ตะลอนมูเตลู

ฤกษ์ออกรถ 2566 ตามวันเกิด เดือนไหนควรออกรถ? ออกรถวันเวลาไหนดี?

ผู้เขียน : Tawan

A dedicated writer specializing in insurance and financial services, with a particular focus on motor insurance.

Published February 06, 2023
ดูฤกษ์ออกรถตามวันเดือนปีเกิด ออกรถใหม่วันไหนดี

หลายคนมีความเชื่อว่าการออกรถใหม่ป้ายแดง ทำพิธีเจิมรถ หรือพิธีไหว้แม่ย่างนางรถ ควรต้องดูฤกษ์ออกรถตามวันเกิด ฤกษ์เดินทาง หรือฤกษ์ดี 2566 รวมถึงวันกาลกิณีตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ของไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์ วันนี้ แรบบิท แคร์ รวบรวมฤกษ์วันเวลามงคลออกรถใหม่ ประจำปี 2566 หรือฤกษ์มงคลปี 2566 ที่สามารถนำไป ใช้จัดพิธีการงานมงคลอื่น ๆ ได้ตลอดทั้งปีมาฝากกัน

เสี่ยงเซียมซีออนไลน์แม่น ๆ
 • เลือกหมวดที่ต้องการ
 • ตั้งจิตให้มั่น นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธ์ แล้วกดปุ่ม “อธิษฐาน ก่อนเขย่า”
 • รอคำทำนายสักครู่

สุขภาพ

การเงิน

ความรัก

ครอบครัว
กรุณาเลือกหมวดที่ต้องการ

ออกรถใหม่ต้องดูฤกษ์อะไรบ้าง?

ฤกษ์มงคลที่ควรต้องรู้ก่อนออกรถใหม่ป้ายแดงตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ไทย คือ “วาระดิถีมงคล 5 ประการ”  ได้แก่ ดิถีราชาโชค ดิถีชัยโชค ดิถีอำมฤตโชค ดิถีสิทธิโชค และดิถีมหาสิทธิโชคซึ่งมีทั้งดิถีฤกษ์ที่ตรงกับวันข้างขึ้นและวันข้างแรม สามารถเลือกใช้ได้วาระดิถีมงคลสำหรับจัดพิธีการงานมงคลสำคัญได้ตามตำรา หรือตามคำแนะนำของผู้ออกฤกษ์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ มีรายละเอียดวาระดิถีมงคลทั้ง 5 ฤกษ์ ดังต่อไปนี้

ราชาโชค

ดิถีราชาโชค คือ ดิถีมงคลแห่งอำนาจบารมี หรือฤกษ์มงคลที่ช่วยเสริมด้านสง่าราศี อำนาจบารมีเหนือผู้อื่น และความเคารพยำเกรง เหมาะสำหรับจัดการงานพิธีหรืองานมงคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล โดยกรณีใช้กับวาระดิถีราชาโชคในพิธีการที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล มักใช้เป็นฤกษ์เข้ารับตำแหน่งใหม่ โยกย้ายงงาน หรือกิจการงานต่าง ๆ  ที่ต้องขอความช่วยเหลือเกื้อหนุนจากญาติผู้ใหญ่ สามารถเลือกใช้ดิถีราชาโชคได้ทั้งวันข้างขึ้นและข้างแรม

ชัยโชค

ดิถีชัยโชค คือ ดิถีมงคลแห่งชัยชนะ มีชัยเหนืออุปสรรคทั้งปวง เป็นฤกษ์มงคลที่เสริมด้านชัยชนะและความสำเร็จ เหมาะสำหรับใช้เป็นฤกษ์มงคลที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น สอบแข่งขัน ประกวดแข่งขัน งานกีฬา หรือพิธีการงานมงคลทั่วไป เลือกใช้ได้ทั้งวันข้างขึ้นและข้างแรม

อำมฤตโชค

ดิถีอำมฤตโชค คือ ดิถีมงคลแห่งความเป็นทิพย์ ความเป็นอมตะ หรือฤกษ์มลคลที่ส่งเสริมด้านความแคล้วคลาดปลอดภัย ปกป้องคุ้มภัยอันตราย ใช้สำหรับพิธีงานมงคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล สิ่งของ หรือสถานที่ นิยมเลือกใช้วาระดิถีอำมฤตโชคที่ตรงกับวันข้างขึ้นมากกว่า แต่สามารถเลือกใช้ได้ทั้งวันข้างและวันข้างแรม

