ตะลอนเที่ยว

ช่วยด้วย! พาสปอร์ตหายต่างประเทศและในประเทศ ทำอย่างไรดี?

ผู้เขียน : Nok Srihong

มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี เป็นนักเขียนด้านประกันสุขภาพ ประกันชีวิต เพื่อสุขภาพที่ Rabbit Care และ 12 ปี ในอุตสาหกรรม OTA อย่าง Laterooms.com , Expedia.com จึงมีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

close
linkedin icon
 
ตรวจทาน : Nok Srihong

มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี เป็นนักเขียนด้านประกันสุขภาพ ประกันชีวิต เพื่อสุขภาพที่ Rabbit Care และ 12 ปี ในอุตสาหกรรม OTA อย่าง Laterooms.com , Expedia.com จึงมีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

close
linkedin icon
Published: June 26,2023
  
Last edited: May 18, 2024
พาสปอร์ตหาย

พาสปอร์ตหายตอนอยู่ต่างประเทศเป็นเหมือนฝันร้ายที่ไม่มีใครอยากให้เกิดอย่างแน่นอน เพราะตัวพาสปอร์ต (Passport) หรือ หนังสือเดินทางเปรียบได้กับบัตรประชาชนที่ระบุข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวของเราที่ออกให้โดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์พาสปอร์ตหายจะทำให้หลาย ๆ คนสติแตกและเกิดอาการตกใจขึ้นมาได้ ดังนั้นเมื่อพาสปอร์ต หายก็ควรตั้งสติให้ดี และทำตามขั้นตอนที่น้องแคร์ได้ทำการรวบรวมมาให้ในวันนี้ กับขั้นตอนต่าง ๆ ที่ควรทำหลังจากพาสปอร์ตหายไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกประเทศก็ตาม ไปดูกันว่า Passport หายจะต้องทำอย่างไรบ้าง

ผู้ชายพาสปอร์ตหาย

พาสปอร์ตหาย ทํายังไงบ้าง

พาสปอร์ตหายแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีด้วยด้วยก็คือพาสปอร์ตหายต่างประเทศกับพาสปอร์ตหายในประเทศ โดยทั้ง 2 รูปแบบของการที่ Passport หายนั้นมีขั้นตอนการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งน้องแคร์ได้แยกขั้นตอนต่าง ๆ ไว้อย่างละเอียดแล้วเพื่อน ๆ สามารถเลือกดูตามนี้ได้เลย

พาสปอร์ตหายต่างประเทศ

สำหรับพาสปอร์ตหายในต่างประเทศแต่วีซ่าเชงเก้นไม่หายตามในขณะที่เราไปเที่ยว ไปทำงาน หรือไปเรียนหนังสือที่ต่างแดน ไม่ว่าจะเป็นการลืมทิ้งไว้ ทำหล่นหาย หรือว่าถูกขโมยก็ตามไม่ว่าจะเป็นกรณีไหน ขัันตอนการปฏิบัติเมื่อพาสปอร์ต หายที่ต่างประเทศต้องทำตามนี้

1.ติดต่อแจ้งความกับสถานีตำรวจที่เกิดเหตุ 

เมื่อรู้ตัวแล้วว่าพาสปอร์ตหายไปแล้ว ให้รีบค้นหาสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดหรือหาสถานีตำรวจในที่เกิดเหตุ จากนั้นดำเนินการแจ้งความในเรื่องที่หนังสือเดินทางหาย หากระบุถึงสาเหตุการหายได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมาก

2.ติดต่อไปสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลประเจ้าประเทศนั้น ๆ

หลังจากที่แจ้งความที่สถานีตำรวจเรื่องพาสปอร์ตหายแล้วสิ่งต่อมาที่ต้องทำต่อมานั่นก็คือเดินทางไปยังถานทูตไทย หรือสถานกงสุล เพื่อทำการติดต่อขอความช่วยเหลือ โดยทางสถานทูตหรือสถานกงสุลจะทำการออกหนังสือสำคัญประจำตัว Certificate of Identity (C.I) หรือเรียกง่าย ๆ ว่าหนังสือเดินทางชั่วคราวแทนที่ Passport หาย เพื่อใช้เดินทางไปยังประเทศอื่นหรือใช้กลับไทย ซึ่งเมื่อถึงไทยแล้วหนังสือ C.I จะหมดอายุการใช้งานนั่นเอง

3.ติดต่อขอทำ Passport ใหม่หลังพาสปอร์ตหาย

และเมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วก็อย่าลืมไปทำ Passport ใหม่แทนที่เล่มเก่าที่หายไป

