ตะลอนมูเตลู

บนบานอย่างไร ให้อธิษฐาน ขอพร สมดั่งปราถนา

ผู้เขียน : คะน้าใบเขียว

นักเขียนรุ่นไฮบริด เขียนบทความด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลและการลงทุนต่าง ๆ กว่า 7 ปี เริ่มต้นที่งานเขียนที่ Rabbit Finance จนย้ายมาที่ Rabbit Care

close
linkedin icon
แก้ไขโดย : Nok Srihong

มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี เป็นนักเขียนด้านประกันสุขภาพ ประกันชีวิต เพื่อสุขภาพที่ Rabbit Care และ 12 ปี ในอุตสาหกรรม OTA อย่าง Laterooms.com , Expedia.com จึงมีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

close
linkedin icon
 
Published: September 28,2022
  
Last edited: June 4, 2024
บนบาน

ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าในช่วงเวลาที่หลายคนกำลังประสบพบเจอกับปัญหาชีวิต การพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือการบนบานศาลกล่าวจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้หลายคนมีที่พึ่งพาทางจิตใจ หรือช่วยให้จิตใจสงบ เตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามาได้ดียิ่งขึ้น! ว่าแต่บนอย่างไรให้ความปรารถนาสมหวัง ได้พรตามที่ขอ ไร้อุปสรรคในการแก้ปัญหาต่าง ๆ วันนี้ แรบบิท แคร์ จะพาคุณไปบนบาน ขอพร ให้ถูกวิธีกัน ตามมาเลย!

รู้จักกับหลักการบนบานและขอพรอธิษฐานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เบื้องต้นแล้ว เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า การบนบาน และการขอพรนั้น แท้จริงแล้วไม่เหมือนกัน! โดยทั้งสองอย่าง แตกต่างกัน ดั่งนี้

การบนบาน 

คือ การสัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า หากสำเร็จตามที่ตั้งใจ จะมีการนำเอาสิ่งของต่าง ๆ เช่น เครื่องคาว, เครื่องหวาน หรือการแสดงมหรสพมาถวายตามคำที่บนบานไว้นั่นเอง ซึ่งการบนบานจะแตกต่างจากการไหว้บรรพบุรุษ เพราะการถวายเครื่องคาวหวานต่าง ๆ นั้น เป็นการไหว้เพื่อแสดงความเคารพ แสดงคำขอบคุณต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเป็นหลัก นิยมทำตามในช่วงเทศกาลสำคัญ ในขณะที่การบนบานคือการให้คำสัญญาเมื่อได้สิ่งต้องการ จะนำสิ่งต่าง ๆ มามอบให้

จะเห็นได้ว่า หลักการบนบบานให้ได้พรตามที่หวัง ควรเลือกบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ใช่พระ หรืออริยสงฆ์ เช่น เจ้าที่เจ้าทางที่ปกป้องคุ้มครองบ้านเรือน, บรรพบุรุษ หรือบุคคลสำคัญที่ท่านเคยสร้างคุณงามความดีจนเป็นที่เคารพสักการะ เป็นต้น

เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้อาจยังต้องการเครื่องเซ่นไหว้อยู่ ดังนั้นการถวายเครื่องเซ่นไหว้เมื่อสมความปรารถนาจึงสามารถทำได้ตามความเหมาะสม แต่หากเป็นการบนบานกับพระ อริยสงฆ์ ซึ่งละกิเลสแล้วนั้น เป็นสิ่งที่ไม่แนะนำ เนื่องจากเป็นการไม่สมควร และอาจบนบานไม่ได้ตามที่ใจหวังนั่นเอง

ไหว้พระขอพร

การขอพร  

ในส่วนของการขอพรนั้น คือ การที่เราไปไหว้ ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอพร ขอบุญบารมี เป็นการบอกกล่าวขอโมทนาคุณความดีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปกป้องคุ้มครองและอวยพรให้เราสำเร็จตามความตั้งใจ จะใช้เพียงอามิสบูชาตามหลักศาสนา เช่น ธูป เทียน ดอกไม้ ในการไหว้ขอพระเท่านั้น ซึ่งวิธีขอพรให้ได้ผลที่ดี จะสามารถแบ่งเป็นข้อให้ถือไปปฏิบัติง่าย ๆ ดังนี้