สิทธิโชค

ดิถีสิทธิโชค คือ ดิถีมงคลแห่งคุณงามความดีหรือฤกษ์มงคลที่ช่วยส่งเสริมด้านโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง เหมาะสำหรับใช้จัดพิธีการงานมงคลทั่วไป และใช้ได้สำหรับพิธีการหรืองานมงคลที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล สิ่งของ หรือสถานที่ นิยมใช้วันข้างขึ้นในการจัดงานพิธีมงคลสำคัญที่ตรงกับดิถีสิทธิโชคมากกว่าวันข้างแรม อย่างไรก็ตาม สามารถเลือกใช้วาระดิถีมงคลได้ทั้งวันข้างขึ้นและวันข้างแรม  

มหาสิทธิโชค

ดิถีมหาสิทธิโชค คือ ดิถีมงคลแห่งความสำเร็จยิ่งใหญ่หรือฤกษ์มหามงคลที่จะช่วยส่งเสริมความสำเร็จ สมดั่งปรารถนา เหมาะสำหรับจัดพิธีการหรืองานมงคลทุกรูปแบบ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล สิ่งของ หรือสถานที่ หรือเลือกใช้เป็นช่วงจัดพิธีมงคลสำคัญ นิยมเลือกใช้ดิถีมหาสิทธิโชคที่ตรงกับวันข้างขึ้นสำหรับจัดพิธีมงคล อย่างไรก็ตาม สามารถเลือกใช้ได้ทั้งวันข้างขึ้นและวันข้างแรมได้เช่นกัน 

ดูฤกษ์ออกรถหมอลักษณ์หรือหมอช้าง

ฤกษ์ออกรถตามวันเกิด 2566

วันเวลามงคลออกรถใหม่ประจำปี 2566 สามารถดูได้จากทั้งวาระดิถีมงคลประจำเดือน ร่วมกับการขอฤกษ์จากวันเดือนปีเกิดของผู้ใช้รถ หรือเจ้าของรถมงคล โดยขอฤกษ์ได้จากผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ หรือพระสงฆ์ที่เคารพนับถือ เพื่อให้ได้วันเวลามงคลสำหรับออกรถใหม่ที่ส่งเสริมตัวผู้ใช้รถ และผู้โดยสารมากที่สุด  ทั้งนี้ สามารถดูวันคู่มิตร หรือวันคู่อริที่ไม่ถูกกันเพื่อประกอบการออกรถใหม่ได้ มีรายละเอียดดังนี้

วันเกิดที่เป็นมิตรหรือถูกชะตากัน (วันที่ควรออกรถ)

 • คนเกิดวันอาทิตย์ ควรออกรถวันพฤหัสบดี 
 • คนเกิดวันจันทร์ ควรออกรถวันพุธ (กลางวัน)
 • คนเกิดวันศุกร์ ควรออกรถวันอังคาร
 • คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ควรออกรถวันเสาร์

วันเกิดที่เป็นศัตรูหรือไม่ถูกชะตากัน (วันที่ไม่ควรออกรถ)

 • คนเกิดวันอาทิตย์ ไม่ควรออกรถวันอังคาร
 • คนเกิดวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรออกรถวันพุธ (กลางคืน)
 • คนเกิดวันศุกร์ ไม่ควรออกรถวันเสาร์
 • คนเกิดวันจันทร์ ไม่ควรออกรถวันพฤหัสบดี

ฤกษ์ออกรถ เดือนมกราคม 2566

วันดีออกรถประจำเดือนมกราคม 2566 มีจำนวนทั้งหมด 5 วัน ได้แก่ วันที่ 9, 17, 21, 25 และ 29 มกราคม 2566 ประกอบด้วยฤกษ์ดิถีมหาโชค จำนวน 4 ฤกษ์มงคล ได้แก่ ราชาโชค, ชัยโชค, อำมฤตโชค และมหาสิทธิโชค เลือกใช้เป็นวันออกรถใหม่ วันรับรถ หรือวันไหว้แม่ย่านางรถได้ตามสะดวก หรือตามพื้นฐานดวงเจ้าของรถ มีฤกษ์วันเวลาดีออกรถใหม่ในเดือนมกราคม 2566 ดังนี้

