ้าของกิจการดำเนินธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน 2 ปีขึ้นไป

สัญชาติไทยอายุ 21 ปีขึ้นไป

รวมระยะเวลาการผ่อนไม่เกิน 60 ปี

Loading...