แคร์เรื่องประกันยานยนต์

4 วิธีเช็คประกันรถยนต์ตัวเอง! จบปัญหาลืมว่าทำประกันรถยนต์ไว้ที่ไหน!

ผู้เขียน : Tawan

A dedicated writer specializing in insurance and financial services, with a particular focus on motor insurance.

close
Published June 14, 2022

หลายคนทำประกันรถยนต์เอาไว้ แต่ไม่เคยมีเหตุให้ต้องใช้จนอาจลืมไปเเล้วว่าทำประกันรถยนต์ไว้ที่ไหน ไม่ก็อยากเช็ค พ.ร.บ. ว่าทำที่ไหน? ทำกรมธรรม์หาย? หรือจำไม่ได้ว่ารถเรามีประกันอะไรบ้าง? แรบบิท แคร์ รวบรวมช่องทางเช็คว่าเรามีประกันรถอะไรบ้าง หรือเช็คเลขกรมธรรม์รถยนต์ด้วยตัวเองได้ง่ายๆ มาฝากกัน

คัดมาให้แล้ว! ประกันรถสุดคุ้ม จากกว่า 30 บริษัทชั้นนำ

รถของคุณยี่ห้ออะไร

< กลับไป
< กลับไป

ระบุยี่ห้อรถของคุณ

ระบุปีผลิตรถของคุณ

1. เช็คประกันรถยนต์ตัวเองกับ บริษัทประกันภัยรถยนต์

สามารถสอบถามข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ทำเอาไว้กับบริษัทประกันวินาศภัยได้โดยตรง แต่การสอบถามข้อมูลของการทำประกันรถยนต์จะต้องสอบถามข้อมูลโดยตรงจากบริษัทประกันภัยที่รับทำประกันรถยนต์คันนั้นๆ เท่านั้น ไม่สามารถสอบถามข้อมูลข้ามบริษัทฯ ได้ ทำให้หากจำไม่ได้ว่าเคยทำประกันรถยนต์กับบริษัทไหนมาก่อน หรือบริษัทฯ ไหนบ้างที่อาจมีเเนวโน้มถูกเลือกทำประกันภัยรถยนต์ด้วย เจ้าของรถอาจต้องติดต่อสอบถามข้อมูลจากแต่ละบริษัทฯ ไล่ไปตามลำดับ

การโทรสอบถามข้อมูลประกันรถยนต์จากบริษัทประกันภัยทีละบริษัทฯ อาจต้องใช้ทั้งเวลาในการติดต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล รวมถึงอาจต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละบริษัทตรวจสอบอีกด้วย ทำให้วิธีการตรวจเช็คว่ารถเรามีประกันอะไรบ้างจากการโทรสอบถามบริษัทประกันโดยตรง อาจเหมาะกับคนที่พอรู้ว่าตัวเองน่าจะทำประกันรถยนต์ไว้กับบริษัทไหนบ้างนั่นเอง

ในขณะที่การสอบถามข้อมูลประกันรถยนต์ผ่านตัวแทน หรือนายหน้าประกันภัย จะตรวจสอบข้อมูลได้เป็นรายกรณีไป โดยจะตรวจสอบได้เฉพาะในกรณีที่ทำประกันรถยนต์กับตัวแทน หรือนายหน้าจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ เท่านั้น จึงจะสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันรถยนต์ให้ได้

2. เช็คประกันรถยนต์ตัวเองกับ สำนักงาน คปภ.

สำนักงาน คปภ. ให้บริการตรวจสอบข้อมูลการทำประกันรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นการขอคัดสำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์  กรณีที่ทราบรายชื่อบริษัทที่ทำอยู่แล้ว หรือการขอตรวจสอบกรมธรรม์ ในกรณีที่ไม่ทราบรายชื่อบริษัทที่ทำประกันมาก่อน ทั้งประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) หรือประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

โดยผู้ที่ยื่นคำร้องขอตรวจสอบข้อมูลการทำประกันรถยนต์ต้องมีความเกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันรถยนต์ที่ต้องการตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ตัวผู้เอาประกัน ทนายความ ทายาทโดยชอบธรรม หรือผู้รับมอบอำนาจ

รวมถึงต้องแจ้งข้อมูลรถยนต์คันที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลการทำประกันรถยนต์ (เลขทะเบียนรถยนต์ จังหวัด และเลขที่ตัวถัง) และวันที่/สถานที่เกิดเหตุ กรณีเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยมีเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอเช็คประกันรถยนต์ตัวเอง หรือเช็คเลขกรมธรรม์รถยนต์กับสำนักงาน คปภ. ดังต่อไปนี้

สามารถยื่นขอตรวจสอบประกันรถยนต์ หรือคัดสำเนาเลขกรมธรรม์รถยนต์กับสำนักงาน คปภ. โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอคัด หรือขอตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยจากหน้าเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. พร้อมส่งหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องไปที่ [email protected] หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง โทร. 0-2515-3999 หรือสายด่วนสำนักงาน คปภ. 1186 หรือติดต่อสำนักงาน คปภ. ส่วนภูมิภาคประจำพื้นที่ในแต่ละจังหวัด