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566เวลา 08.08 น. – 10.05 น.ราชาโชค, ชัยโชค, อำมฤตโชค
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566เวลา 09.00 น. – 10.48 น.ชัยโชค
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566เวลา 14.00 น. – 15.36  น.มหาสิทธิโชค
วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.39 น. – 15.09 น.มหาสิทธิโชค
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566เวลา 15.09 น. – 18.00 น.ชัยโชค, อำมฤตโชค

ฤกษ์ออกรถ เดือนกุมภาพันธ์ 2566

ฤกษ์ดีออกรถเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีจำนวนทั้งหมด 6 วัน ได้แก่ วันที่ 9, 14, 15, 19, 23 และ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ประกอบด้วยฤกษ์ดิถีมหาโชค ครบทั้ง 5 ฤกษ์มงคล ได้แก่ ราชาโชค, ชัยโชค, อำมฤตโชค, สิทธิโชค และมหาสิทธิโชค โดยควรดูร่วมกับวันเดือนปีเกิด และเวลาเกิดของผู้ขับขี่เพื่อให้ได้ฤกษ์รับรถใหม่ที่เสริมสิริมงคล มีวันเวลามงคลเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566เวลา 06.09 น. – 08.25 น.ชัยโชค, อำมฤตโชค
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566เวลา 08.39 น. – 10.05 น.ราชาโชค, อำมฤตโชค
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566เวลา 13.39 น. – 15.09 น.ชัยโชค, สิทธิโชค
วันอาทิตย์ 19 กุมภาพันธ์ 2566เวลา 15.09 น. – 18.00 น.มหาสิทธิโชค
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.19 น. -10.48  น.ชัยโชค, อำมฤตโชค
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566เวลา 10.05 น. – 13.13 น.ราชาโชค, อำมฤตโชค

ฤกษ์ออกรถ เดือนมีนาคม 2566

ฤกษ์เวลาออกรถและฤกษ์ออกรถ เดือนมีนาคม 2566 มีทั้งหมด 11 วัน ได้แก่ วันที่ 1, 5, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 25, 30 และ 31 มีนาคม 2566 มีดิถีมหาโชค ครบทั้ง 5 ฤกษ์ ได้แก่ อำมฤตโชค, ชัยโชค, สิทธิโชค, ราชาโชค และมหาสิทธิโชค เหมาะสำหรับใช้เป็นวันฤกษ์ดีสำหรับใช้จัดพิธีเสริมสิริมงคลให้กับเจ้าของรถ เช่น พิธีไหว้รถ พิธีเจิมรถ มีฤกษ์ดีเดือนมีนาคม 2566 ดังนี้

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566เวลา 06.01 น. – 08.24 น.ชัยโชค, สิทธิโชค
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566เวลา 08.24 น. – 10.48 น.มหาสิทธิโชค
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566เวลา 13.13 น. – 15.09 น.อำมฤตโชค
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566เวลา 15.37 น. – 18.00 น.มหาสิทธิโชค
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566เวลา 06.09 น. – 08.25 น.ราชาโชค, อำมฤตโชค
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566เวลา 09.19 น. – 10.49 น.ราชาโชค
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566เวลา 08.24 น. – 10.05 น.ราชาโชค
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566เวลา 13.13 น. – 15.09 น.สิทธิโชค
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566เวลา 06.09 น. – 08.24 น.สิทธิโชค
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566เวลา 13.39 น. – 15.36 น.สิทธิโชค
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566เวลา 09.01 น. – 10.05 น.มหาสิทธิโชค

ฤกษ์ออกรถ เดือนเมษายน 2566

วันดีออกรถเดือนเมษายน 2566 มี 8 วัน ได้แก่ วันที่ 1, 4, 10, 16, 17, 18, 24 และ 30 เมษายน 2566 มีวันดิถีมหาโชค 3 วัน ได้แก่ ชัยโชค, สิทธิโชค และมหาสิทธิโชค เลือกใช้เป็นวันมงคลสำหรับรับรถ ไหว้แม่ย่านางโดยเลือกใช้ให้ตรงกับพื้นดวงของเจ้าของรถ มีวันมงคลเดือนเมษายน 2566 ดังนี้

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566เวลา 15.09 น. – 18.00 น.ชัยโชค
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566เวลา 15.37  น. – 18.00 น.สิทธิโชค
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566เวลา 13.13 น. – 15.09 น.สิทธิโชค
วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566เวลา 08.24 น. – 10.48 น.สิทธิโชค
วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566เวลา 06.01 น. – 08.24 น.มหาสิทธิโชค
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566เวลา 10.05 น. – 13.12 น.มหาสิทธิโชค
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566เวลา 09.19 น. – 10.48 น.สิทธิโชค
วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566เวลา 15.09 น. – 18.00 น.สิทธิโชค

