แคร์เรื่องประกันยานยนต์

4 วิธีเช็คประกันรถยนต์ตัวเอง! จบปัญหาลืมว่าทำประกันรถยนต์ไว้ที่ไหน!

ผู้เขียน : Tawan

Tawan มีประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานออนไลน์ 2 ปี เขียนด้านยานยนต์ ประกันยานยนต์ที่ Rabbit Care

close
 
 
Published: June 14,2022

หลายคนทำประกันรถยนต์เอาไว้ แต่ไม่เคยมีเหตุให้ต้องใช้จนอาจลืมไปเเล้วว่าทำประกันรถยนต์ไว้ที่ไหน ไม่ก็อยากเช็ค พ.ร.บ. ว่าทำที่ไหน? ทำกรมธรรม์หาย? หรือจำไม่ได้ว่ารถเรามีประกันอะไรบ้าง? แรบบิท แคร์ รวบรวมช่องทางเช็คว่าเรามีประกันรถอะไรบ้าง หรือเช็คเลขกรมธรรม์รถยนต์ด้วยตัวเองได้ง่ายๆ มาฝากกัน

ห้ามพลาด! ประกันรถชั้น 1 เบี้ยเริ่มต้น 1,000.-/เดือน

รถของคุณยี่ห้ออะไร

< กลับไป
< กลับไป

ระบุยี่ห้อรถของคุณ

ระบุปีผลิตรถของคุณ

1. เช็คประกันรถยนต์ตัวเองกับ บริษัทประกันภัยรถยนต์

สามารถสอบถามข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ทำเอาไว้กับบริษัทประกันวินาศภัยได้โดยตรง แต่การสอบถามข้อมูลของการทำประกันรถยนต์จะต้องสอบถามข้อมูลโดยตรงจากบริษัทประกันภัยที่รับทำประกันรถยนต์คันนั้นๆ เท่านั้น ไม่สามารถสอบถามข้อมูลข้ามบริษัทฯ ได้ ทำให้หากจำไม่ได้ว่าเคยทำประกันรถยนต์กับบริษัทไหนมาก่อน หรือบริษัทฯ ไหนบ้างที่อาจมีเเนวโน้มถูกเลือกทำประกันภัยรถยนต์ด้วย เจ้าของรถอาจต้องติดต่อสอบถามข้อมูลจากแต่ละบริษัทฯ ไล่ไปตามลำดับ

การโทรสอบถามข้อมูลประกันรถยนต์จากบริษัทประกันภัยทีละบริษัทฯ อาจต้องใช้ทั้งเวลาในการติดต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล รวมถึงอาจต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละบริษัทตรวจสอบอีกด้วย ทำให้วิธีการตรวจเช็คว่ารถเรามีประกันอะไรบ้างจากการโทรสอบถามบริษัทประกันโดยตรง อาจเหมาะกับคนที่พอรู้ว่าตัวเองน่าจะทำประกันรถยนต์ไว้กับบริษัทไหนบ้างนั่นเอง

ในขณะที่การสอบถามข้อมูลประกันรถยนต์ผ่านตัวแทน หรือนายหน้าประกันภัย จะตรวจสอบข้อมูลได้เป็นรายกรณีไป โดยจะตรวจสอบได้เฉพาะในกรณีที่ทำประกันรถยนต์กับตัวแทน หรือนายหน้าจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ เท่านั้น จึงจะสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันรถยนต์ให้ได้

2. เช็คประกันรถยนต์ตัวเองกับ สำนักงาน คปภ.

สำนักงาน คปภ. ให้บริการตรวจสอบข้อมูลการทำประกันรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นการขอคัดสำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์  กรณีที่ทราบรายชื่อบริษัทที่ทำอยู่แล้ว หรือการขอตรวจสอบกรมธรรม์ ในกรณีที่ไม่ทราบรายชื่อบริษัทที่ทำประกันมาก่อน ทั้งประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) หรือประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

โดยผู้ที่ยื่นคำร้องขอตรวจสอบข้อมูลการทำประกันรถยนต์ต้องมีความเกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันรถยนต์ที่ต้องการตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ตัวผู้เอาประกัน ทนายความ ทายาทโดยชอบธรรม หรือผู้รับมอบอำนาจ

รวมถึงต้องแจ้งข้อมูลรถยนต์คันที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลการทำประกันรถยนต์ (เลขทะเบียนรถยนต์ จังหวัด และเลขที่ตัวถัง) และวันที่/สถานที่เกิดเหตุ กรณีเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยมีเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอเช็คประกันรถยนต์ตัวเอง หรือเช็คเลขกรมธรรม์รถยนต์กับสำนักงาน คปภ. ดังต่อไปนี้

สามารถยื่นขอตรวจสอบประกันรถยนต์ หรือคัดสำเนาเลขกรมธรรม์รถยนต์กับสำนักงาน คปภ. โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอคัด หรือขอตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยจากหน้าเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. พร้อมส่งหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องไปที่ [email protected] หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง โทร. 0-2515-3999 หรือสายด่วนสำนักงาน คปภ. 1186 หรือติดต่อสำนักงาน คปภ. ส่วนภูมิภาคประจำพื้นที่ในแต่ละจังหวัด