4. ติดต่อทำเรื่องเคลมกับบริษัทประกัน

ในกรณีที่เพื่อน ๆ ได้ทำประกันการเดินทางไว้ สามารถติดต่อกับบริษัทประกันที่เพื่อน ๆ ได้ทำไว้เพื่อทำเรื่องให้ทราบในเรื่องของพาสปอร์ตหาย ซึ่งในบางโปรแกรมอาจจะมีความคุ้มครองเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง ซึ่งเพื่อน ๆ ควรศึกษาและอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

ทำพาสปอร์ตใหม่

พาสปอร์ตหายในประเทศ

สำหรับในกรณีที่พาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางหายภายในประเทศก็จะมีขั้นตอนการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกับกรณีที่พาสปอร์ตหายต่างประเทศ ไปดูกันว่ามีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรบ้าง

กรณีพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางหมดอายุ

สามารถที่จะเดินทางไปติดต่อขอทำพาสปอร์ตเล่มใหม่และยกเลิกเล่มเก่าได้เลย โดยที่ไม่ต้องไปแจ้งความ

ในกรณีที่พาสปอร์ตหาย

กรณีพาสปอร์ตหาย ยังไม่หมดอายุ

สำหรับในกรณีพาสปอร์ตหาย ยังไม่หมดอายุจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • ดำเนินการแจ้งความกับตำรวจ : ในกรณีที่จำเลขที่หนังสือเดินทางหรือมีสำเนาเก็บไว้ แต่หากไม่มีทั้ง 2 อย่างที่ว่ามาจะต้องไปทำการค้นประวัติที่กรมการกงสุลก่อน แล้วจึงนำไปแจ้งความ
 • ยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนที่พาสปอร์ตหาย 

พาสปอร์ตหาย ต้องแจ้งความไหม

ไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตหายภายนอกประเทศ หรือว่าจะเป็นการหายภายในประเทศ เมื่อพาสปอร์ตหายจะต้องแจ้งความเป็นสิ่งแรก ๆ เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีนำข้อมูลของเราไปใช้ทำเรื่องต่าง ๆ รวมไปถึงเรื่องผิดกฎหมาย อาจจะมีข้อยกเว้นกรณีที่เล่มพาสปอร์ตหมดอายุ แต่ก็ขอแนะนำให้เข้าไปแจ้งความไว้ดีกว่า เนื่องจากเราอาจจำไม่ว่าเล่มของเราหมดอายุไปหรือยังนั่นเอง

พาสปอร์ตหาย ทําใหม่ได้ที่ไหน?

พาสปอร์ตหาย ทําใหม่ได้ง่าย ๆ โดยสามารถไปทำได้ตามจุดบริการทำพาสปอร์ตต่าง ๆ ซึ่งสามารถจองคิวล่วงหน้าที่หน้าเว็ปกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเเป็นการประหยัดเวลาได้อีกด้วย

ผู้หญิงพาสปอร์ตหาย ทําใหม่

พาสปอร์ตหาย ทําใหม่ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง

สำหรับคนที่พาสปอร์ตหายและต้องการทำพาสปอร์ตใหม่จะต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังต่อไปนี้

กรณีที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ 

 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง 
 • สูติบัตรหรือใบเกิดฉบับจริง (หากอายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์) 
 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
 • หนังสือยินยอมของบิดาและมารดา 

กรณีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์  

 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 • หลักฐานไปแสดงการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชนด้วย ในกรณีที่คุณมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

โดยแยกย่อยเป็น

กรณีเล่มเก่าหมดอายุ 

สำหรับกรณีพาสปอร์ตใกล้จะหมดอายุหรือหมดอายุแล้ว จะต้องนำพาสปอร์ตเล่มเดิมมาแสดง ก่อนการทำพาสปอร์ตเล่มใหม่กรณีด้วย

กรณีพาสปอร์ตหาย

ไม่ว่าจะเป็นการสูญหายหรือถูกขโมย จะต้องนำใบแจ้งพาสปอร์ตหายหรือใบแจ้งความพาสปอร์ตถูกขโมย พร้อมกับตัวสำเนาพาสปอร์ตที่หายหรือถูกขโมยมาด้วย จากนั้นจึงไปทำการกรอกในส่วนของใบบันทึกสอบสวนประกอบคำร้องหนังสือเดินทางหายด้วย

