ตะลอนมูเตลู

คู่มือไปมูวัดแขก ขออะไร? ไหว้อย่างไร? ข้อห้าม! รู้ลึกทุกเรื่อง

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ

ทีมกองบรรณาธิการ กลุ่มนักเขียนผู้มีประสบการณ์ด้านรถยนต์ การเงิน และประกันภัย ของ แรบบิท แคร์ ที่เปิดดำเนินการมาแล้วมากกว่า 10 ปี

close
Facebook iconIG iconlinkedin iconYoutube icon
แก้ไขโดย : Nok Srihong

มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี เป็นนักเขียนด้านประกันสุขภาพ ประกันชีวิต เพื่อสุขภาพที่ Rabbit Care และ 12 ปี ในอุตสาหกรรม OTA อย่าง Laterooms.com , Expedia.com จึงมีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

close
linkedin icon
 
Published: March 10,2023
  
Last edited: June 4, 2024
วัดแขก

เดี๋ยวนี้เก่งอย่างเดียวไม่ได้ ต้องเฮงด้วย! และหนึ่งในจุดรวมความมู ที่ขึ้นชื่อเรื่องความขลัง ขอเรื่องความรัก การงาน มีปัง เฮง ก็คือ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือที่เรารู้จักกันในนาม ‘วัดแขก’ แม้พื้นที่จะเล็กหลบซ่อนอยู่กลางตึกแถวสีลม หากแต่รวบรวมศรัทธา ความศักดิ์สิทธิ์ ไว้ทุกตารางนิ้ว ฉะนั้นก่อนจะไปมูกันวัดแขก กราบพระแม่อุมาเทวี ไหว้พระแม่ลักษมี ร่วมพิธีนวราตรี มารู้วิธีการไหว้กันก่อน ข้อใดควรทำ ห้ามทำ จะได้มีแต่ความปังไม่หยุด!

ประวัติวัดแขก

วัดแขก หรือชื่อเต็มคือ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี เป็นเทวสถานฮินดูที่มีอายุประมาณ 113 ปี ถูกสถาปณาขึ้นตั้งแต่ยุคราชกาลที่ 5 สร้างโดยชุมชนชาวอินเดียใต้ ชาวทมิฬ นาฑู ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก ปัจจุบันวัดแขกถือเป็นเทวสถานในลัทธิศักติไม่กี่แห่งในไทย นั่นคือเป็นเทวสถานที่นับถือเทพสตรีเป็นหลัก ตั้งแต่พระแม่อุมาเทวี พระแม่ลักษมี และพระแม่กาลี

วัดแขก วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

วัดแขก ขออะไร?

วัดพระศรีมหาอุมาเทวีมีเทพให้ไหว้หลายองค์ จึงสามารถขอพรได้หลายเรื่อง ตั้งแต่เรื่องของความรัก ไปสู่เรื่องการงาน การเงิน ความสำเร็จ ซึ่งหากต้องการจะขอแบบเฉพาะเจาะจง ควรจะไปไหวองค์เทพเฉพาะองค์ไปเลย 

พระแม่อุมาเทวี วัดแขก

พระแม่อุมาเทวี หรือเรียกอีกชื่อได้ว่า พระแม่ปารวตี ท่านเป็นองค์ประธานประจำวัดแขก (ซื่อเต็มวัดก็มาจากพระนามของท่าน พระแม่อุมาเทวี วัดแขก) เป็นชายาแห่งพระศิวะ และทรงเป็นมารดาของพระพิฆเนศ ท่านเป็นเทพสตรีที่ทรงพลัง และทรงเป็นแม่ที่ยิ่งใหญ่ คนจึงมักมาขอพรกับพระแม่อุมาเทวีในวัดแขกเรื่องความรัก ขอให้ความรักสมหวัง ขอให้มีคนรัก คนเคารพ นอกจากนั้นเรื่องขอบุตรก็ขึ้นชื่อไม่แพ้กัน ผู้หญิงคนไหนที่มีบุตรยาก จึงนิยมมาบนบานกับท่าน แต่นอกจากนั้นพระองค์ยังขึ้นชื่อเรื่องการชนะศัตรู จึงสามารถขอเรื่องการงาน เรื่องธุรกิจ ขอให้เต็มไปด้วยความรุ่งเรือง ราบรื่นไร้อุปสรรค