ฤกษ์ออกรถ เดือนพฤษภาคม 2566

ฤกษ์ดีออกรถเดือนพฤษภาคม 2566 มีทั้งหมด 7 วัน ได้แก่ 1, 2, 5, 10, 11, 22, และ พฤษภาคม 2566 มีวาระดิถีมหาโชค 4 ฤกษ์ ได้แก่ มหาสิทธิโชค, อำมฤตโชค, ราชาโชค และชัยโชค ใช้ได้สำหรับจัดพิธีมงคลที่เกี่ยวข้องกับรถหรือเจ้าของรถ โดยมีฤกษ์ออกรถประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ดังนี้

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566เวลา 10.49 น. – 13.12 น.มหาสิทธิโชค
วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566เวลา 15.37 น. – 18.00 น.มหาสิทธิโชค
วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566เวลา 10.49 น. – 13.12 น.ราชาโชค, ชัยโชค, อำมฤตโชค
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566เวลา 08.24 น. – 10.05 น.ราชาโชค
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566เวลา 06.01 น. – 08.39 น.มหาสิทธิโชค
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566เวลา 15.36 น. – 18.00 น. ราชาโชค, ชัยโชค,อำมฤตโชค
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566เวลา 15.37 น. – 18.00 น.ชัยโชค

ฤกษ์ออกรถ เดือนมิถุนายน 2566

วันดีออกรถเดือนมิถุนายน 2566  มีทั้งหมด 5 วัน ได้แก่ วันที่ 3, 7, 11, 21 และ 25 มิถุนายน 2566 มีฤกษ์มงคล 3 ฤกษ์ ได้แก่ มหาสิทธิโชค, ชัยโชค และอำมฤตโชค สำหรับแจ้งออกรถใหม่ หรือเอารถออกจากศูนย์ มีวันออกรถประจำเดือนมิถุนายน 2566 ดังนี้

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566เวลา 13.13 น. – 15.36  น.มหาสิทธิโชค
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 08.24 น. – 10.49 น.มหาสิทธิโชค
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566เวลา 06.01 น. – 08.39 น.ชัยโชค, อำมฤตโชค
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566  เวลา 10.05 น. – 13.12 น.มหาสิทธิโชค
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 09.19 น. – 10.48 น.ชัยโชค, อำมฤตโชค
ฤกษ์มงคลออกรถใหม่

ฤกษ์ออกรถ เดือนกรกฎาคม 2566

ฤกษ์ออกรถกรกฎาคม 2566 มีทั้งหมด 9 วัน ได้แก่ วันที่ 6, 11, 12, 16, 19, 20, 22, 27 และ 28 กรกฎาคม 2566 มีฤกษ์มงคลครบทั้ง 5 ฤกษ์ ได้แก่ ชัยโชค, อำมฤตโชค, ราชาโชค, สิทธิโชค และมหาสิทธิโชค มีวันออกรถประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฏาคม 2566 เวลา 15.09 น. – 18.00 น.ชัยโชค, อำมฤตโชค
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566เวลา 13.39 น. – 15.36  น.ราชาโชค, อำมฤตโชค
วันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2566เวลา 08.39 น. – 10.05 น.ชัยโชค, สิทธิโชค
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม 2566เวลา 06.09 น. – 08.24 น.มหาสิทธิโชค
วันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2566เวลา 08.39 น. – 10.05 น.อำมฤตโชค
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 256เวลา 13.39 น. – 15.09 น.มหาสิทธิโชค
วันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม 2566เวลา 15.09 น. – 18.00 น.ราชาโชค, อำมฤตโชค
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566เวลา 09.19  น. – 10.48 น.ราชาโชค
วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566เวลา 10.05 น. – 13.12 น.สิทธิโชค

ฤกษ์ออกรถ เดือนสิงหาคม 2566

ฤกษ์วันเวลาออกรถเดือนสิงหาคม 2566 มีทั้งหมด 9 วัน ได้แก่ วันที่ 5, 10, 11, 12, 15, 21, 27, 28 และ 29 สิงหาคม 2566 มีวันฤกษ์ดีทั้งหมด 3 ฤกษ์ ได้แก่ สิทธิโชค, มหาสิทธิโชค และชัยโชค โดยมีฤกษ์วันเวลาออกรถประจำเดือนสิงหาคม 2566 ดังนี้

