ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

อธิบายระเอียดยิบ “ทุพพลภาพ” ในภาษาประกันภัยหมายถึงอะไร?

ผู้เขียน : Beer Veerasak
Published October 26, 2021
ประกันทุพพลภาพ
หลายคนที่เคยอ่านรายละเอียดความคุ้มครองของแผนประกันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประกันอุบัติเหตุ, ประกันการเดินทาง, พ.ร.บ.รถยนต์,ไปจนถึงประกันสังคม อาจเคยได้ยินคำว่า "ทุพพลภาพ" มาอยู่บ้าง เพราะคำนี้มักปรากฎอยู่ในเอกสารประกันภัยบ่อยครั้ง ซึ่งเงื่อนไขของประกันวินาศภัยทั้งหลายมักจะชดเชยให้กับผู้เอาประกันในกรณีทุพพลภาพนั้นเอง

"ทุพพลภาพ" มีทั้งหมดกี่ประเภท

หากคุณเข้าใจว่าทุพพลภาพนั้นคือการสูญเสียอวัยวะหรือความสามารถทางร่างกายจนไม่สามารถใช้งานได้ น้องแคร์ขอบอกเลยว่าคุณเข้าใจถูกเพียงส่วนเดียว! เพราะหากพูดถึงความทุพพลภาพในภาษาประกันภัยแล้วมันมีความหมายในเชิงลึกมากกว่านั้น และมีการแบ่งลักษณะของทุพพลภาพออกเป็นหลายประเภทดังนี้
  1. ทุพพลภาพอย่างถาวรสิ้นเชิง เป็นอาการทุพพลภาพที่หนักที่สุด คือต้องเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยอย่างหนัก จนสูญเสียอวัยวะหรือร่างกายไม่อยู่ในสภาวะที่จะประกอบอาชีพเดิมรวมถึงประกอบอาชีพอื่นใดได้ตลอดไป ยกตัวอย่างเช่น เกิดอุบัติเหตุรถชนจนสูญเสียมือเท้าทั้งสองข้าง, สูญเสียการมองเห็นอย่างสิ้นเชิง, เป็นอัมพาตต้องนอนติดเตียงไปตลอดชีพ, สมองได้รับความกระทบกระเทือนจนไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอีกต่อไป เป็นต้น
  2. ทุพพลภาพอย่างถาวรบางส่วน เป็นการทุพพลภาพที่ร่างกายไม่อยู่ในสภาวะประกอบอาชีพเดิมได้ตลอดไป แต่ยังสามารถใช้ร่างกายประกอบอาชีพอื่น ๆ เพื่อรับค่าจ้างได้ ยกตัวอย่างเช่น การสูญเสียแขนหนึ่งข้างจนไม่สามารถประกอบอาชีพขับรถได้เหมือนเดิม แต่สามารถใช้อวัยวะอื่น ๆ ทำอาชีพอื่นทดแทนได้ เป็นต้น
  3. ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง คืออาการทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมหรืออาชีพใด ๆ เลยอย่างสิ้นเชิงในระยะเวลาชั่วคราว เมื่อได้รับการรักษาจนหายสามารถกลับไปประกอบอาชีพได้ ยกตัวอย่างเช่น การได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้าเฝือกทั้งตัวจนไม่สามารถลุกออกจากเตียงได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน เป็นต้น
  4. ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน หมายถึงการทุพพลภาพจนเป็นอุปสรรคต่อการทำงานประจำ แต่เมื่อรักษาหายก็สามารถกลับมาทำงานได้เหมือนเดิม ยกตัวอย่างเช่น ตกบันไดขาหักจนไม่สามารถเดินทางไปประกอบอาชีพทำงานประจำได้ แต่ยังสามารถทำงานหารายได้อยู่ที่บ้านได้ เป็นต้น
ประกันอุบัติเหตุ

เรามักเจอคำว่าทุพพลภาพอยู่ในประกันไหนบ้าง?