3. เช็คเลขกรรมธรรม์รถยนต์กับ บริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จำกัด (TID)

อีกหนึ่งวิธีที่เคยใช้ในการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันรถยนต์ได้ แต่ปัจจุบันไม่สามารถใช้ตรวจสอบได้แล้ว คือ การเช็คประกันรถผ่านระบบฐานข้อมูลกลางประกันภัยประกันวินาศภัยไทย (Insurance Bureau System : IBS) ของบริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จำกัด (Thai Insurers Datanet Co.,Ltd. หรือ TID) ผู้ให้บริการฐานข้อมูลกลาง และสถิติประกันภัยด้านการรับประกันวินาศภัยทุกประเภทของธุรกิจประกันวินาศภัย ทำหน้าที่เก็บข้อมูลกลางของธุรกิจประกันวินาศภัยประเภทรถยนต์

แต่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จำกัด ผู้ให้บริการฐานข้อมูลกลางประกันวินาศภัย (TID) ได้โพสต์ผ่าน Facebook ของบริษัทฯ (Thai Insurers Datanet)  เรื่องการแจ้งยกเลิกการให้บริการตรวจสอบข้อมูล พ.ร.บ. และประกันภัยรถยนต์

โดยผู้ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลการทำประกันรถยนต์ หรือตรวจสอบชื่อบริษัทประกันภัยผู้รับทำประกันรถยนต์ตามกรมธรรม์ที่ทำเอาไว้ สามารถติดต่อแจ้งขอตรวจเช็คเลขกรมธรรม์รถยนต์ได้ที่สำนักงาน คปภ. โทร. 0-2515-3999 หรือสายด่วน คปภ.1186 แทน

4. เช็คเลขกรมธรรม์รถยนต์กับ โบรกเกอร์ประกันรถยนต์

การซื้อประกันรถยนต์กับบริษัทโบรกเกอร์ประกันภัย นอกจากจะได้รับส่วนลดและสิทธิพิเศษที่จะได้รับเพิ่มเติมมากกว่าซื้อประกันรถยนต์โดยตรงกับจากบริษัทประกันภัยแล้ว ยังจะได้รับบริการช่วยเหลือเสมือนมีผู้ช่วยจัดการทุกเรื่องประกันรถยนต์ให้เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัว ไม่ว่าจะแจ้งเตือนต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ล่วงหน้า แจ้งขอสำเนากรมธรรม์ แจ้งเคลมออนไลน์ แจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือตรวจเช็คเลขกรมธรรม์รถยนต์

นอกจาก แรบบิท แคร์ จะรวบรวมประกันรถยนต์ออนไลน์จากทุกบริษัทประกันภัยชั้นนำมาให้ได้เลือกได้ครบจบในที่เดียวแล้ว ยังมีส่วนลดประกันรถสูงสุด 70% และสิทธิพิเศษที่มากกว่าซื้อตรงกับบริษัทประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นบริการประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉิน และบริการแจ้งเคลมออนไลน์ผ่าน LINE Official Account (@rabbitcare) รวมถึงบริการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และบริการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางถนนทางโทรศัพท์ ตลอด 24 ชั่วโมง รับส่วนลดประกันรถยนต์ได้ก่อนใคร เปรียบเทียบประกันรถเลย โทร.1438 หรือ https://rabbitcare.com/


บทความที่เกี่ยวข้อง
 

 

บทความแคร์เรื่องประกันยานยนต์

แคร์เรื่องประกันยานยนต์

ทุนประกันคืออะไร สำคัญอย่างไร ? หลักการคำนวณทุนประกันรถยนต์

ทุนประกัน หรือทุนประกันรถยนต์ คืออะไร ? หลายคนที่กำลังเริ่มเข้าสู่วงการการซื้อประกันภัยหรือกำลังเริ่มพิจารณาการซื้อประกันรถยนต์ควรที่จะรู้จักไว้
กองบรรณาธิการ
01/12/2023

แคร์เรื่องประกันยานยนต์

เมาแล้วขับเสียค่าปรับเท่าไร? เคลมประกันได้ไหม? ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเท่าใดที่ผิดกฎหมาย?

คดีเมาแล้วขับ เป็นคดีอาญาประเภทหนึ่งที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม
Tawan
09/03/2023

แคร์เรื่องประกันยานยนต์

ชนแล้วหนี จำทะเบียนได้/ไม่ได้ ต้องทำอย่างไร? เรียกร้องค่าความเสียหายอะไรได้บ้าง?

“ชนแล้วหนี” คือ เหตุการณ์รถชนรถที่ผู้กระทำความผิดมีท่าทีเตรียมขับหนีออกจากพื้นที่เกิดเหตุ ไม่แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
Tawan
23/02/2023