พระแม่ลักษมี วัดแขก

พระแม่ลักษมีเป็นชายาของพระวิษณุ หรือพระนารายณ์ ขึ้นชื่อเรื่องความงาม ความซื่อสัตย์ และโชคลาภผู้คนจึงนิยมขอพรเรื่องความรัก ในแง่ของความสวยความงาม เสน่ห์ ความน่ารัก เป็นที่รัก ที่เอ็นดูของคนรอบข้าง รวมถึงขอโชคลาภเรื่องการงานและการเงินรากพระแม่ลักษมี หลายคนจะไหว้พระแม่ลักษมีคู่กับพระแม่อุมาเทวีไปเลย


พระแม่กาลี วัดแขก

พระองค์เป็นหนึ่งในปางของพระแม่อุมาเทวี เมื่อพระองค์ต้องปราบมารมาธู จึงได้ขอพรจากพระศิวะ และบำเพ็ญตบะ จนเกิดเป็นร่างอวตารในนามของพระแม่กาลี ซึ่งมีความเชื่อว่าพระแม่กาลีสามารถปัดเป่าโชคร้าย หรือช่วยเรื่องไสยเวทย์ โดนของ ศาสตร์มืด หากมาไหว้ที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีจะช่วยให้แคล้วคลาดจากอัปมงคลทั้งปวง

พระแม่กาลี

พระพิฆเนศ วัดแขก

หนึ่งในองค์เทพฮินดูที่เป็นที่รู้จักที่สุด เพราะพระพิฆเนศพิทรงเป็นเทพแห่งความสำเร็จ ของสติปัญญา ผู้มีความชำนาญการครบทุกศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องของศิลปะ โดยเฉพาะวาทศิลป์ การค้าขาย ฉะนั้นเรื่องที่หลายคนขอพรกับพระพิฆเนศจึงหนีไม่พ้นเรื่องเจรจาธุรกิจ การทำงานค้าขาย หรือเรื่องการงานการเงิน การเลื่อนระดับ ไปจนถึงเรื่องการเรียนต่อ ศึกษาพัฒนาตนเอง

พระพรหม

ถือว่าเป็นเทพเจ้าผู้สร้างโลก และขึ้นชื่อเรื่องความเมตตา โดยเรื่องที่นิยมขอกับท่านพระพรหมคือเรื่องความรักในครอบครัว ให้มีแต่ความสุข แน่นแฟ้น นอกจากนั้นคนยังนิยมมาบนพระพรหมเรื่องการสอบ ไม่ว่าจะเป็นสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่ง หรือสอบเรื่องเรียนต่อ 

พระขันธกุมาร 

พระขันธกุมารเป็นหนึ่งในบุตรของพระศิวะ และยังเป็นหนึ่งในเทพนักรบผู้ปราบตาระกาสูร ขึ้นชื่อเรื่องความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยว คนจึงนิยมขอเรื่องความกล้า การคุ้มครอง โดยเฉพาะในกรณีที่จะต้องเดินทางไกล หรือเริ่มต้นทำธุรกิจ ทำงานที่มีความเสี่ยง สามารถมาขอความคุ้มครองจากพระขันธกุมาร เอาฤกษ์เอาชัย

วัดแขก ไหว้อย่างไร?