คำว่าทุพพลภาพมักจะอยู่คู่กับประกันวินาศภัยเสมอ ซึ่งน้องแคร์จะยกตัวอย่างกรมธรรม์ประกันภัยที่มักมีคำว่าทุพพลภาพปรากฎอยู่มาให้เป็นเกร็ดความรู้ดังนี้1. ประกันอุบัติเหตุ มักปรากฎคำว่าทุพพลภาพในรูปแบบแผนประกันภัยนั่นคือ
  • ประกันอุบัติเหตุแบบ อ.บ.1 ที่จะให้คุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง, ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง, และทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
  • ประกันอุบัติเหตุแบบ อ.บ.2 จะให้ความคุ้มครองเพิ่มจาก อบ. 1 ในส่วนของการทุพพลภาพถาวรบางส่วน อย่างการสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟัง เป็นต้น
2. พ.ร.บ. รถยนต์ / พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ จะปรากฎเงื่อนไขทุพพลภาพในรูปแบบของเงินชดเชยเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้แก่
  • เงินชดเชยเบื้องต้น(ไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด) เมื่อทุพพลภาพอย่างถาวรสิ้นเชิง เป็นจำนวนเงิน 35,000 บาท
  • เงินชดเชยส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้น เมื่อทุพพลภาพอย่างถาวรสิ้นเชิง เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท
  • เงินชดเชยส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้น เมื่อทุพพลภาพถาวรบางส่วน  เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท
3. ประกันการเดินทาง จะปรากฏคำว่าทุพพลภาพอยู่ในเงื่อนไขของเงินชดเชย เมื่อผู้ทำประกันได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขณะเดินทาง โดยส่วนมากประกันเดินทางมักจะคุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามวงเงินที่ระบุไว้ ซึ่งผู้ทำประกันต้องอ่านรายละเอียดให้ดีก่อนทำประกัน4. ประกันทุพพลภาพ บางบริษัทฯ ได้ออกแผนประกันทุพพลภาพมาโดยเฉพาะ ซึ่งจะให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพจากสาเหตุต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า "ทุพพลภาพ" ในภาษาประกันภัยนั้นมีรายละเอียดในเชิงลึกและเกี่ยวข้องกับเงินชดเชยโดยตรง ผู้ทำประกันภัยควรต้องศึกษารายละเอียดประเภทของทุพพลภาพให้ดีเสียก่อน เพื่อที่จะเข้าใจเงื่อนไขการชดเชยของบริษัทประกัน หวังว่าความรู้ที่น้องแคร์นำมาฝากในวันนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจลักษณะของทุพพลภาพกันมากขึ้น

บทความประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

Rabbit Care Blog Image 70656

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

อุบัติเหตุเล็ก ๆ ที่ประกัน PA คุ้มครอง แต่คนไม่ค่อยรู้

หากกล่าวถึงประกัน PA หรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล หลายคนก็คงจะนึกถึงประกันที่มอบความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษา
IN-Wsible
26/05/2021
Rabbit Care Blog Image 68649

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เที่ยวแอดเวนเจอร์หน้าร้อนแบบไหนโดนใจสุด ๆ

เผลอแป๊ปเดียวเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มรูปแบบกันแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่หลายคนก็มองหาการท่องเที่ยวทะเลเพื่อเป็นการผ่อนคลายและพักผ่อนให้กับตัวเอง
ใบไม้ร่าเริง
29/03/2021
Rabbit Care Blog Image 67419

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประตูหนีบนิ้ว! อุบัติเหตุเล็กๆ ที่ไม่เล็กอย่างที่คิด

ประตูหนีบนิ้ว อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ แน่นอนว่าดูผิวเผินอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ แต่คุณรู้หรือไม่ว่า บางครั้ง ประตูหนีบนิ้ว
คะน้าใบเขียว
22/01/2021