3. เช็คเลขกรรมธรรม์รถยนต์กับ บริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จำกัด (TID)

อีกหนึ่งวิธีที่เคยใช้ในการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันรถยนต์ได้ แต่ปัจจุบันไม่สามารถใช้ตรวจสอบได้แล้ว คือ การเช็คประกันรถผ่านระบบฐานข้อมูลกลางประกันภัยประกันวินาศภัยไทย (Insurance Bureau System : IBS) ของบริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จำกัด (Thai Insurers Datanet Co.,Ltd. หรือ TID) ผู้ให้บริการฐานข้อมูลกลาง และสถิติประกันภัยด้านการรับประกันวินาศภัยทุกประเภทของธุรกิจประกันวินาศภัย ทำหน้าที่เก็บข้อมูลกลางของธุรกิจประกันวินาศภัยประเภทรถยนต์

แต่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จำกัด ผู้ให้บริการฐานข้อมูลกลางประกันวินาศภัย (TID) ได้โพสต์ผ่าน Facebook ของบริษัทฯ (Thai Insurers Datanet)  เรื่องการแจ้งยกเลิกการให้บริการตรวจสอบข้อมูล พ.ร.บ. และประกันภัยรถยนต์

โดยผู้ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลการทำประกันรถยนต์ หรือตรวจสอบชื่อบริษัทประกันภัยผู้รับทำประกันรถยนต์ตามกรมธรรม์ที่ทำเอาไว้ สามารถติดต่อแจ้งขอตรวจเช็คเลขกรมธรรม์รถยนต์ได้ที่สำนักงาน คปภ. โทร. 0-2515-3999 หรือสายด่วน คปภ.1186 แทน

4. เช็คเลขกรมธรรม์รถยนต์กับ โบรกเกอร์ประกันรถยนต์

การซื้อประกันรถยนต์กับบริษัทโบรกเกอร์ประกันภัย นอกจากจะได้รับส่วนลดและสิทธิพิเศษที่จะได้รับเพิ่มเติมมากกว่าซื้อประกันรถยนต์โดยตรงกับจากบริษัทประกันภัยแล้ว ยังจะได้รับบริการช่วยเหลือเสมือนมีผู้ช่วยจัดการทุกเรื่องประกันรถยนต์ให้เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัว ไม่ว่าจะแจ้งเตือนต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ล่วงหน้า แจ้งขอสำเนากรมธรรม์ แจ้งเคลมออนไลน์ แจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือตรวจเช็คเลขกรมธรรม์รถยนต์

นอกจาก แรบบิท แคร์ จะรวบรวมประกันรถยนต์ออนไลน์จากทุกบริษัทประกันภัยชั้นนำมาให้ได้เลือกได้ครบจบในที่เดียวแล้ว ยังมีส่วนลดประกันรถสูงสุด 70% และสิทธิพิเศษที่มากกว่าซื้อตรงกับบริษัทประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นบริการประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉิน และบริการแจ้งเคลมออนไลน์ผ่าน LINE Official Account (@rabbitcare) รวมถึงบริการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และบริการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางถนนทางโทรศัพท์ ตลอด 24 ชั่วโมง รับส่วนลดประกันรถยนต์ได้ก่อนใคร เปรียบเทียบประกันรถเลย โทร.1438 หรือ https://rabbitcare.com/


บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


 

บทความแคร์เรื่องประกันยานยนต์

แคร์เรื่องประกันยานยนต์

เอารถเข้าอู่เคลมประกัน มี่กี่ประเภท? ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

หากผู้เอาประกันเลือกเอารถเข้าอู่เคลมประกันกับอู่ในเครือของบริษัทประกันภัยรถยนต์ ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการให้ตั้งแต่ขั้นตอนการจองคิวซ่อม
Thirakan T
26/04/2024

แคร์เรื่องประกันยานยนต์

ประกันรถหาย มอเตอร์ไซค์ ราคาเท่าไหร่ และคุ้มครองอะไรบ้าง

เคยจินตนาการตอนที่เราต้องเจอสถานการณ์รถมอเตอร์ไซค์หายกันไหม? นี่จึงเป็นเหตุผลที่ ประกันรถหาย มอเตอร์ไซค์ มีความสำคัญขึ้นมาอย่างโดดเด่น
Thirakan T
17/04/2024

แคร์เรื่องประกันยานยนต์

หมากัดรถทำยังไงดี? สามารถเคลมประกันได้หรือไม่

เห็นคำว่าหมากัดรถหลายคนอาจจะยังจินตนาการได้ไม่ออก ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร และเกิดขึ้นมาเพราะอะไร แต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีโอกาสขึ้นสูงมาก
Thirakan T
25/03/2024