วิธีการไหว้ ก็จะขึ้นอยู่กับองค์เทพที่เราต้องการจะไปขอพร แต่ก็มีวิถีปฎิบัติที่แทบทุกคนที่ต้องการจะมาสักการะวัดแขกหรือวัดพระศรีมหาอุมาเทวี จะต้องปฎิบัติตาม โดยเฉพาะวัดแขกเป็นวัดที่มีขนาดเล็ก แถมคนที่ไปกราบไหว้ค่อนข้างเยอะ จึงควรจะวางแผนการกราบไหว้ให้เป็นลำดับ จะได้ไม่ทำให้เกิดความวุ่นวาย

ขั้นตอนที่ 1  เข้าวัด

คุณสามารถซื้อข้าวของสักการะก่อนที่จะเข้าสู่อาณาเขตวัดแขก หรือวัดพระศรีมหาอุมาเทวี โดยหลัก ๆ จะมีเซตเครื่องไหว้ 3 ราคาด้วยกัน นั่นคือราคา 60.- / 80.- และ 100.- โดยของไหว้จะประกอบด้วยธูป เทียน พวงมาลัยดาวเรือง นม มะพร้าว อ้อย และเงินทำนุบำรุงวัดแขก 

จากนั้นถอดรองเท้าและจัดวางไว้บริเวณหน้าวัดแขกให้เรียบร้อยก่อนเข้าไปกราบไหว้ โดยอย่าวางรองเท้าให้ทับกัน และจดจำให้ดูว่าถอดและวางรองเท้าไว้ที่จุดไหน

ขั้นตอนที่ 2 ไหว้หน้าโบสถ์

จุดธูป และเทียน บูชาหน้าโบสถ์ ยังไม่ต้องถวายถาดดอกไม้ และผลไม้ สวดมนต์บทบูชาพระแม่อุมาเทวี วัดแขก (พระประธาน) และพระพิฆเนศ จากนั้นจึงเสียบธูป และเทียนไว้ตามที่ทางที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวี จัดมาให้

ขั้นตอนที่ 3 ไหว้ข้างในโบสถ์

เมื่อไหว้หน้าโบสถ์วัดแขก หรือวัดพระศรีมหาอุมาเทวี เสร็จให้ยกถาดและเครื่องสักการะที่เหลือเข้าไปในโบสถ์ผ่านทางประตูกลาง ซึ่งโดยปกติแล้วจะเจอพราหมณ์ 2 ท่าน (นักบวชศาสนาฮินดู) ยืนอยู่ โดยให้ยื่นถวายเครื่องสักการะ เช่นพวงมาลัย ดอกไม้ นม มะพร้าว อ้อย และเงินปัจจัยต่าง ๆ ให้พราหมณ์ทางแรก 

จากนั้นหากท่านใดต้องการเจิม ให้หันไปรับการเจิมจากพราหมณ์ทางที่ 2 ที่จะมีน้ำและผงเจิมอยู่กับตัว ซึ่งตามความเชื่อของศาสนาฮินดู การเจิมหน้าผากหลังพิธีทางศาสนา จะเรียกว่า Tikka (ติกา) สื่อว่าการไหว้ของเราได้ถูกรับรู้โดยทวยเทพเบื้องบนเรียบร้อยแล้ว หรือเป็นสัญลักษณ์ของศาสนิกชนฮินดู ซึ่งหากคุณเป็นคนนอกศาสนา คุณไม่จำเป็นต้องเจิมก็ได้ และไม่ควรเจิมแล้วไปเที่ยวเล่น เสพอบายมุกข์ต่อ

ขั้นตอนที่ 4 เสี่ยงเซียมซีวัดแขก

อีกหนึ่งอย่างที่ขึ้นชื่อมาก ๆ คือเซียมซีวัดแขก โดยเฉพาะเรื่องของความรัก หากใครอยากรู้ว่าตนเองมีเกณฑ์สละโสดหรือยัง? หรืออยากรู้ว่าความรักจะสมหวังรึเปล่า? ลองมาเสี่ยงเซียมซีวัดแขกได้เลย! ขอให้ตั้งอธิฐานจิตมั่น และเขย่าเซียมซีวัดแขก หากคำทำนายไม่ค่อยดี อย่าเอาใบเซียมซีกลับบ้าน แต่หากได้ใบทำนายดีให้นำกลับบ้าน วางไว้หัวนอน แล้วไม่แน่ คำทำนายจากเซียมซีอาจเป็นจริงก็เป็นได้