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566เวลา 06.09 น. – 08.25 น.สิทธิโชค
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566เวลา 10.49 น. – 13.39 น.สิทธิโชค
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.39 น. – 10.48 น.มหาสิทธิโชค
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566เวลา 15.37 น. – 18.00 น.ชัยโชค
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566เวลา 13.39 น. – 15.09 น.สิทธิโชค
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566เวลา 08.24 น. – 10.05 น.สิทธิโชค
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566เวลา 15.09 น. – 18.00 น.สิทธิโชค
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566เวลา 06.01 น. – 08.25 น.มหาสิทธิโชค
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566เวลา 10.05 น. – 13.12 น.มหาสิทธิโชค

ฤกษ์ออกรถ เดือนกันยายน 2566

วันดีเดือนกันยายน 2566 สำหรับออกรถใหม่ มีทั้งหมด 6 วันได้แก่ วันที่ 1, 6, 7, 15, 20 และ 21 กันยายน 2566 มีดิถีมหาโชค, ราชาโชค, ชัยโชค, อำมฤตโชค และมหาสิทธิโชค โดยมีฤกษ์รับรถเดือนกันยายน 2566 ดังนี้

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566เวลา 10.49 น. – 13.12 น.ราชาโชค, ชัยโชค, อำมฤตโชค
วันพุธที่ 6 กันยายน 2566เวลา 15.37 น. – 18.00 น.ราชาโชค
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566เวลา 10.49 น. – 13.12 น.มหาสิทธิโชค
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566เวลา 08.24 น. – 10.05 น.ราชาโชค, ชัยโชค, อำมฤตโชค
วันพุธที่ 20 กันยายน 2566เวลา 06.01 น. – 08.25 น.ราชาโชค
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566เวลา 06.09 น. – 08.39 น.มหาสิทธิโชค

ฤกษ์ออกรถ เดือนตุลาคม 2566

ฤกษ์วันเวลาออกรถ เดือนตุลาคม 2566 มีทั้งหมด 5 วัน ได้แก่ 21, 10, 14, 18 และ 22 ตุลาคม 2566 มีวาระดิถีมหาโชค หรือฤกษ์มงคลประจำเดือน 4 ฤกษ์ ได้แก่ ราชาโชค ชัยโชค อำมฤตโชค มหาสิทธิโชค สามารถเลือกใช้ได้สำหรับใช้จัดพิธีงานมงคลที่เกี่ยวข้องกับตัวรถและผู้ขับขี่ มีวันเวลาออกรถ เดือนตุลาคม 2566 ทั้งหมด 5 วัน ดังนี้

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566  เวลา 06.09 น. – 08.39 น.ราชาโชค, ชัยโชค, อำมฤตโชค
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 13.39 น. – 15.09 น.ชัยโชค
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566  เวลา 09.19 น. – 10.48 น.มหาสิทธิโชค
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 06.01 น. – 09.19 น.มหาสิทธิโชค
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566เวลา 13.13 น. – 15.36  น.ชัยโชค, อำมฤตโชค

ฤกษ์ออกรถ เดือนพฤศจิกายน 2566

ฤกษ์ดีออกรถ เดือนพฤศจิกายน 2566 มีทั้งหมด 10 วัน ได้แก่ วันที่ 2, 7, 8, 12, 16, 21, 22, 26, 29 และ 30  พฤศจิกายน 2566 มีฤกษ์ดิถีมหาโชค ครบทั้ง 5 ฤกษ์ ได้แก่ ชัยโชค, อำมฤตโชค, ราชาโชค, สิทธิโชค และมหาสิทธิโชค ใช้ได้สำหรับออกรถใหม่ เจิมรถ หรือไหว้แม่ย่านาง มีฤกษ์ดีออกรถ 2566 ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566เวลา 06.09 น. – 08.25 น.ชัยโชค, อำมฤตโชค
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566เวลา 08.24 น. – 09.19 น.ราชาโชค, อำมฤตโชค
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566เวลา 10.05 น. – 13.12 น.ชัยโชค, สิทธิโชค
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566เวลา 15.09 น. – 18.00 น.มหาสิทธิโชค
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566เวลา 06.01 น. – 08.39 น.ชัยโชค, อำมฤตโชค
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566เวลา 10.05 น. – 13.12 น.ราชาโชค, อำมฤตโชค
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566เวลา 15.09 น. – 18.00 น.ชัยโชค, สิทธิโชค
วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2566เวลา 10.48 น. – 13.13 น.มหาสิทธิโชค
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566เวลา 08.24 น. – 09.19 น.อำมฤตโชค
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566เวลา 13.39 น. – 15.36 น.มหาสิทธิโชค