 • ควรเป็นการกระทำด้วยกายและใจที่บริสุทธิ์ ไม่ควรนำเครื่องเซ่นไปถวาย ยกเว้นสิ่งของอามิสบูชาอย่างธูป เทียน ดอกไม้
 • ขอในสิ่งดี ขอในสิ่งที่ถูกต้อง ขอในสิ่งที่สุจริต ขอในสิ่งที่เป็นบุญ เช่น ขอให้พ่อกับแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง, ขอให้ลูกเป็นคนดี, ขอให้สามีหายป่วยจากโรคร้าย เป็นการขอพรที่ไม่ต้องให้ข้อแลกเปลี่ยนใด ๆ
 • ขอพรอย่างมีสติ รวมถึงหมั่นสร้างกรรมดีด้วยตัวเอง รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ พลังบุญเหล่านั้นก็จะส่งเสริมให้เราประสบแต่สิ่งที่ดีและสามารถประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้
 • ขอพรที่ไม่เบียดเบียน ไม่คิดร้าย หรือปองร้ายแก่ผู้อื่น ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นการสาปแช่ง ซึ่งอาจเกิดผลร้ายต่อผู้ตนได้
 • เมื่อเราขอพรได้ผลดีแล้ว ควรแบ่งปัน อุทิศส่วนบุญที่ตนได้รับแก่บุคคลต่าง ๆ ที่เราอยากให้เขาได้รับ ไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจำตัว บรรพบุรุษ บิดา-มารดา ญาติพี่น้อง เจ้ากรรมนายเวร หรือวิญญาณ สรรพสัตว์ สรรพวิญญาณก็ได้

จะเห็นได้ว่า การขอพรนั้น เป็นการบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ทราบถึงความปรารถนาของผู้ขอ ส่งผลให้ผู้ขอประสบกับสิ่งดี และสมหวังนั่นเอง

บนบานศาลกล่าว

แล้วแบบนี้ต้องบนอย่างไรดีละ ให้เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้? 

ก่อนการเริ่มต้นบนบาน ให้พึ่งระลึกไว้เสมอว่า หากต้องการบนให้สมปรารถนา ต้องไม่บนบานเกินตัว เช่น ทำบุญสิบบาท แต่ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่ง ถือว่าเกินบุญตนเองแต่หากต้องการบนบานให้ตนหางานใหม่ได้เร็ววัน หรือได้พบความรักที่ดีกว่าครั้งที่แล้ว ถือเป็นขอบเขตที่พอเหมาะ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะพร้อมช่วยเหลืออย่างแน่นอน โดยการเริ่มต้นบนบาน สามารถเริ่มต้นได้ ดังนี้

จุดธูปให้ถูกต้องกับการบนหรือขอพร

โดยหลักการแล้ว ส่วนใหญ่คนไทยจะนิยมจุดธูปเลขคี่ เพราะมีความเป็นมงคล ซึ่งการบนบานจะใช้จำนวนธูปลดหลั่นไปตามสถานภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราขอความช่วยเหลือ ซึ่งแบ่งได้ ดังนี้

 • ธูป 1 ดอก เป็นเรื่องที่เน้นหรือเจาะจงเกี่ยวกับผีบ้านผีเรือน วิญญาณภาคพื้น เช่น การจุดไหว้เจ้าที่ หรือผีบ้านผีเรือน
 • ธูป 3 ดอก เป็นการบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
 • ธูป 5 ดอก เป็นการบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดา คุณมารดา และครูบาอาจารย์
 • ธูป 7 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณ (ศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่) หรือครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตแล้ว
 • ธูป 9 ดอก เป็นการสักการบูชาเทพ เจ้าป่า เจ้าเขา หรือรุกขเทวดาศาลพระภูมิ ศาลเทพ
 • ธูป 11 ดอก  เป็นการบูชาเทวดาชั้นสูง
 • ธูป 16 ดอก เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบูชาเทพชั้นสูง เช่น บูชาพรหม หรือใช้จุดกลางแจ้ง จุดธูปเทพเทวดาทั้งสิบหกชั้นฟ้าด้วย

แก้ปีชง

ตั้งจิตพร้อมสวดมนต์ ขอพรบนบาน

หลังจากจุดธูปจำนวนดอกตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบนบานแล้ว ให้ตั้งจิตใจสงบนิ่ง แล้วเริ่มสวดมนต์ ดังนี้ 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
โอม นะโม พุทธายะ