โดยต้องขอบอกเลยว่าเซียมซีวัดแขกแม่นมากจนขนาดเว็บไซต์ต่างๆ นำเซียมซีวัดแขกไปทำเป็นโปรแกรมเสี่ยงเซียมซีออนไลน์ และบอกเลยว่าของจริงแม่นกว่าของออนไลน์เยอะ!

ขั้นตอนที่ 5 ขอพร บนบานตามศรัทธา

หลังจากเสี่ยงเซียมซีวัดแขกแล้ว ก็ถึงขั้นตอนการไหว้เสริมตามความประสงค์ บางคนมาวัดพระศรีมหาอุมาเทวี อยากขอแค่เรื่องบุตร อาจไหว้แค่พระแม่อุมาเทวีแห่งวัดแขก บางคนมาวัดแขกเพื่อขอเรื่องธุรกิจ ให้ไหว้พระพิฆเนศ หรือมาวัดแขกไหว้หมดทุกองค์ก็ได้ โดยแต่ละพระองค์ก็จะมีวิธีการไหว้ที่แตกต่างกัน

5.1 วิธีไหว้ พระแม่อุมาเทวี วัดแขก

สวดบทบูชาพระแม่อุมาเทวี วัดแขก วัดพระศรีมหาอุมาเทวี จากนั้นหลับตาอธิฐาน ระบุชื่อจริง นามสกุลจริง และถวายเครื่องสักการะ ได้แก่ดอกไม้สีเหลือง สีแดง ขนมรสมัน (เช่นขนมโมทกะ ขนมลาดู) ผลไม้รสอ่อน เช่นมะพร้าว แอปเปิ้ล สาลี่ น้ำแดง น้ำอ้อย ธูปหอมหากข้อพรให้ถวาย 9 ดอก หากจะบนถวาย 39 ดอก และหากบวงสรวงให้ไหว้ 19 ดอก

5.2 วิธีไหว้ พระแม่ลักษมี วัดแขก

คล้าย ๆ กับการไหว้พระแม่อุมาเทวี โดยขั้นตอนคือสวดบทบูชาพระแม่ลักษมี จากนั้นอธิฐานโดยการบอกชื่อตอนเอง และถวายของสักการะ ได้แก่ ดอกบัว (หรือดอกไม้อื่น ๆ ที่มีสีชมพู หรือแดง) โดยจำนวนที่เหมาะสมในการไหว้พระแม่ลักษมีที่สุดคือ 8 ดอกตามพระปางทั้ง 8 ของแม่ลักษมี ขนมรสมัน (เช่นขนมโมทกะ ขนมลาดู) ผลไม้รสอ่อน เช่นมะพร้าว แอปเปิ้ล สาลี่ น้ำแดง น้ำอ้อย และธูปหอม

5.3 วิธีไหว้ พระแม่กาลี วัดแขก

นอกจากพระแม่อุมาเทวี วัดแขกยังขึ้นชื่อเรื่องพระแม่กาลี โดยเริ่มจากสวดบทบูชาพระแม่กาลี อุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร และขอให้พลังอำนาจของพระแม่กาลีคุ้มครองปัดเป่าเคราะห์ร้ายออกไปสิ้น ถวายดอกไม้ และผลไม้สีแดง รวมถึงสามารถถวายมะนาว เพราะมีความเชื่อว่าสามารถปัดเป่าสิ่งร้ายออกไปได้