ฤกษ์ออกรถ เดือนธันวาคม 2566

ฤกษ์ดีออกรถใหม่ประจำเดือนธันวาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 7 วัน ได้แก่วันที่ 2, 3, 7, 8, 16, 22 และ 23 ธันวาคม 2566 มีฤกษ์มงคลประจำเดือน ครบทั้ง 5 ฤกษ์ ได้แก่ ราชาโชค อำมฤตโชค สิทธิโชค มหาสิทธิโชค และชัยโชค ใช้ได้กับงานมงคลที่เกี่ยวข้องกับทั้งตัวบุคคล สิ่งของ หรือสถานที่ มีฤกษ์มงคลเดือนธันวาคม 2566 ดังนี้ 

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566เวลา 06.01 น. – 08.24 น.ราชาโชค, อำมฤตโชค
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566เวลา 06.09 – 08.39 น.ราชาโชค
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.19 น. – 13.13 น.ราชาโชค
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566เวลา 15.37 น. – 18.00 น.สิทธิโชค
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566เวลา 13.39 น. – 15.09 น.สิทธิโชค
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 08.24 น. – 10.05 น.สิทธิโชค
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 10.49 น. – 13.39 น.มหาสิทธิโชค
วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 13.12 น. – 15.09 น.ชัยโชค
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566เวลา 15.37 น. – 18.00 น.สิทธิโชค

แรบบิท แคร์ พร้อมช่วยเปรียบเทียบประกันรถยนต์ที่รวบรวมมาให้แล้วจากทุกบริษัทประกันชั้นนำ รับส่วนลดสูงสุด 70% หรือเลือกผ่อนเบี้ยประกัน 0% ได้ทั้งบัตรเครดิตหรือเงินสด นานสูงสุด 10 เดือน และรับบริการเสริมเพิ่มความคุ้มค่า ครบทั้งบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง บริการแจ้งเคลมออนไลน์ หรือบริการประสานงานเหตุฉุกเฉิน เมื่อเลือกซื้อประกันรถยนต์กับ แรบบิท แคร์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของ แรบบิท แคร์ ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอด 24 ชั่วโมง โทร 1438 หรือ https://rabbitcare.com/

ฤกษ์ออกรถประจำปี 2566

ผ่อนสบาย! ซื้อประกันรถทุกชั้น ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

รถของคุณยี่ห้ออะไร

< กลับไป
< กลับไป

ระบุยี่ห้อรถของคุณ

ระบุปีผลิตรถของคุณ

บทความตะลอนมูเตลู

Rabbit Care Blog Image 87073

ตะลอนมูเตลู

พาเที่ยววัดป่าแดด เชียงใหม่ ขอพรพระพิฆเนศ เดินทางยังไง ต้องจองหรือไม่ ?

ถึงแม้กระแสจะซาลงไปบ้างแต่ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหน วัดป่าแดด จ.เชียงใหม่ จนแล้วจนรอดก็ยังครองใจสายมูและลูกศิษย์ลูกหา
คะน้าใบเขียว
06/11/2023
Rabbit Care Blog Image 86620

ตะลอนมูเตลู

จิ้งจกทัก จิ้งจกตกใส่ หมายความว่าอย่างไร? เป็นลางบอกเหตุดีหรือร้าย?

จิ้งจกตกใส่โบราณว่าจะเป็นลางบอกเหตุทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดี บางครั้งอาจจะแปลกันว่าจะเป็นสิ่งที่จะเกิดความโชคลาภในการเสี่ยงโอกาส
Mayya Style
07/09/2023
Rabbit Care Blog Image 86252

ตะลอนมูเตลู

บูชาพญานาค รู้จัก 8 องค์พญานาคประจำวันเกิด และเคล็ดลับการบูชาที่ถูกต้อง

สายมูและผู้ที่ชอบเดินสายขอพรทำบุญหลายคนคงคุ้นเคยกับการบูชาพญานาค-ไหว้พญานาคกันเป็นอย่างดี
กองบรรณาธิการ
22/08/2023