เมื่อท่องคาถาเสร็จแล้วก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานขอพร ให้กล่าวชื่อและนามสกุล จากนั้นก็ให้กล่าวบนบานตามที่ปรารถนา โดยระบุให้ชัดเจนว่าขอให้สำเร็จภายในเมื่อไร จะตอบแทนด้วยอะไร จำนวนเท่าไร นานแค่ไหน อย่าลืมว่าการบนบานใช้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นที่ไม่ใช่ผู้ละซึ่งกิเลสเท่านั้น ห้ามบนบานกับพระ หรืออริยสงฆ์เด็ดขาด

บางแห่งอาจบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แตกต่างกันออกไป

นอกจากวิธีดั่งกล่าวข้างต้นแล้ว หากใครได้มีโอกาสเดินทางไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ต่าง ๆ ให้สำรวจดูถึงหลักการบูชา หรือการขอบนบาน เนื่องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละองค์ แต่ละท่าน ก็มีพิธีกรรมบนบานหรือวิธีอธิษฐานขอพรที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละสถานที่ และมีขั้นตอนการไหว้หรือต้องเตรียมสิ่งของ เช่น

 • ท้าวมหาพรหมเอราวัณ ต้องจุดธูป 12 ดอกและไหว้ให้ครบทั้ง 4 หน้า มีชื่อเสียงด้านการค้า ธุรกิจ และความสำเร็จด้านการงาน
 • พระตรีมูรติ ต้องไหว้ด้วยเทียนแดง 1 เล่ม ธูปแดง 9 ดอก ในช่วง 09.30 – 21.30 น. มีชื่อเสียงด้านการขอพรให้ความรักสมหวัง
 • ศาลพระพิฆเนศ ห้วยขวาง ใช้ธูปกี่ดอกก็ได้ตามสะดวก ดอกไม้สด น้ำสะอาด นมสด ขนมหวานและผลไม้ในการไหว้ มีชื่อเสียงด้านขอให้การงานและการเรียนราบรื่น ประสบความสำเร็จ
 • พระเจ้าตากสิน วงเวียนใหญ่ ใช้ธูป 16 ดอก มาลัยดอกดาวเรือง หรือมาลัยดอกมะลิและดาวเรือง มีชื่อเสียงด้านการขอพรให้พบความสุขความสำเร็จ แคล้าวคลาดปลอดภัย

ส่วนการไปไหว้สักการะบางแห่ง เช่น วัดในชุมชน วัดดังในไทย อาจกำหนดวิธีขอพร หรือวิธีไหว้โดยเฉพาะเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนธูปเทียนและคำสวดบูชา ก็ให้เราปฏิบัติตามนั้น

แล้วถ้าอยากขอพรอธิษฐานเฉย ๆ ต้องทำอย่างไร มีวิธีอื่นอีกไหม?

หากใครอยากไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่ไม่สะดวกไปนอกสถานที่หรือเดินทางไปพิกัดสถานที่ดัง ๆ ก็สามารถจัดโต๊ะหมู่บูชา ไหว้พระในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลและความสบายใจแทนได้ โดยมีหลักการจัดโต๊ะหมู่บูชา คือ หันหน้าไปทิศเหนือหรือตะวันออก หากไม่สามารถจัดไปทิศดังกล่าวได้ก็สามารถเลือกทิศอื่นได้ตามสะดวก

จากนั้นวางพระพุทธรูปประธานไว้ตรงกลางให้ตำแหน่งสูงกว่าพระสงค์และเทพเจ้าองค์อื่น มีกระถางธูปและแจกันดอกไม้รวมถึงมีเชิงเทียนเตรียมไว้ให้ครบเพื่อความเป็นระเบียบ

ในกรณีที่ต้องการไหว้พระพุทธรูปทั่วไป ให้ใช้ธูป 3 ดอกและเทียน 1 คู่ แต่หากไม่มีดอกไม้หรือเครื่องไหว้ก็ใช้มือพนมและตั้งจิตต่างดอกไม้ธูปเทียนได้เช่นกัน

เสี่ยงเซียมซีออนไลน์แม่น ๆ
 • เลือกหมวดที่ต้องการ
 • ตั้งจิตให้มั่น นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธ์ แล้วกดปุ่ม “อธิษฐาน ก่อนเขย่า”
 • รอคำทำนายสักครู่
image 1 chi chi sticks widget
สุขภาพ
image 2 chi chi sticks widget
การเงิน
image 3 chi chi sticks widget
ความรัก
chi chi sticks
ครอบครัว
chi chi sticks by rabbitcare
widget : chi chi stick
อธิษฐาน ก่อนเขย่า
กรุณาเลือกหมวดที่ต้องการ

ถ้าไม่ได้ไปแก้บนตามที่ขอ ต้องทำอย่างไร มีวิธีแก้ไหม?