5.4 วิธีไหว้ พระพิฆเนศ วัดแขก

สวดบทบูชาพระพิฆเนศ จุดธู) จุดเทียนปกติ ขอให้การทำมาค้าขึ้น จากนั้นจึงถวายขนมอินเดีย และผลไม้นำโชค 9 ลูก (ส้ม กล้วย มะพร้าว ทับทิม มะม่วง แก้วมังกร องุ่น ลูกพลัม สาลี่) หากมีไม่ครบให้รวมกัน 9 ผลก็ได้ อื่น ๆ คือ ขนมอินเดีย น้ำอ้อย และข้าวสารเพื่อสักการะพระพิฆเนศ

5.5 วิธีไหว้ พระพรหม

สวดบทบูชาพระพรหมวัดแขก วัดพระศรีมหาอุมาเทวี และอธิฐานโดยนึกถึงครอบครัวและคนที่คุณรัก โดยให้เริ่มจากการสวดบูชาพระพักตร์ด้านหน้าของพระพรหม จากนั้นค่อย ๆ ไหว้พระพักตร์ด้านอื่น ๆ ของท่านให้ครบทั้ง 4 ด้าน ก่อนที่จะถวายเครื่องสักการะ ได้แก่ดอกมะลิ ดอกดาวเรื่อง ดอกบัว ขนมอินเดีย และผลไม้ชนิดใดก็ได้

5.6 วิธีไหว้ พระขันธกุมาร

สวดบทบูชาพระขันธกุมารวัดแขก แจ้งชื่อจริงนามสกุลจริง ขอให้ทานปกปักรักษา จากนั้นก็ถวายดอกไม้สีแดง สีเหลือง สีขาว และผลไม้ใดก็ได้

พระพรหม

สรุป การไหว้ ขอพร เทพี/เทพ วัดแขก

เทพี/เทพ

  เรื่องที่ขอพร

  ของไหว้

พระแม่อุมาเทวี

ความรัก ขอบุตร ธุรกิจการงาน

ธูป ขนม ดอกไม้แดง/เหลือง ผลไม้ น้ำ

พระแม่ลักษมี

ความงาม เสน่ห์ โชคลาภ

ธูป ขนม ดอกไม้แดงชมพู ผลไม้ น้ำ

พระแม่กาลี

ปัดเป่าโชคร้าย ไสยเวทย์

ผลไม้ ดอกไม้สีแดง

พระพิฆเนศ

ธุรกิจ การค้าขาย การเรียน

ผลไม้ ขนมอินเดีย ข้าวสาร น้ำ

พระพรหม

ครอบครัว การเรียนต่อ

ดอกมะลิ ดอกดาวเรื่อง ดอกบัว ขนมอินเดีย ผลไม้

พระขันธกุมาร 

ความกล้าหาญ คุ้มครองภัย

ดอกไม้สีแดง สีเหลือง สีขาว ผลไม้

กฎ และข้อห้ามของวัดแขก คืออะไร?

1. ไม่ควรแต่งกายไม่สุภาพ

จะไหว้พระแม่อุมาเทวี ควรแต่งตัวให้สำรวม เหมือนกับเวลาเข้าวัดไทย หรือเข้าโบสถ์ศาสนาคริสต์ ซึ่งผู้หญิงและผู้ชาย ไม่ควรใส่กระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น และเสื้อสายเดี่ยวเข้าวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ส่วนสีเสื้อผ้าสามารถใส่สีใดก็ได้ไม่มีกำหนด

2. ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปภายในโบสถ์และวิหาร

สามารถถ่ายรูปบริเวณหน้าวัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือถ่ายสถาปัติยกรรม งานวิจิตรศิลป์ภายนอกอาคารได้ หากแต่ภายในโบสถ์ห้ามถ่ายรูปโดยเด็ดขาด ห้ามถ่ายพระแม่อุมาเทวี วัดแขก หรือองค์เทพอื่นๆ หากเผลอถ่ายรูปจะถูกสั่งให้ลบรูปโดยทันที 