ถ้าพาสปอร์ตหาย ทําใหม่ กี่วันได้รับ

เมื่อพาสปอร์ตหายแล้วไปทำเล่มใหม่ ระยะเวลาในการได้เล่มจะแตกต่างกนออกไปขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกแบบไหนโดยมีดังต่อไปนี้

 • จัดส่งไปรษณีย์สำหรับกรุงเทพและปริมณฑล 2-3 วันทำการ
 • จัดส่งไปรษณีย์สำหรับต่างจังหวัด 3-5 วันทำการ
 • รับด้วยตัวเองสามารถรับได้ในวันที่ทำ

จะเห็นได้ว่าใช้เวลาไม่นานก็สามารถได้เล่มใหม่แล้ว ถ้าพาสปอร์ตหายแล้วมีความจำเป็นต้องเดินทางก็วางใจได้เลย

ค่าใช้จ่ายพาสปอร์ตหาย ทําใหม่กี่บาท

สำหรับค่าใช้จ่ายในกรณีที่จะทำเล่มใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเล่มเก่าหมดอายุ หรือว่าพาสปอร์ตหายก็ตามจะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียที่แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบที่เลือกโดยมีรูปแบบดังต่อไปนี้

 • เล่มปกติ 1,000 บาท (ส่งไปรษณีย์)
 • เล่มด่วน 3,000 บาท (รอรับได้ในวันดังกล่าว)
 • ค่าส่งไปรษณีย์ 40 บาท
 • ค่าส่งหนังสือเดินทางด่วนพิเศษทางไปรษณีย์ หรือ Passport Speed Post (PSP) ในจำนวน 60 บาท

ห้ามพลาด! ประกันรถชั้น 1 เบี้ยเริ่มต้น 1,000.-/เดือน

รถของคุณยี่ห้ออะไร

< กลับไป
< กลับไป

ระบุยี่ห้อรถของคุณ

ระบุปีผลิตรถของคุณ

พาสปอร์ตหายเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่เมื่อมีเหตุการณ์ Passport หายไปแล้วก็ไม่ต้องตกใจพยามตั้งสติ และทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เราได้แนะนำ ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ได้มีขั้นตอนอะไรที่ซับซ้อนหรือยากอย่างที่คิด  โดยการเดินทางไปต่างประเทศทุกครั้งอย่าลืมทำประกันการเดินทางติดตัวไว้ด้วย เนื่องจากเหตุไม่คาดฝันต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ การทำประกันรูปแบบนี้คุณจะได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิต และทรัพย์สินตลอดการเดินทาง โดยหากพาสปอร์ต หายในประกันบางตัวก็ยังครอบคลุมและคุณอาจได้รับการดูแลอีกด้วย หากสนใจอยากสมัครประกันการเดินทางแล้วล่ะก็ สามารถสมัครได้ง่าย ๆ ได้ที่ แรบบิท แคร์กันได้เลย


 

บทความตะลอนเที่ยว

Rabbit Care Blog Image 88656

ตะลอนเที่ยว

แนะนำถนนคนเดินเชียงใหม่ ที่นักท่องเที่ยวนิยมไป พร้อมสรุปให้ว่ามีวันไหนบ้าง

ถนนคนเดินเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งใครเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ก็พลาดไม่ได้ ต้องลองไปเดินเที่ยวที่ถนนคนเดินเชียงใหม่สักแห่งที่อยู่ใกล้ ๆ
Nok Srihong
11/03/2024
Rabbit Care Blog Image 88581

ตะลอนเที่ยว

พาเที่ยวม่อนกุเวร ไหว้ท้าวเวสสุวรรณที่ จ.เชียงใหม่ วิธีการเดินทาง-รายละเอียดที่ต้องทราบก่อนไป

‘ม่อนกุเวร’ จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ที่หากใครเป็นสายชื่นชอบในการทำบุญขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือนับถือองค์ท้าวเวสสุวรรณจะพลาดไม่ได้
Nok Srihong
05/03/2024
Rabbit Care Blog Image 88307

ตะลอนเที่ยว

วันเดย์ทริป กรุงเทพ มีที่ไหนให้ได้ไปเที่ยวบ้าง ใครเวลาน้อยแต่อยากพักผ่อนควรดู!

ถ้าหากคุณเป็นคนที่มีวันหยุดค่อนข้างน้อย เวลาออกเที่ยวไม่เยอะมากเท่าไหร่นัก คุณอาจเหมาะกับวันเดย์ทริปก็เป็นได้ โดยเฉพาะใครที่มีรถยนต์ส่วนตัว
Nok Srihong
05/03/2024