หากเผลอบนบานแล้วได้ตามคำขอ หรือบนไว้นานมากจนจำไม่ได้ว่าต้องแก้บนอย่างไร เราสามารถขอถอนการแก้บน ถอนคำอธิษฐานต่าง ๆ ได้ โดยมีวิธีดังนี้ 

1. ก่อนที่เราจะทำการถอนคำสาบาน หรือคำอธิษฐานแก้บนต่าง ๆ ควรเริ่มต้นสร้างบุญใหม่ เนื่องจากบุญเก่าเหลือน้อยแล้ว ซึ่งการทำบุญนั้น สามารถเลือกได้ตามสะดวก ตามสมควรว่าจะสร้างบุญใหม่ กรรมดีอย่างไร เช่น บริจาคอวัยวะหรือร่างกายให้แก่ทางโรงพยาบาลเมทื่อเสียชีวิต, บริจาคให้แก่ผู้ยากไร้, ทำบุญกับสถานศึกษา สนับสนุนผู้ขาดแคลนด้านการศึกษา, ใส่บาตร การทำสังฆทาน หรือการบริจาคอื่น ๆ ที่มีคุณประโยชน์กับสังคมส่วนร่วม เป็นต้น 

2. เมื่อสร้างบุญใหม่แล้ว ให้อุทิศบุญใหม่ที่เราทำนี้ให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือดวงวิญญาณทุกดวงที่เราเคยล่วงเกินไป ได้ทราบถึงสิ่งที่เราได้ตั้งใจจะทำให้ ซึ่งนี่คือการขอขมาลาโทษ 

แก้บน

3. สวดมนต์ นั่งวิปัสสนากรรมฐาน ตั้งจิตให้สงบนิ่ง ยึดมั่นแน่วแน่และมีความศรัทธาด้วยใจ โดยจัดเตรียมสิ่งของในการถอนคำสาบาน ดังนี้ ธูป 5 คู่, เทียนขาวเล่มเล็ก 5 คู่, ดอกไม้ 5 คู่ และเหรียญบาท 5 เหรียญ

จากนั้น ให้กล่าวคำดังนี้

อิมิง มิฉา อธิษฐานัง ปันจะทะธาราปิ

ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปัจจุทัดธาราปิ

ข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐาน ถอนคำสาปคำแช่ง คำบนบานที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น พร้อมแล้วด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปทาน ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฐิ เป็นไปเพื่อความพยาบาทเบียดเบียน สร้างเวรสร้างกรรม ไม่ประกอบด้วยธรรม ไม่ประกอบด้วยวินัย ไม่ประกอบด้วยปัญหา ไม่ประกอบด้วยบารมี ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปแช่งไว้ บนบานไว้ สัญญาไว้ ในอดีตชาติ ปัจจุบันชาติก็ดี

ลูกน้อมขออำนาจคุณพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระรัตนตรัยและเทพพรมหมทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน แม่พระธรณีได้โปรดเย็นสักขีพยานในการที่ลูกขอถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำแช่ง คำสาบ คำบนบาน คำสัญญา ร้อยหน พันหน ณ กาล บัดนี้เทอญ

(ตั้งจิต) นะถอน โมถอน พุทธถอน ทาถอน ยะถอน นะคลอน โมคลอน พุทธคลอน ทาคลอน ยะคลอน ถอนด้วย นะโมพุทธยาทะ นะมามิหัง

และ ณ กาลบัดนี้ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล) ขอถือเพลานี้ขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินนับแต่อดีตชาติทุกภพทุกชาติ จวบจนถึงปัจจุบันชาติ ที่เคยได้ล่วงเกิน เบียดเบียนท่าน ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ทำให้ท่านเจ้ากรรมนายเวรทุกท่านเป็นทุกข์ จะระลึกได้หรือระลึกไม่ได้ก็ตามที บัดนี้ ข้าพเจ้าได้สำนึกผิดแล้ว