3. ห้ามถวายของคาว เนื้อสัตว์ และขนมอื่นที่ไม่ใช่ขนมอินเดีย

บางคนอยากมาไหว้องค์พระแม่กาลี ซึ่งตามธรรมเนียมสามารถใช้เนื้อสัตว์ไหว้ได้ แต่สำหรับวัดพระศรีมหาอุมาเทวี แล้วห้ามให้นำเนื้อสัตว์ใด ๆ ไม่ว่าจะสุก หรือดิบ เข้าไปถวายภายในวัดแขกโดยเด็ดขาด รวมถึงห้ามนำขนมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ขนมอินเดียมาถวายด้วยเช่นกัน

4. ห้ามให้ผู้หญิงมีประจำเดือนเข้าวัด

นี่เป็นความเชื่อที่สืบทอดมาตั้งแต่ที่อินเดีย โดยต่อยอดมาจากหลักปฎิบัติของวัดฮินดูที่อินเดียหลายร้อย หลายพันปีก่อน เพราะมีความเชื่อว่ารอบเดือนของผู้หญิงเป็นสิ่งที่ไม่สะอาด จึงอาจเป็นมลทินต่อเคหะสถานวัดแขก วัดพระศรีมหาอุมาเทวี แห่งนี้ได้ 

5. ผู้นับถือศาสนาอื่นเข้าได้หากแต่ห้ามลบหลู่

วัดพระศรีมหาอุมาเทวีไม่ได้กีดกันห้ามให้ผู้นับถือศาสนาอื่นไม่สามารถเข้าได้เพื่อไหว้พระแม่อุมาเทวี  แต่วัดแขกขอให้ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นสำรวม ไม่ลบหลู่ หรือทำเหมือนกับมาเที่ยวเล่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางช่วงเวลาที่วัดมีการประกอบพิธีเฉพาะศาสนิกชนฮินดู ผู้นับถือศาสนาอื่นจะต้องเข้าใจ และเคารพในหลักปฎิบัติอย่างเคร่งครัด

พิธีนวราตรี วัดแขก คืออะไร?

หนึ่งในพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่ทำให้หลายคนรู้จักวัดพระศรีมหาอุมาเทวี สีลม ก็คือพิธีนวราตรี ซึ่งตามภาษาสันสกฤตแปลตรงตัวได้ว่า 9 คืน คือการบูชา​​พระแม่ทุรคา ซึ่งเป็นหนึ่งในปางของพระแม่อุมาเทวี สามารถปราบมหิงษาสูรได้หลังจากที่สู้กันมา 9 วัน 9 คืน จึงมีการฉลอง แห่ขบวนบูชาชัยชนะของพระแม่ปารวตีเป็นเวลา 9 วัน ซึ่งเป็นช่วงวันที่ตรงกับวันชาติ วันสำคัญของอินเดียอีกด้วย

โดยตำนานนวราตรีแห่งวัดพระศรีมหาอุมาเทวีเล่าว่ามหิงษาสูร เป็นอสูรไร้พ่ายซึ่งแม้ต่พระศิวะ พระพรหม หรือพระวิษณุ ก็ไม่สามารถปราบได้ ฉะนั้นพระแม่ทุรคา จึงถูกกำเนิดขึ้นมาเพื่อหน่วงเหนี่ยวพลังอันสูงส่งทั้งหมดในจักรวาลเพื่อกำหราบมหิงษาสูรจนสำเร็จและนำพาความผาสุขมาสู่โลก พิธีนวราตรีจึงมีความสำคัญมาก ๆ แต่ผู้ศรัทธาพระแม่อุมาเทวี

ซึ่งพิธีนวราตรี จะจัดในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี โดยปี 2566 จะจัดในช่วงวันที่ 14 ตุลาคม – 26 ตุลาคม โดยพิธีนวราตรีจะเริ่มต้นด้วยการแห่พระแม่อุมาเทวีจากวัดแขกสู่บริเวณถนนปั้นในวันแรก และวันอื่น ๆ ก็จะมีพิธีใหญ่สวด บูชาพระแม่อุมาเทวี ณ วัดแขก ทั้งเช้าและเย็น จนย่างเข้าวันที่ 10 ก็จะมีการฉลองวันวิชัยทัสมิ ซึ่งเป็นวันหลังจากปราบมหิงษาสูรได้ จึงมีการแห่ขบวนใหญ่ครั้งสุดท้าย มีทั้งคณะพราหมณ์ และคนทรงจากวัดแขก มาสู่ถนนโดยรอบ สุดท้ายวันที่ 11 ปิดท้ายพิธีนวราตรีด้วยการอัญเชิญนำธงสิงฆ์ลงจากวัดแขก วัดพระศรีมหาอุมาเทวี พร้อมกับพิธีอาบนํ้าคณะพราหมณ์และคณะคนทรง หรือจะเรียกว่า Yellow Water Festival ก็เป็นอันจบพิธีนวราตรีโดยบริบูรณ์

นวราตรี

เวลาปิด-ปิด วัดแขก

  • วันจันทร์ – พฤหัสบดี : 6.00 – 20.00 น.
  • วันศุกร์ : 6.00 – 21.00 น.
  • วันเสาร์ : 6.00 – 20.30 น.  

หากแต่ช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับวันพิเศษ เช่นพิธีนวราตรี หรือวันทางศาสนาตามหลักศาสนาฮินดู ฉะนั้นหากไม่แน่ใจสามารถตรวจสอบได้ออนไลน์ว่าวันนั้น ๆ ที่คุณต้องการไป วัดแขก หรือวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ติดพิธีกรรมใดบ้าง?

วัดแขก เดินทางอย่างไร?

BTS

วัดพระศรีมหาอุมาเทวีสามารถเดินมาจากสถานีช่องนนทรี และสถานีเซนต์หลุยส์ได้แล้วแต่ความสะดวก ซึ่งหากมาร่วมงานนวราตรี แนะนำว่าให้ใช้ BTS ดีที่สุด เพราะรถจะติดมาก และมีการปิดถนนจากการแห่งพระแม่อุมาเทวี รอบวัดแขก

  • สถานีช่องนนทรี (ประมาณ 11 นาที) : เดินขึ้นมาจากถนนนราธิวาส เลี้ยวซ้ายและเดินต่อไปซักพักจนถึงหัวมุมที่เชื่อมถนนปั้นกับวัดแขก
  • สถานีเซนต์หลุยส์ (ประมาณ 9 นาที) : เดินไปย้อนขึ้นไปตรงถนนสาทร จากนั้นเดินเข้าสู่ถนนปั้น ซึ่งสามารถทะลุถึงวัดแขกได้เลย 

รถเมลล์

สายที่ผ่านวัดแขกคือรถเมลล์สาย 15 (นั่งมาจากแถวสีลม) 77 หรือ 76 (นั่งมาจากเซ็นทรัลเวิร์ล และบางปะแก้ว) 

ที่จอดรถ

  • ตึก ITF Tower (บริเวณหัวมุมแยกสีลม-นราธิวาส) มีที่จอดรถเยอะ ค่าจอดรถไม่แพง เดินต่อไปทางถนนสีลมเพียง 9 นาทีถึงวัดพระศรีมหาอุมาเทวี
  • สุสานจีนฮกเกี้ยน (ในซอยสีลม 9) มีที่จอดเยอะ แต่กลางแจ้ง ค่าจอดรถถูก เดินออกมาจากซอย และเลี้ยวซ้ายไปทางเส้นสีลม ไม่ต้องข้ามถนน เดินประมาณ 7 นาทีถึงวัดพระศรีมหาอุมาเทวี 