ขอท่านเจ้ากรรมนายเวรทุกท่าน โปรดเมตตา อโหสิกรรมต่อกัน นับแต่นี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะสร้างบุญกุศล หมั่นบำเพ็ญบารมีอุทิศต่อเจ้ากรรมนายเวรทุกท่าน ขอทุกท่านจงน้อมรับอนุโมทนา สาธุการและอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

ขอพรพระ

4. นอกเหนือจากพิธีกรรมที่ทำข้างต้นแล้ว หากสะดวก แนะนำให้ถือศีลแปดเป็นเวลา 1-3 วัน จากนั้นอุทิศแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยกล่าวคำขอบนบาน หรือขอพรอธิษฐานไว้ ก็ได้เช่นกัน

สรุปแล้ว การขอพร หรือการบนบาน คือการบอกกล่าวแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้รับทราบโดยทั่ว และเพื่อขอให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ ซึ่งคำขอ คำบนบานจะไม่สำเร็จเลย หากคุณไม่เริ่มต้นลงมือทำ หรือเริ่มต้นแก้ปัญหา!

ค้นหาบัตรเครดิตที่เหมาะกับคุณ

บัตรไหนคุ้ม เปรียบเทียบเลย แค่ 30 วิ เช็คเลย!
icon angle up or down

สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

เด็กจบใหม่ รักการท่องเที่ยว รักการช้อปปิ้ง รักความหรูหรา รักสุขภาพ รักการกิน

บทความสายมูน่าอ่าน


สรุป

สรุปบทความ

• การบนบานคือการสัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า หากสำเร็จตามที่ตั้งใจ จะมีการนำเอาสิ่งของต่างๆ มาถวาย

• การขอพรคือการไปไหว้ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอพร ขอบุญบารมี เป็นการบอกกล่าวขอโมทนาคุณความดีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปกป้องคุ้มครองและอวยพรให้เราสำเร็จตามความตั้งใจ

• การบนบานควรเลือกบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ใช่พระ หรืออริยสงฆ์ เช่น เจ้าที่เจ้าทางที่ปกป้องคุ้มครองบ้านเรือน, บรรพบุรุษ หรือบุคคลสำคัญที่ท่านเคยสร้างคุณงามความดีจนเป็นที่เคารพสักการะ

• การขอพรควรเป็นการกระทำด้วยกายและใจที่บริสุทธิ์ ไม่ควรนำเครื่องเซ่นไปถวาย ยกเว้นสิ่งของอามิสบูชาอย่างธูป เทียน ดอกไม้

• หากเผลอบนบานแล้วได้ตามคำขอ หรือบนไว้นานมากจนจำไม่ได้ว่าต้องแก้บนอย่างไร เราสามารถขอถอนการแก้บน ถอนคำอธิษฐานต่าง ๆ ได้

จบสรุปบทความ
 

บทความตะลอนมูเตลู

Rabbit Care Blog Image 87919

ตะลอนมูเตลู

ฤกษ์ออกรถเดือนกรกฎาคม 2567 ตามวันเกิด สายมูเตรียมจดได้เลย!

ใครที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการดูวันออกรถที่เป็นมงคล แรบบิท แคร์ ได้เตรียมฤกษ์ออกรถเดือนกรกฎาคม 2567 มานำเสนอกันแบบครบถ้วน
กองบรรณาธิการ
05/03/2024
Rabbit Care Blog Image 80963

ตะลอนมูเตลู

รวมคำทำนายฝัน ฝันเห็นพระ ฝันเห็นพระสงฆ์ มีความหมายว่าอะไร?

ความฝันของคุณอาจเป็นภาพนิมิตบอกเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งการฝันเห็นพระสงฆ์ พระพุทธรูป หรือฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
กองบรรณาธิการ
15/02/2024
Rabbit Care Blog Image 82061

ตะลอนมูเตลู

ทำนายฝัน ฝันเห็นงานแต่งงาน ฝันว่าแต่งงาน ฝันว่าไปงานแต่ง ฝันว่าใส่ชุดแต่งงาน หมายความว่าอะไร?

หลายคนอาจจะเคยนึกถึงงานแต่งงานในฝันของตนเอง และก็มีอีกหลายคนเช่นกันที่เคยฝันเห็นงานแต่งงาน ไม่ว่าจะฝันว่าตัวเองแต่งงาน ฝันว่าใส่ชุดแต่งงาน
กองบรรณาธิการ
15/02/2024