ใครที่ไปไหว้ พระแม่อุมาเทวี วัดแขก เสี่ยงเซียมซีวัดแขก ร่วมพิธีนวราตรีอิ่มบุญแล้วก็ต้องบอกเลยว่าต้องอิ่มท้องด้วย เพราะแถวสีลม วัดแขก หรือวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ก็เต็มไปด้วยร้านอาหารทีเด็ด ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารอินเดียใต้ ทมิฬนาฑู รสดั้งเดิมที่ไม่ได้หากินกันได้ง่าย ๆ ไปจนถึงเป็นแหล่งอาหารญี่ปุ่น อิซากายะ เจ้าเด็ด

ฉะนั้น แรบบิท แคร์ ขอแนะนำบัตรเครดิต ที่เลือกได้ตามใจ ตั้งแต่สายกิน สายช้อป ได้รีวอร์ดจากร้านอาหารที่ร่วมรายการเต็มไปหมด สมัครเลย คุ้มมาก เหมาะสำหรับสายมู สายกินสุด ๆ ไปเลย!

  
เปรียบเทียบบัตรเครดิตที่ใช่ สมัครเลย!
icon angle up or down

สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

เด็กจบใหม่ รักการท่องเที่ยว รักการช้อปปิ้ง รักความหรูหรา รักสุขภาพ รักการกิน

บทความสายมูน่าอ่าน


สรุป

สรุปบทความ

คู่มือไหว้พระขอพรที่วัดแขก ไหว้ยังไง? ขออะไร? พร้อมข้อห้าม

• วัดแขกหรือวัดพระศรีมหาอุมาเทวี เป็นเทวสถานฮินดูที่มีอายุประมาณ 113 ปี ตั้งอยู่ที่ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

• ในวัดแขกมีเทพให้สักการะหลายองค์ ได้แก่ พระแม่อุมาเทวี พระแม่ลักษมี พระแม่กาลี พระพิฆเนศ พระพรหม และพระขันธกุมาร

• การไหว้พระในวัดแขกนั้น จะมีขั้นตอนดังนี้ 1. เข้าวัด 2. ไหว้หน้าโบสถ์ 3. ไหว้ข้างในโบสถ์ 4. เสี่ยงเซียมซี 5. ขอพร บนบานตามศรัทธา

• ข้อห้ามของวัดแขก ได้แก่ ไม่ควรแต่งกายไม่สุภาพ ไม่ควรพูดจาไม่สุภาพ ไม่ควรลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และไม่ควรนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในโบสถ์

จบสรุปบทความ
 

บทความตะลอนมูเตลู

Rabbit Care Blog Image 87919

ตะลอนมูเตลู

ฤกษ์ออกรถเดือนกรกฎาคม 2567 ตามวันเกิด สายมูเตรียมจดได้เลย!

ใครที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการดูวันออกรถที่เป็นมงคล แรบบิท แคร์ ได้เตรียมฤกษ์ออกรถเดือนกรกฎาคม 2567 มานำเสนอกันแบบครบถ้วน
กองบรรณาธิการ
05/03/2024
Rabbit Care Blog Image 80963

ตะลอนมูเตลู

รวมคำทำนายฝัน ฝันเห็นพระ ฝันเห็นพระสงฆ์ มีความหมายว่าอะไร?

ความฝันของคุณอาจเป็นภาพนิมิตบอกเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งการฝันเห็นพระสงฆ์ พระพุทธรูป หรือฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
กองบรรณาธิการ
15/02/2024
Rabbit Care Blog Image 82061

ตะลอนมูเตลู

ทำนายฝัน ฝันเห็นงานแต่งงาน ฝันว่าแต่งงาน ฝันว่าไปงานแต่ง ฝันว่าใส่ชุดแต่งงาน หมายความว่าอะไร?

หลายคนอาจจะเคยนึกถึงงานแต่งงานในฝันของตนเอง และก็มีอีกหลายคนเช่นกันที่เคยฝันเห็นงานแต่งงาน ไม่ว่าจะฝันว่าตัวเองแต่งงาน ฝันว่าใส่ชุดแต่งงาน
กองบรรณาธิการ
15/02/2024